Telefonmøde mellem Danmark og Sydafrika

 

Lokal såvel som global kommunikation er essentiel for enhvers succes, og det er netop derfor, enkelhed og simpel kommunikation er hovedkonceptet bag Mobilmødet. Kulturelle forskelle kan ligeledes spille en væsentlig rolle i dit møde, hvilket er grunden til, at vi her præsenterer en dybdegående guide til, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med dit mobilmøde mellem Danmark og Sydafrika.

Tre simple trin til at lave et telefonmøde mellem Danmark og Sydafrika

Hver deltager starter med at ringe til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og Sydafrika +27 87 940 7331). Del en 8-cifret kode efter eget valg med alle i telefonmødet og indtast den for at tilslutte dig. Vælg hvilke som helst 8 cifre, som du ønsker. Dit telefonmøde virker med det samme og stopper, når du lægger på.

3 tips til internationale telefonmøder

1) Hold en pause med at sige noget, når du har sagt en pointe, for at give andre plads til at tale
At holde en pause på et par sekunder efter du har sagt din pointe er ikke blot høfligt, men også effektivt, specielt når I ikke kan se hinanden.

2) Tal tydeligt og langsommere end i en normal samtale
Da du vil have folk med forskellige modersmål i dit telefonmøde, vil det gøre mødet mere produktivt at tale tydeligt og en smule langsommere end normalt.

3) Vis præsentationer online for at få mere ud af dit møde
Med Mobilmødet kan du let dele præsentationer eller andre dokumenter online som en del af dit møde. Sådan gør man. Vær opmærksom på kultur. De tre grundregler for internationale mobilmøder er en effektiv måde at sørge for, at dit møde bliver en succes. Det er specielt relevant i internationale telefonmøder, fordi de kulturelle forskelle kan gøre ting mere komplicerede. For at forberede dig på udfordringen har vi her samlet en række gode inputs til at forstå de interkulturelle forskelle mellem Danmark og Sydafrika.

Magtdistance-faktoren

Magtdistance ser nærmere på det hierarki, der er til stede på arbejdspladsen og generelt i kulturen. Danmark scorede 18, hvorimod Sydafrika scorede 49 på en skala op til 100. Danmarks score er under scoren for Sydafrika vedrørende magtdistance, hvilket leder os til konklusionen, at hierarki typisk vil være mere vigtigt i Sydafrika end i Danmark. Grundet dette skal du – selvom du taler med en lavere rangeret medarbejder – være obs på, at vedkommende kan have lignende beføjelser som dig. Bliv ikke fornærmet over en mere uformel tone i telefonmødet, da det som oftest er relateret til en generel mere uformel tone i samfundet.

Individualisme-elementet

Der er kun en lille forskel mellem individualismen for Danmark og Sydafrika, hvilket betyder at den følgende information er noget, du ikke behøver at overveje for meget.Individualisme er defineret ved, hvor afhængig medlemmerne af et samfund er af hinanden. Danmark scorede 74, hvorimod Sydafrika scorede 65 på en skala op til 100. Der er en større grad af afhængighed af hinanden i kulturen i Sydafrika. Husk at gøre opmærksom på eventuelle uenigheder på en respektfuld måde, da andet kan virke stødende for din mødedeltager i Sydafrika.

Aspektet af maskulinitet

Denne dimension giver information omkring, hvad et samfund skønner som vigtigt: succes eller livsglæde. I maskulinitetsdimensionen har Danmark en score på 16, hvorimod Sydafrika har en score på 63 på en skala op til 100.Sydafrikas høje score i denne dimension indikerer, at Sydafrika prioriterer et godt og succesfuldt arbejdsliv højere end nødvendigvis at have det ideele privatliv.Når du er i et telefonmøde med en deltager fra Sydafrika kan du gå direkte til pointen ved dit møde og generelt være tydelig i din attitude og tilgang. Da arbejdsliv typisk prioriteres rigtig højt, kan du som oftest komme igennem til deltagere fra Sydafrika selv uden for normal arbejdstid.

Måling af undgåelse af usikkerhed

Denne dimension bidrager med information omkring hvor vigtigt regler og planer er for et folk. I undgåelse af usikkerhed-dimensionen har Danmark has en score på 23, hvorimod Sydafrika har en score på 49 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra Sydafrika har altså en lavere villghed med hensyn til at tillade uforudsigelige situationer og befinder sig bedst med klare aftaler.For folk fra Sydafrika vil det være naturligt og at foretrække at lægge planer og arbejde under et fastsat regelsæt.

Aspektet af pragmatisme

Da pragmatismedistancen er nogenlunde den samme mellem Sydafrika og Danmark, er denne dimension ikke nær så vigtig for dig at overveje i forbindelse med dit telefonmøde.Pragmatisme omhandler hvor godt folk tilpasser dig nye situationer, og hvor komfortable de er med det faktum, at alt i livet ikke kan forklares. I pragmatisme-dimensionen har Danmark en score på 35, hvorimod Sydafrika har en score på 34 på en skala op til 100.I denne dimension har Sydafrika en lavere score end Danmark, hvilket indikerer at det kan være svært for folk fra Sydafrika at tilpasse sig nye situationer.

Eftergivenhed-analyse

Det følgende afsnit viser, at Danmark og Sydafrika scorer stort set det samme i denne dimension, så i forbindelse med dit telefonmøde skal du ikke gøre dig for mange bekymringer omkring eventuelle kulturforskelle i forbindelse med eftergivenheds-dimensionen.Evnen til at nyde livet og give sig hen til fristelser er, hvad eftergivenhed-dimensionen i en nøddeskal angiver.Danmark måler en score på 70, hvor Sydafrika på den anden side rapporterede en score på 63 på en skala op til 100. I denne dimension scorer Danmark højere end Sydafrika og er derfor i højere grad villig til at give sig hen til livets glæder og fristelser, end det typisk ville være tilfældet i Sydafrika. Den typiske borger fra Danmark vil prioritere fritid højere, end det er tilfældet i Sydafrika, hvorfor vi råder dig til at slå typiske arbejdstider op for vedkommende.

Tak fordi du har brugt vores service. Vi håber, ovenstående vil gavne dig i dine fremtidige internationale telefonmøder.