Telefonmøde mellem Danmark og Tyrkiet

 

Sætter du pris på værdier som simplicitet og pålidelighed kombineret med globale muligheder, så er Mobilmødet noget for dig. Alle ønsker en pålidelig og simpel løsning til deres mobilmøder, så vi har her lavet en overskuelig guide specifikt til et telefonmøde mellem Danmark og Tyrkiet.

Internationalt telefonmøde mellem Danmark og Tyrkiet i tre simple trin

Hver deltager starter med at ringe til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og Tyrkiet +90 850 252 6319). På dette tidspunkt skal du indtaste en 8-cifret mødekode efter eget valg for at tilslutte dig dit respektive telefonmøde. Vælg hvilke som helst 8 cifre, som du ønsker. Telefonmødet er oprettet automatisk af den første person, der indtaster koden.

Maksimering af resultatet af dit telefonmøde via 3 tips

1) Hold en lille pause efter du har sagt din pointe, så andre kan kommentere
Selvom du har mulighed for at tale ind over de andre mødedeltagere, så forsøg at undgå dette.
2) Snak klart og tydeligt og snak blot en smule langsommere, end du normalt ville
Dette er vigtigt, hvis du har deltagere med forskellige modersmål i dit telefonmøde.

3) Brug det enkle præsentationsdelings-værktøj online til at illustrere dine pointer
Her hos Mobilmødet kan du vise præsentationer online som en del af dit møde på en super simpel måde uden at nogle skal downloade noget.Gå til delingsside. Planlæg det kulturelle aspekt før du starter dit telefonmøde. De tre grundregler for internationale mobilmøder er en effektiv måde at sørge for, at dit møde bliver en succes. Endnu vigitigere er det i internationale telefonmøder grundet de kulturelle forskelle. I den følgende sektion har vi samlet vores bedste analyser og råd til kulturelle faktorer, du skal være opmærksom på, når du laver forretning mellem Danmark og Tyrkiet.

Magtdistance-dimensionen

Magtdistance indikerer graden af hierarki, der er i arbejds- og dagligdagslivet. I denne dimension har Danmark en score på 18, hvorimod Tyrkiet har en score på 66 på en skala op til 100. Den lavere score for Danmark i denne dimension viser et mindre strengt hierarki i Danmark, end der normalt vil være til stede i Tyrkiet. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende stadigt kan være i stand til at træffe beslutninger. Det er ikke nødvendigvis et tegn på manglende respekt at lade dig afholde et telefonmøde med en medarbejder, som er lavere rangeret end dig.

Individualisme-analyse

Denne dimension indikerer, hvor afhængige folk fra et samfund er af hinanden. Danmark måler en score på 74, hvor Tyrkiet på den anden side rapporterede en score på 37 på en skala op til 100. Danmarks høje score i denne dimension indikerer en mere løs struktur i sociale sammenhænge sammenlignet med Tyrkiet. Din telefonmødedeltager i Tyrkiet vil værdsætte, hvis samtalen er af høflig karakter, og at der tages hensyn til at man formulerer sig på en respektfuld måde.

Aspektet af maskulinitet

Maskulinitet definerer, om et samfund primært er drevet af succes eller i højere grad livsglæde. I maskulinitetsdimensionen har Danmark en score på 16, hvorimod Tyrkiet har en score på 45 på en skala op til 100.Tyrkiets højere score i denne dimension viser, at din mødedeltager fra Tyrkiet højst sandsynligt er mere optaget af at have et værdifuldt arbejdsliv end et velafbalanceret privatliv.Når du er i et telefonmøde med en deltager fra Tyrkiet kan du gå direkte til pointen ved dit møde og generelt være tydelig i din attitude og tilgang. Da arbejdsliv typisk prioriteres rigtig højt, kan du som oftest komme igennem til deltagere fra Tyrkiet selv uden for normal arbejdstid.

Aspektet af undgåelse af usikkerhed

Denne dimension bidrager med information omkring hvor vigtigt regler og planer er for et folk. Danmark har en score på 23, og på den anden side har Tyrkiet en score på 85 på en skala op til 100. Din mødedeltager fra Tyrkiet prioriterer regler og planer højt.Din deltager fra Tyrkiet føler sig typisk mere utilpas, hvis der ikke er fastlagt regler for samarbejdet.

Pragmatisme-elementet

Pragmatisme handler om, hvor meget folk sætter pris på traditioner og desuden hvor stort et behov der er for at forklare det uforklarlige.I denne dimension har Danmark en score på 35, hvorimod Tyrkiet har en score på 46 på en skala op til 100.Danmark har en lavere score end Tyrkiet i denne dimension og er derfor i sammenligning med Tyrkiet mere tilbøjelig til at tilslutte sig en blanding af arbejde og privatliv, i modsætning til at prioritere et succesfuldt arbejdsliv højst.I kontekst til dit telefonmøde vil dette udmønte sig i en fordel, da hurtige og effektive resultater vil være at forvente.

Aspektet af eftergivenhed

Eftergivenhed viser, hvor stor en tendens der er til at give sig hen til lyster og umiddelbare fristelser. I denne dimension har Danmark en score på 70, hvorimod Tyrkiet har en score på 49 på en skala op til 100. At gøre hvad man vil og give sig hen til fristelser er mere sandsynligt at se i kulturen i Danmark fremfor Tyrkiet, og det skal du holde dig for øje i dine forberedelser. Beslutninger bliver generelt taget med en højere grad af implusivitet i Danmark end i Tyrkiet, hvilket kan være afgørende for, hvordan du vil planlægge og forberede dig til dit telefonmøde.

Tak fordi du har brugt vores service. Vi håber, ovenstående vil gavne dig i dine fremtidige internationale telefonmøder.