Telefonmøde mellem Danmark og USA

 

Her hos Mobilmødet ved vi udmærket, at din tid er væsentlig, hvilket er grunden til, at vi har udarbejdet den mest simple løsning til telefonmøder. Som følge af mange års erfaringer i denne sektor, har vi opbygget en know-how om maksimering af dit udbytte ved telefonmøder mellem Danmark og USA.

Sådan laver du et telefonmøde mellem Danmark og USA

Ring først til dit landespecifikke nummer (for Danmark +45 78 77 22 77 og for USA +1 213 493 0844). Alle deltagere indtaster en aftalt 8-cifret kode. Du kan vælge hvilke som helst 8 cifre til mødekode. Mødet er nu oprettet og afslutttes når du lægger på; det er dét, ingen regninger eller andre udgifter!

Forbedr dit telefonmøde med disse 3 tips

1) Skab plads til andres kommentarer ved at holde små pauser
På denne måde kan andre deltagere tilkoble sig diskussionen mere effektivt.

2) Brug en klar stemme og sig dit navn, når du kommenterer
Da du vil have folk med forskellige modersmål i dit telefonmøde, vil det gøre mødet mere produktivt at tale tydeligt og en smule langsommere end normalt.

3) Brug præsentationer eller andre dokumenter og del dem online i dit møde
En præsentation eller et andet dokument kan hjælpe til med at illustrere dine vigtigste pointer, og billeder kan være ligeså hjælpsomme. At dele præsentationer er nemt her hos Mobilmødet. Sådan gør man. Vær opmærksom på kultur. Når du benytter dig af disse tre tips, vil dit møde være effektivt for alle involverede. Endnu vigitigere er det i internationale telefonmøder grundet de kulturelle forskelle. I den næste sektion vil du modtage information om interkulturelle aspekter ved forretningsmøder mellem Danmark og USA.

Magtdistance-dimensionen

Denne dimension giver information om hierarkiet i virksomheder og i samfundet. I denne dimension har Danmark en score på 18, hvorimod USA har en score på 40 på en skala op til 100. Danmark scorer lavere end USA i denne dimension, hvilket indikerer, at hierarkier er langt fladere i Danmark end i USA. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende naturligvis stadigt kan have beføjelser til at tage beslutninger på samme niveau som dig. Forsøg ikke at blive fornærmet i dit telefonmøde, hvis der er forskel på, hvordan magtdistance bliver opfattet – og dermed også, hvad der opfattes som nødvendig respekt og lignende.

Individualisme-faktoren

Individualisme-dimensionen giver information omkring niveauet af afhængigheden af andre mennersker i samfundet. Danmark scorede 74, hvorimod USA scorede 91 på en skala op til 100. Den højere score for USA viser, at den sociale struktur er mere tætknyttet i Danmark. I USA er det mindre almindeligt at være åbenlyst uenig, hvilket du skal tage hensyn til i dit telefonmøde. Er du uenig i noget, din telefonmødepartner siger, er det derfor bedst, at du gør opmærksom på dette på en diskret måde, så du ikke støder vedkommende. Du vil ikke altid være i stand til at vide, om du har stødt nogen over telefonen, fordi vedkommendes kultur ikke normalt udviser det eksplicit, så tag hensyn og vær opmærksom på, hvordan du formulerer dig.

Maskulinitet-elementet

Denne dimension giver information omkring, hvad et samfund skønner som vigtigt: succes eller livsglæde. Danmark scorede 16, hvorimod USA scorede 62 på en skala op til 100. USA vil altså højst sandsynligt være mere orienteret mod arbejde og et succesfuldt projekt, end du kan være vant til.At komme til pointen hurtigt er meget normalt i USA, så det skal du ikke være nervøs for.Du skal ikke tage voldsomt hensyn til skiftende arbejdstider i USA, hvis dit møde er vigtigt nok – din mødedeltager fra USA prioriterer det højt nok til, at det kan overlappe med privatlivet.

Undgåelse af usikkerhed-analyse

Undgåelse af usikkerhed omhandler, hvor behageligt et samfund er med ikke at lave specifikke planer, og til hvilken grad en kultur føler sig truet af ukendte situationer. I denne dimension har Danmark en score på 23, hvorimod USA har en score på 46 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra USA har altså en lavere villghed med hensyn til at tillade uforudsigelige situationer og befinder sig bedst med klare aftaler.For folk fra USA vil det både være naturligt og at foretrække at lægge planer.

Pragmatisme-dimensionen

Da pragmatismedistancen er nogenlunde den samme mellem USA og Danmark, er denne dimension ikke nær så vigtig for dig at overveje i forbindelse med dit telefonmøde.Pragmatisme handler om, hvor meget folk sætter pris på traditioner og desuden hvor stort et behov der er for at forklare det uforklarlige. Danmark måler en score på 35, hvor USA på den anden side rapporterede en score på 26 på en skala op til 100. Din mødedeltager fra USA føler ikke noget behov for at bevare traditioner.

Analyse af eftergivenhed

De to lande scorer næsten det samme i Hofstede-testen, hvorfor du ikke behøver at overveje denne dimension grundigt i forbindelse med dit telefonmøde.Evnen til at nyde livet og give sig hen til fristelser er, hvad eftergivenhed-dimensionen i en nøddeskal angiver.Danmark måler en score på 70, hvor USA på den anden side rapporterede en score på 68 på en skala op til 100. At gøre hvad man vil og give sig hen til fristelser er mere sandsynligt at se i kulturen i Danmark fremfor USA, og det skal du holde dig for øje i dine forberedelser. Hvis du prøver at få fat i en forretningspartner fra Danmark uden for normal arbejdstid, vil du formentlig ikke have succes med det – hvorimod det i USA sagtens kan lade sig gøre, da fritiden ikke prioriteres i samme grad som i Danmark.

Tak fordi du har brugt vores service. Vi håber, ovenstående vil gavne dig i dine fremtidige internationale telefonmøder.