Telefonmøde mellem Danmark og Spanien

 

Mobilmødets vision er at tilbyde globale telefonmøder – på en nemmere, billigere og enklere måde end nogen anden operatør. For at optimere din forberedelse og planlægning af dit telefonmøde mellem Danmark og Spanien er her samlet brugbar information (inkl. kulturelle forskelle, tidsforskelle, feriedage etc.) for Spanien.

Instruktioner til hvordan du laver et internationalt telefonmøde mellem Danmark og Spanien

Ring først til dit landespecifikke nummer (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Spanien +34 951 988 186). Andet skridt er at indtaste en telefonmødekode, som skal være 8 cifre. Du kan ændre din 8-cifrede kode for hvert møde eller beholde den samme. Dit telefonmøde er oprettet automatisk, når den første deltager indtaster mødekoden.

3 tips til at få det bedst mulige ud af dit telefonmøde

1) Tillad andre deltagere at begynde at tale
At holde en pause på et par sekunder efter du har sagt din pointe er ikke blot høfligt, men også effektivt, specielt når I ikke kan se hinanden.

2) Snak så alle kan forstå dig
Tal tydeligt og lidt langsomt. Det vil være til gavn for alle, da deltagerne i telefonmødet typisk har forskellige modersmål. Sørg også for at nævne dit navn.

3) Vis præsentationer online for at få mere ud af dit møde
At vise en powerpoint-præsentation, et word-dokument eller et andet dokument til deltagere som en del af dit telefonmøde kan være en effektiv måde at gøre ting mere tydelige på – og du kan gøre det lige her med Mobilmødet. Gå til delingsside. Husk på de kulturelle udfordringer, der kan være til stede. Nu har du en god chance for at have en god oplevelse med dit internationale møde. For internationale telefonmøder er disse tre tips endnu mere relevante, fordi den kulturelle dimension skal inddrages i overvejelserne. For at gøre dig klar på dette kan du i denne følgende sektion sætte dig ind i kulturelle forskelle mellem Danmark og Spanien.

Aspektet af magtdistance

Denne dimension giver en generel beskrivelse af hierarkiet i en organisation og i dagligdagen for folk. Danmark har en score på 18, og på den anden side har Spanien en score på 57på en skala op til 100. Danmark scorer lavere end Spanien i denne dimension, hvilket indikerer, at hierarkier er langt fladere i Danmark end i Spanien. Grundet dette skal du – selvom du taler med en lavere rangeret medarbejder – være obs på, at de kan have samme eller lignende beføjelser som dig. Selvom der bliver talt i mindre formelle toner, end du måske forventede, skal du ikke føle dig fornærmet.

Individualisme-elementet

Denne dimension giver, som navnet indikerer, et billede af, hvor afhængige medlemmer af samfundet er af hinanden. Danmark scorede 74, hvorimod Spanien scorede 51 på en skala op til 100. Spanien scorer lavere end Danmark i denne dimension, hvilket indikerer at din telefonmødedeltager er vant til en større afhængighed af andre mennesker end du er. I Spanien er der ikke samme kommunikationskultur som i Danmark, hvilket betyder at der ikke eksisterer samme eksplicitte måde at formulere sig på. Men hvis du på en høflig måde fremfører dine synspunkter, vil din telefonmøde-partner ikke bliver stødt, uanset hvad du siger.

Analyse af maskulinitet-dimension

Denne dimension indikerer, hvilken faktor, der er vigtigst for folk: succes eller livsglæde. Danmark måler en score på 16, hvor Spanien på den anden side rapporterede en score på 42 på en skala op til 100.I denne dimension scorer Spanien ret højt, hvilket altså betyder, at din mødedeltager fra Spanien vil være optaget af arbejdsmæssige succesoplevelser.Du kan være direkte og eksplicit i din kommunikation med folk fra Spanien, uden at de bliver stødt.Da arbejdsliv typisk prioriteres rigtig højt kan du som oftest komme igennem til deltagere fra Spanien selv uden for normal arbejdstid.

Undgåelse af usikkerhed-dimensionen

At måle trangen til undgåelse af usikkerhed giver os indsigt i behovet for at planlægge og etablere regler for samfundet. Danmark måler en score på 23, hvor Spanien på den anden side rapportede en score på 86 på en skala op til 100.I denne dimension har din mødedeltager fra Spanien det bedst med at lave specifikke regler og aftaler og befinder sig ikke så godt med overraskende eller uforudsigelige situationer.For folk fra Spanien vil det være naturligt og at foretrække at lægge planer og arbejde under et fastsat regelsæt.

Pragmatisme-analyse

Pragmatisme handler om, hvor meget folk sætter pris på traditioner og desuden hvor stort et behov der er for at forklare det uforklarlige.Danmark har en score på 35, og på den anden side har Spanien en score på 48 på en skala op til 100. Den højere score hos Spanien i denne dimension viser, at det er relativt let for folk i Spanien at tilpasse sig nye omstændigheder og miljøer, da de accepterer, at ikke alting hverken kan eller skal forklares i modsætning til de typiske kulturtræk for Danmark i denne kontekst.I forhold til dit telefonmøde betyder det hurtige resultater i diskussioner og forhandlinger.

Måling af eftergivenhed

Denne dimension indikerer, hvor meget et folk giver sig hen til lyster og i hvilken grad, folk er livsnydere.I denne dimension har Danmark en score på 70, hvorimod Spanien har en score på 44 på en skala op til 100. Grundet disse resultater kan det sluttes, at Danmark generelt giver sig hen til flere nydelser i livet uden bekymringer, end det typisk vil ses i Spanien. Beslutninger bliver generelt taget med en højere grad af implusivitet i Danmark end i Spanien, hvilket kan være afgørende for, hvordan du vil planlægge og forberede dig til dit telefonmøde.

Vi håber, at du vil kunne bruge denne guideline, som vi her har foræret dig, i dit næste konferenceopkald.