Enkle telefonmøder med fokus på det vigtigste

Mobilmødet er både nemt og trygt at bruge.

100 millioner unikke koder

Med 8 cifre som kode er der 100 millioner valgmuligheder. Det sikrer, at andre ikke bruger samme kode som dig. Vi anbefaler, at mødeindkalderen bruger sit eget unikke telefonnummer som kode til mødet. Det er sikkert og nemt at huske for alle. Mødelederen kan indkalde til mødet på samme måde som ethvert andet møde. Skriv fx telefonnummer og koden i en Outlook invitation eller e-mail, så mødedeltagerne har den lige ved hånden eller i kalenderen.

Privat møde

Det er nemt at sikre sig, at ingen uvedkommende lytter med på mødet. Hver gang en deltager kobler sig til mødet, lyder der en bip-tone. Hver gang en deltager forlader mødet, lyder der en faldende tone.

Sikkerhed

Vores teknologi er baseret på en kombination af traditionel mobiltelefoni og de nyeste IP baserede standarder og ligger på high performance servere. Vi kan skalere løsningen baseret på behov, og kører med konstant overkapacitet for at kunne modtage peaks. Lydkvaliteten sikres af vores echo cancel teknologier og sikrer optimal lyd. Mobilmødet.dk er blevet Danmarks foretrukne mødetelefon, fordi vi fokuserer på enkelhed, god talekvalitet og lav pris som de vigtigste egenskaber ved gode telefonmøder. Derfor bruges Mobilmødets mødetelefon af over halvdelen af de 100 største danske virksomheder og tusindvis af andre i alle brancher. Se eksempler på funktioner i kundetilpassede mødetelefon-løsninger fra Mobilmødet.dk. Vi arbejder hele tiden på at gøre mødetelefonen endnu bedre. Derfor introducerer vi nu en række nye smarte funktioner, herunder en-til-mange telefonmøder og optagelse af telefonmøder i mødetelefonen på 90 92 02 02.

Sikkerhed

Vores teknologi er baseret på en kombination af traditionel mobiltelefoni og de nyeste IP baserede standarder og ligger på high performance servere. Vi kan skalere løsningen baseret på behov, og kører med konstant overkapacitet for at kunne modtage peaks. Lydkvaliteten sikres af vores echo cancel teknologier og sikrer optimal lyd.
Mobilmødet.dk er blevet Danmarks foretrukne mødetelefon, fordi vi fokuserer på enkelhed, god talekvalitet og lav pris som de vigtigste egenskaber ved gode telefonmøder. Derfor bruges Mobilmødets mødetelefon af over halvdelen af de 100 største danske virksomheder og tusindvis af andre i alle brancher.

Se eksempler på funktioner i kundetilpassede mødetelefon-løsninger fra Mobilmødet.dk.

Vi arbejder hele tiden på at gøre mødetelefonen endnu bedre. Derfor introducerer vi nu en række nye smarte funktioner, herunder en-til-mange telefonmøder og optagelse af telefonmøder i mødetelefonen på 90 92 02 02.

Én-til-mange telefonmøder – telefonkonferencer med Mobilmødet

Mobilmødet på 90 92 02 02 gør det nemt at holde store telefonmøder, telefonkonferencer, hvor mange ringer ind og lytter, men kun én taler, uden der kommer baggrundsstøj i telefonkonferencen fra de mange lyttende deltagere.

Mobilmødet gør det nu endnu nemmere at holde store telefonkonferencer med central styring af lyden: I skal blot vælge en mødekode på otte cifre som I plejer. Den, der leder præsentationen på stormødet kan så trykke *8 for at åbne eller lukke for de andre deltageres mikrofon (tryk først * så 8, når du er i telekonferencen).

På den måde skal oplægsholderen ikke bede alle andre om selv at slå deres mikrofon fra (på egen telefon eller ved at taste *6, som giver individuelle deltagere mulighed for at slå egen mikron til/fra).

 

Mødetelefonens centrale lydstyring gennem *8 i telefonkonferencer har tre indstillinger:

1) Mikrofon slået fra, med individuel styring:

Når en deltager taster *8 første gang, bliver mikrofonen slået fra hos alle andre end den, der taster *8. Det er altså den, der holder præsentationen i telefonkonferencen, der skal taste *8. Vil de andre deltagere i telefonmødet stille spørgsmål eller kommentere, kan de taste *6 på egen telefon for at slå deres egen mikrofon til. De kan så taste *6 igen, for at egen mikrofonen fra, når de har stillet spørgsmålet.

2) Mikrofon slået fra uden individuel styring:

Hvis lederen af mødet taster *8 igen, bliver de andre deltageres mikrofoner låst, så deltagerne ikke kan slå egen mikrofon til og fra. Hvis du som mødeleder vil gå direkte til denne indstilling, skal du altså taste *8*8 (dvs. taste *8 to gange).

3) Mikrofon slået til på alle deltagerne igen:


Hvis lederen af telefonmødet taster *8 en tredje gang, bliver alle deltagernes mikrofoner slået til. Det gør det nemt og effektivt at åbne for spørgsmål.

Optagelse

Nu er det blevet nemmere at skrive referat efter mødet.

Mobilmødet tilbyder at optage dine telefonmøder, så du kan hente det ned til din computer som lydfil. Møder optages KUN hvis du bruger en kode i mødet, som er *9.

For at optage dit telefonmøde skal du i mødet trykke *9. Mødet optages indtil du enten trykker *9 igen, eller alle har lagt på.

For at modtage din optagelse bedes du kontakte os via support og oplyse mødekode, telefonnummer og mødetidspunkt.