Telefonmøde mellem Danmark og Storbritannien

 

Mobilmødet er skabt til at give dig platformen til enkle og internationale telefonmøder – uden bindinger, uden abonnementer, uden noget som helst besvær. Som følge af mange års erfaringer i denne sektor, har vi opbygget en know-how om maksimering af dit udbytte ved telefonmøder mellem Danmark og Storbritannien.

Internationalt telefonmøde mellem Danmark og Storbritannien i tre simple trin

Ring blot til indkaldsnummeret for dit land (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Storbritannien +44 20 3455 8277). Derefter indtaster du mødekoden, som kan være alle 8 cifre efter eget ønske. Du kan vælge hvilke som helst 8 cifre til mødekode. Dit personlige mobilmøde er nu oprettet.

Tre råd til at forbedre dit telefonmøde

1) Lav pauser mellem pointer
Selvom du har mulighed for at tale ind over de andre mødedeltagere, så forsøg at undgå dette.
2) Tal ikke for hurtigt
Da der vil være folk med forskellige modersmål i dit telefonmøde, vil det gøre mødet langt mere effektivt at tale tydeligt og lidt langsommere end normalt.

3) Vis præsentationer online for at få mere ud af dit møde
Du kan støtte din agenda med en præsentation eller et dokument, som du deler med andre deltagere online i løbet af dit møde. Med Mobilmødet er dette blevet enormt nemt uden at nogen skal installere eller downloade noget som helst. Se hvordan med dette link. Vær opmærksom på kultur. Når du benytter dig af disse tre tips, vil dit møde være effektivt for alle involverede. Specielt i de internationale telefonmøder vil du få noget ud af en smule planlægning, fordi kulturelle forskelle ellers kan skabe forvirring. For at forberede dig på udfordringen har vi her samlet en række gode inputs til at forstå de interkulturelle forskelle mellem Danmark og Storbritannien.

Magtdistance-analyse

Denne dimension giver information om hierarkiet i virksomheder og i samfundet. I magtdimensionen har Danmark en score på 18, hvorimod Storbritannien har en score på 35 på en skala op til 100. Danmarks score er under scoren for Storbritannien vedrørende magtdistance, hvilket leder os til konklusionen, at hierarki typisk vil være mere vigtigt i Storbritannien end i Danmark. Det kan ske, at du kommer til at tale med en lavere rangeret medarbejder end dig i organisationen, men undervurder ikke, at der i forskellige kulturer kan være forskelligt miljø og retningslinjer, som giver adgang til samme beføjelser som dig. Det er ikke nødvendigvis et tegn på manglende respekt at lade dig afholde et telefonmøde med en medarbejder, som er lavere rangeret end dig.

Individualisme-dimensionen

Individualisme-dimensionen giver information omkring niveauet af afhængighed af andre mennersker i samfundet. Danmark scorede 74, hvorimod Storbritannien scorede 89 på en skala op til 100. Storbritanniens høje score i denne kontekst indikerer en mere løs struktur i sociale sammenhænge sammenlignet med Danmark. Din mødepartner befinder sig i en samlet social struktur, og hvis du er uenig i noget, der bliver sagt, så gør opmærksom på det på en implicit facon for ikke at støde deltageren eller deltagerne fra Storbritannien.Skulle din telefonmødepartner føle sig stødt, er det ikke noget, du eksplicit vil se eller få at vide – og det er derfor, det kan være altafgørende, hvordan du vælger at formulere dig.

Maskulinitet-dimensionen

Denne dimension indikerer hvilken faktor, der er vigtigst for folk: succes eller livsglæde. I maskulinitetsdimensionen har Danmark en score på 16, hvorimod Storbritannien har en score på 66 på en skala op til 100.Storbritannien prioriterer succes på arbejdet højt, hvilket indikerer, at din mødedeltager fra Storbritannien altså også er træfbar uden for almindelige arbejdstider.Når du er i et telefonmøde med en deltager fra Storbritannien kan du gå direkte til pointen ved dit møde og generelt være tydelig i din attitude og tilgang. Du skal ikke tage alt for meget højde for forskellige tidszoner i dit telefonmøde med folk fra Storbritannien, for de vil typisk være vant til at inkludere arbejdslivet i privatlivet.

Undgåelse af usikkerhed-analyse

At måle trangen til undgåelse af usikkerhed giver os indsigt i behovet for at planlægge og etablere regler for samfundet. Danmark måler en score på 23, hvor Storbritannien på den anden side rapportede en score på 35 på en skala op til 100.Storbritanniens høje score i denne dimension indikerer altså, at folk fra Storbritannien gerne ser, at der er lagt tydelige planer for samarbejdet.Den høje score for Storbritannien i denne dimension indikerer, at din mødedeltager fra Storbritannien vil have det bedst med at have specifikke planer.

Pragmatisme-analyse

Pragmatisme-dimensionen forsøger essentielt at vise attituden imod traditioner og det, som ikke umiddelbart kan forklares.Danmark har en score på 35, og på den anden side har Storbritannien en score på 51 på en skala op til 100. Den højere score hos Storbritannien i denne dimension viser, at det er relativt let for folk i Storbritannien at tilpasse sig nye omstændigheder og miljøer, da de accepterer, at ikke alting hverken kan eller skal forklares i modsætning til de typiske kulturtræk for Danmark i denne kontekst.I kontekst til dit telefonmøde vil dette udmønte sig i en fordel, da hurtige og effektive resultater vil være at forvente.

Eftergivenhed-elementet

Fordi eftergivenhedsdistancen viser sig at være nogenlunde ens for både Danmark og Storbritannien, behøver du ikke nærlæse dette afsnit, da kulturforskellene på dette område vil være minimale.Eftergivenhed-dimensionen giver dig information om i hvilken grad et samfund giver sig hen til sine lyster. I denne dimension har Danmark en score på 70, hvorimod Storbritannien har en score på 69 på en skala op til 100. I denne dimension scorer Danmark højere end Storbritannien og er derfor i højere grad villig til at give sig hen til livets glæder og fristelser, end det typisk ville være tilfældet i Storbritannien. Beslutninger bliver generelt taget med en højere grad af implusivitet i Danmark end i Storbritannien, hvilket kan være afgørende for, hvordan du vil planlægge og forberede dig til dit telefonmøde.

Referer til disse guidelines for at opnå det bedst mulige resultat af dine internationale møder med dine globale samarbejdspartnere.