Telefonmøde mellem Danmark og Venezuela

 

Mobilmødets vision er at tilbyde globale telefonmøder – på en nemmere, billigere og enklere måde end nogen anden operatør. Alle ønsker en pålidelig og simpel løsning til deres mobilmøder, så vi har her lavet en overskuelig guide specifikt til et telefonmøde mellem Danmark og Venezuela.

Nem måde at lave et telefonmøde mellem Danmark og Venezuela

Bliv enige om et tidspunkt og en 8-cifret kode og ring derefter til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og Venezuela +58 212 720 4897). Efter det indtaster du simpelthen en allerede aftalt 8-cifret kode for at blive tilsluttet dit specifikke telefonmøde. For at maksimere sikkerhed og pålidelighed kan du vælge absolut hvilke som helst 8 cifre efter dit eget ønske. Dit telefonmøde er oprettet med det samme.

Tre internationale tips til telefonmøder

1) Tillad andre deltagere at begynde at tale
Det er vigtigt, da du i modsætning til et ansigt-til-ansigt-møde ikke har mulighed for at se, hvem der gerne vil sige noget.
2) Tal langsomt og tydeligt
Når du taler klart og tydeligt og en smule langsommere end normalt, vil de internationale deltagere forstå dig bedre, og specielt hvis deltagerne snakker et andet sprog end deres modersmål.

3) Brug præsentationer eller andre dokumenter og del dem online i dit møde
Med Mobilmødet kan du let dele præsentationer eller andre dokumenter online som en del af dit møde. Lær mere om dette. Tænk på den kulturelle dimension. Hvis du følger disse tre råd, vil dit internationale telefonmøde være mere effektivt og behageligt for alle deltagere. Endnu vigitigere er det i internationale telefonmøder grundet de kulturelle forskelle. For at assistere dig har vi i den følgende sektion lagt fokus på kulturelle forskelle mellem Danmark og Venezuela.

Aspektet af magtdistance

Denne dimension forklarer måden, hvorpå en højere rangeret medarbejder bliver behandlet af medarbejdere, der er placeret under dem i hierarkiet. Danmark måler en score på 18, hvor Venezuela på den anden side rapporterede en score på 81 på en skala op til 100. Danmark er under scoren for Venezuela vedrørende magtdistance, hvilket illustrerer at hierarki ikke er så udbredt i Danmark sammenlignet med Venezuela. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende naturligvis stadigt kan have beføjelser til at tage beslutninger på samme niveau som dig. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der måske vil være en mindre formel tone, end du havde forventet, men forsøg ikke at blive irriteret eller fornærmet over dette, da det med al sandsynlighed er relateret til den anden kultur.

Individualisme-elementet

Individualisme er defineret ved, hvor afhængige medlemmerne af et samfund er af hinanden. Danmark scorede 74, hvorimod Venezuela scorede 12 på en skala op til 100. Den sociale struktur er mere knyttet i Venezuela, end du er vant til i Danmark. I Venezuela er der ikke samme kommunikationskultur som i Danmark, hvilket betyder at der ikke eksisterer samme eksplicitte måde at formulere sig på. Men hvis du på en høflig måde fremfører dine synspunkter, vil din telefonmøde-partner ikke bliver stødt, uanset hvad du siger.

Analyse af maskulinitet-dimension

Maskulinitet vurderer, om et folk foretrækker succes fremfor livsglæde eller omvendt. Danmark scorede 16, hvorimod Venezuela scorede 73 på en skala op til 100. Din mødedeltager fra Venezuela er ikke så drevet imod at finde en god balance i privatlivet – det er vigtigere, at arbejdslivet fungerer, og at vedkommende er succesfuld med sit arbejde.Det er helt okay at diskutere på en direkte facon med deltagere fra Venezuela – det er ikke fremmed for din mødedeltager fra Venezuela, at kommunikationen foregår på denne måde.Du skal ikke tage voldsomt hensyn til skiftende arbejdstider i Venezuela, hvis dit møde er vigtigt nok – din mødedeltager fra Venezuela prioriterer det højt nok til, at det kan overlappe med privatlivet.

Undgåelse af usikkerhed-dimensionen

Undgåelse af usikkerhed omhandler, hvor behageligt et samfund er med ikke at lave specifikke planer, og til hvilken grad en kultur føler sig truet af ukendte situationer. I denne dimension har Danmark en score på 23, hvorimod Venezuela har en score på 76 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra Venezuela prioriterer regler og planer højt.Den høje score for Venezuela i denne dimension indikerer, at din mødedeltager fra Venezuela vil have det bedst med at have specifikke planer.

Analyse af pragmatisme

Når du taler om pragmatisme-dimensionen, taler du om et samfunds villighed til at beholde og værdsætte traditioner samt dets holdning til det, der ikke kan forklares i livet. Danmark har en score på 35, og på den anden side har Venezuela en score på 16 på en skala op til 100. Venezuela scorer lavt i denne dimension, hvilket indikerer, at der ikke er noget behov for at forklare det uforklarlige for din mødedeltager i Venezuela.

Eftergivenhed-analyse

Eftergivenhed-dimensionen giver dig information om i hvilken grad et samfund giver sig hen til sine lyster. I denne dimension har Danmark en score på 70, hvorimod Venezuela har en score på 100 på en skala op til 100. Venezuela har en højere score end Danmark, hvorfra det indikeres, at Venezuela hellere vil sætte sig tilbage, slappe af og nyde livet i stedet for at arbejde hele tiden, som det til tider blandt andet ses i Danmark. Når man sammenligner scorer Venezuela højere end Danmark, hvilket med andre ord betyder, at folk i Venezuela som regel vil fokusere mere på at nyde livet og vil have lettere ved at give sig hen til fristelser, sammenlignet med Danmark. Disse tips kan bruges som en guideline til dine fremtidige internationale konferenceopkald. Forslagene er designet til at matche et bredt udsnit af lande.