Telefonmøde mellem Danmark og Ungarn

 

Mobilmødet er skabt med henblik på at gøre telefonmøder nemme, brugervenlige og professionelle. Som en seriøs virksomhed i denne branche har vi samlet talrige erfaringer, som vi gerne vil dele med dig her, så du får mest muligt ud af dit telefonmøde mellem Danmark og Ungarn.

Simple instruktioner til dit telefonmøde mellem Danmark og Ungarn

Start med at fastsætte et tidspunkt for dit møde. På det aftalte tidspunkt kan du og resten af deltagerene ringe til jeres lokale numre (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Ungarn +36 1 848 0240). For at tilslutte dig dit telefonmøde indtaster du blot en 8-cifret kode, som er delt blandt alle mødedeltagere. Du kan vælge hvilke som helst 8 cifre til mødekode. Det er såmænd ikke sværere – mødet er oprettet og afsluttes, når du lægger på.

Vi har tre tips til dit internationale telefonmøde

 

1) Hold en pause med at sige noget, når du har sagt en pointe, for at give andre plads til at tale
Det vil gøre det nemmere at kommunikere effektivt og forståeligt.

2) Tal langsomt og tydeligt
Det er meget vigtigt, hvis du har deltagere med forskellige modersmål i dit telefonmøde.

3) Brug vores simple præsentationsdelings-værktøj for at fuldende dine pointer
Her på Mobilmødet er det super enkelt for dig at dele hvilket som helst slags dokument eller præsentation online i løbet af dit møde. Se hvordan med dette link. Tænk på den kulturelle dimension. Disse tre råd er forholdsvist nemme at følge og kan gøre en stor forskel for dit møde. Og dette er faktisk ekstra vigtigt i internationale telefonmøder, da der er et ekstra kulturelt aspekt at tage med i overvejelserne. Læs venligst næste sektion, der sætter fokus på kulturelle forskelle mellem Danmark og Ungarn, og hvad du specifikt skal være forberedt på.

Magtdistance-elementet

Magtdistance indikerer graden af hierarki, der er i arbejds- og dagligdagslivet. I denne dimension har Danmark en score på 18, hvorimod Ungarn har en score på 46 på en skala op til 100. Den lavere score for Danmark viser, at hierarkier er fladere i dette land sammenlignet med Ungarn. I dit telefonmøde med Ungarn kan det ske, at du taler med en lavere rangeret medarbejder end dig selv, hvilket er meget normalt og ikke nødvendigvis betyder, at personen ikke har beføjelser til at træffe beslutninger. Bliv ikke fornærmet, hvis der er forskel på, hvordan magtdistance bliver opfattet – og dermed også, hvad der opfattes som nødvendig respekt og lignende.

Individualisme-analyse

Der er kun en lille forskel mellem individualismen for Danmark og Ungarn, hvilket betyder at den følgende information er noget, du ikke behøver at overveje for meget.Individualisme er defineret ved, hvor afhængig medlemmerne af et samfund er af hinanden. Danmark måler en score på 74, hvor Ungarn på den anden side rapporterede en score på 80 på en skala op til 100. Den højere score for Ungarn viser, at den sociale struktur er mere tætknyttet i Danmark. Det er som regel ilde set at udvise tydelig uenighed med, hvad din mødepartner har at sige. Grundet tæt social struktur vil din uenighed måske være skyld i at modparten taber ansigt i sin egen organisation. Du vil ikke altid være i stand til at vide, om du har stødt nogen over telefonen, fordi vedkommendes kultur ikke normalt udviser det eksplicit, så tag hensyn og vær opmærksom på, hvordan du formulerer dig.

Aspektet af maskulinitet

Maskulinitet definerer, om et samfund primært er drevet af succes eller i højere grad livsglæde. Danmark måler en score på 16, hvor Ungarn på den anden side rapportede en score på 88 på en skala op til 100.Ungarn vil altså højst sandsynligt være mere orienteret mod arbejde og et succesfuldt projekt, end du kan være vant til.Det er helt okay at diskutere på en direkte facon med deltagere fra Ungarn så længe, det foregår på en respektfuld måde.Arbejdslivet inkluderes normalt også i privatlivet for din mødedeltager i Ungarn, hvorfor du højst sandsynligt vil være i stand til at træffe vedkommende uden for normal arbejdstid.

Undgåelse af usikkerhed-dimensionen

Undgåelse af usikkerhed omhandler, hvor behageligt et samfund er med ikke at lave specifikke planer, og til hvilken grad en kultur føler sig truet af ukendte situationer. I undgåelse af usikkerhed-dimensionen har Danmark has en score på 23, hvorimod Ungarn har en score på 82 på en skala op til 100.Din deltager fra Ungarn kan ikke nødvendigvis så godt overskue uforudsigelige situationer ogs er helst, at der er lagt klare planer for samarbejdet.Din deltager fra Ungarn føler sig typisk mere utilpas, hvis der ikke er fastlagt regler for samarbejdet.

Pragmatisme-faktoren

Når du taler om pragmatisme-dimensionen, taler du om et samfunds villighed til at beholde og værdsætte traditioner samt dets holdning til det, der ikke kan forklares i livet. I pragmatisme-dimensionen har Danmark en score på 35, hvorimod Ungarn har en score på 58 på en skala op til 100.Disse resultater giver en relevant indikation på, at folk fra Ungarn er relativt bedre til at tilpasse sig nye omgivelser og omstændigheder, hvilket i sidste ende generelt gør dem mere fleksible, end det er tilfældet i Danmark.Du kan derfor forvente forholdsvist hurtige resultater fra dit telefonmøde.

Eftergivenhed-analyse

Eftergivenhed-dimensionen giver dig information om i hvilken grad et samfund giver sig hen til sine lyster. Danmark måler en score på 70, hvor Ungarn på den anden side rapporterede en score på 31 på en skala op til 100. At gøre hvad man vil og give sig hen til fristelser er mere sandsynligt at se i kulturen i Danmark fremfor Ungarn, og det skal du holde dig for øje i dine forberedelser. Generelt prioriterer Danmark frihed højere end Ungarn, så vær opmærksom på dette, når du planlægger et møde – du kan derfor have held med at planlægge mødet udenfor vedkommendes normale arbejdstid, også hvis der er tidsforskelle etc. at tage højde for.

Tak fordi du har brugt vores service. Vi håber, ovenstående vil gavne dig i dine fremtidige internationale telefonmøder.