Telefonmøde mellem Danmark og Sverige

 

Mobilmødets vision er at tilbyde globale telefonmøder – på en nemmere, billigere og enklere måde end nogen anden operatør. For at maksimere resultatet af dit mobilmøde vil der her være brugbar information omkring dit telefonmøde mellem Danmark og Sverige.

Her vil du kunne se, hvordan du laver et telefonmøde mellem Danmark og Sverige

Alle deltagere ringer til deres lokale numre fra hvorend de er (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Sverige +46 701 95 20 00). Del en 8-cifret kode efter eget valg med alle i telefonmødet og indtast den for at tilslutte dig. For at maksimere sikkerhed og pålidelighed kan du vælge absolut hvilke som helst 8 cifre efter dit eget ønske. På automatisk vis er dit møde oprettet, og du kan tilslutte eller forlade mødet efter behag.

Maksimering af resultatet af dit telefonmøde via 3 tips

1) Hold en pause med at sige noget, når du har sagt en pointe, for at give andre plads til at tale
Dette gør det nemmere for andre mødedeltagere at tilkoble sig samtalen.

2) Tal tydeligt og langsommere end i en normal samtale
Hvis du taler klart og tydeligt og en smule langsomt vil alle forstå dig bedre – specielt hvis dit telefonmøde har deltagere, som taler et andet sprog end deres modersmål.

3) Brug vores simple præsentationsdelings-værktøj for at fuldende dine pointer
Her hos Mobilmødet kan du vise præsentationer online som en del af dit møde på en super simpel måde uden at nogle skal downloade noget.Se instruktioner her. Tænk fremad vedrørende interkulturelle udfordringer. Disse tre råd er forholdsvist nemme at følge og kan gøre en stor forskel for dit møde. I endnu højere grad er dette vigtigt i internationale telefonmøder, hvor kulturelle forskelle kan skabe mere kompleksitet. I den følgende sektion har vi samlet vores bedste analyser og råd til kulturelle faktorer, du skal være opmærksom på, når du laver forretning mellem Danmark og Sverige.

Magtdistance-elementet

Denne dimension giver en generel beskrivelse af hierarkiet i en organisation og i dagligdagen for folk. Danmark scorede 18, hvorimod Sverige scorede 31 på en skala op til 100. Sveriges højere score for denne dimension indikerer, at Danmark har mindre fokus på hierarkier end i Sverige. I dit telefonmøde med Sverige kan det ske, at du taler med en lavere rangeret medarbejder end dig selv, hvilket er meget normalt og ikke nødvendigvis betyder, at personen ikke har beføjelser til at træffe beslutninger. Forsøg ikke at blive fornærmet i dit telefonmøde, hvis der er forskel på, hvordan magtdistance bliver opfattet – og dermed også, hvad der opfattes som nødvendig respekt og lignende.

Aspektet af individualisme

Afsnittet nedenfor giver dig information omkring individualisme-forskellene mellem Danmark og Sverige, men eftersom de to lande scorer næsten det samme i Hofstede-testen, er det ikke noget du behøver at overveje yderligere i dit telefonmøde.Individualisme-dimensionen giver information omkring niveauet af afhængigheden af andre mennesker i samfundet. I denne dimension har Danmark en score på 74, hvorimod Sverige har en score på 71 på en skala op til 100. Den sociale struktur er mere tætknyttet i Sverige. Der er ikke samme kultur i Sverige for at tilkendegive sin mening helt så eksplicit, som du er vant til fra Danmark. Din telefonmødepartner vil ikke blive stødt, hvis du fortæller vedkommende, at du er uenig og foreslår nogle ændringer – men husk at gøre det på en respektfuld og høflig måde.

Maskulinitets-analyse

Denne dimension giver information omkring, hvad et samfund skønner som vigtigt: succes eller livsglæde. Danmark har en score på 16, og på den anden side har Sverige en score på 5 på en skala op til 100. Danmarks høje score indikerer, at folk fra Sverige går mere op i livsglæde og livskvalitet end arbejdsmæssig succes.Når du er i et telefonmøde med Sverige er det ikke nødvendigvis en god ide at springe direkte til pointen, som du ellers selv muligvis er vant til. Det kan være en god ide at se hinanden an, så din mødedeltager fra Sverige ikke føler sig overrumplet.Arbejde værdsættes generelt højere end privatliv, hvorfor det ikke er noget problem at ringe til folk udenfor normal arbejdstid i Danmark, hvilket bestemt ikke er tilfældet i Sverige, så vær opmærksom på den kulturelle forskel.

Analyse af undgåelse af usikkerhed-dimension

Det følgende afsnit viser, at Danmark og Sverige scorer stort set det samme i denne dimension, så i forbindelse med dit telefonmøde skal du ikke gøre dig for mange bekymringer omkring eventuelle kulturforskelle i forbindelse med undgåelse af usikkerhed-dimensionen.Undgåelse af usikkerhed omhandler, hvor behageligt et samfund er med ikke at lave specifikke planer, og til hvilken grad en kultur føler sig truet af ukendte situationer. Danmark har en score på 23, og på den anden side har Sverige en score på 29på en skala op til 100. Din mødedeltager fra Sverige gør altså, hvad vedkommende kan for at undgå uforudsigelige situationer og i modsætning til det lave planer og aftaler.Deltagere fra Sverige har det bedre med specifikke planer som en slags sikkerhedsgrundlag.

Pragmatisme-dimensionen

Pragmatisme handler om, hvor meget folk sætter pris på traditioner og desuden hvor stort et behov der er for at forklare det uforklarlige.I denne dimension har Danmark en score på 35, hvorimod Sverige har en score på 53 på en skala op til 100.Som analysen tydeligt viser, så er kulturen og folket generelt mere pragmatisk af natur i Sverige, og det skal du være opmærksom på i dine forberedelser, hvor der kan være en anderledes indstilling i Danmark. I kontekst til dit telefonmøde vil dette udmønte sig i en fordel, da hurtige og effektive resultater vil være at forvente.

Eftergivenhed-dimensionen

Det følgende afsnit viser, at Danmark og Sverige scorer stort set det samme i denne dimension, så i forbindelse med dit telefonmøde skal du ikke gøre dig for mange bekymringer omkring eventuelle kulturforskelle i forbindelse med eftergivenheds-dimensionen.Eftergivenhed-dimensionen giver dig information om i hvilken grad et samfund giver sig hen til sine lyster. I eftergivenhed-dimensionen har Danmark en score på 70, hvorimod Sverige har en score på 78 på en skala op til 100. Sverige har en højere score end Danmark, hvorfra det indikeres, at Sverige hellere vil sætte sig tilbage, slappe af og nyde livet i stedet for at arbejde hele tiden, som det til tider blandt andet ses i Danmark. Når man sammenligner scorer Sverige højere end Danmark, hvilket med andre ord betyder, at folk i Sverige som regel vil fokusere mere på at nyde livet og vil have lettere ved at give sig hen til fristelser sammenlignet med Danmark. Vi håber, disse anbefalinger kan hjælpe dig til at opnå det bedst mulige resultat af dine internationale telefonmøder.