Telefonmøde mellem Danmark og Slovenien

 

Her hos Mobilmødet ved vi udmærket, at din tid er væsentlig, hvilket er grunden til, at vi har udarbejdet den mest simple løsning til telefonmøder. Vi har lavet denne side for at hjælpe dig med at få det maksimale ud af forberedelserne til et telefonmøde mellem Danmark og Slovenien.

Sådan laver du et telefonmøde mellem Danmark og Slovenien

Ring til indkaldsnummeret på det tidspunkt, dit møde skal foregå (for Danmark +45 78 77 22 77 og Slovenien +386 18 280 205). Du indtaster en 8-cifret kode for at tilslutte dig dit specifikke telefonmøde. Vælg din egen 8-cifrede kode og genbrug eller ændr den for hvert møde. Den første person, der indtaster koden, opretter telefonmødet – så simpelt er det.

Tre råd til at forbedre dit telefonmøde

1) Tillad andre deltagere at begynde at tale
At holde en pause på et par sekunder efter du har sagt din pointe er ikke blot høfligt, men også effektivt, specielt når I ikke kan se hinanden.

2) Snak ikke alt for hurtigt
Hvis dine deltagere taler et andet sprog i mødet, end de normalt ville, vil det være en stor hjælp at tale med en klar og tydelig stemme uden at snakke for hurtigt.

3) Brug præsentationer eller andre dokumenter og del dem online i dit møde
At vise en powerpoint-præsentation, et word-dokument eller et andet dokument til deltagere som en del af dit telefonmøde kan være en effektiv måde at gøre ting mere tydelige på – og du kan gøre det lige her med Mobilmødet. Se her hvordan. Planlæg det kulturelle aspekt før du starter dit telefonmøde. Disse tre råd er forholdsvist nemme at følge og kan gøre en stor forskel for dit møde. Og dette er faktisk ekstra vigtigt i internationale telefonmøder, da der er et ekstra kulturelt aspekt at tage med i overvejelserne. Læs venligst næste sektion, der sætter fokus på kulturelle forskelle mellem Danmark og Slovenien, og hvad du specifikt skal være forberedt på.

Måling af magtdistance

Magtdistance ser nærmere på det hierarki, der er til stede på arbejdspladsen og generelt i kulturen. Danmark scorede 18, hvorimod Slovenien scorede 71 på en skala op til 100. Den lavere score for Danmark viser, at hierarkier er fladere i dette land sammenlignet med Slovenien. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende stadigt kan være i stand til at træffe beslutninger. Det er ikke nødvendigvis et tegn på manglende respekt at lade dig afholde et telefonmøde med en medarbejder, som er lavere rangeret end dig.

Individualisme-dimensionen

Denne dimension indikerer, hvor afhængige folk fra et samfund er af hinanden. Danmark har en score på 74, og på den anden side har Slovenien en score på 27 på en skala op til 100. I Slovenien eksisterer der en højere grad af afhængighed af hinanden end i Danmark. Din telefonmødedeltager i Slovenien vil sætte pris på, hvis tonen i samtalen er professionel, og sprogbruget er høfligt og respektfuldt.

Maskulinitet-elementet

Danmark og Slovenien har stort set samme score i denne dimension, hvilket du derfor ikke behøver spekulere for meget på i forbindelse med dit telefonmøde.Maskulinitet definerer, om et samfund primært er drevet af succes eller i højere grad livsglæde. Danmark måler en score på 16, hvor Slovenien på den anden side rapportede en score på 19 på en skala op til 100.I denne dimension scorer Danmark lavere end Slovenien og er derfor i højere grad drevet af at finde en perfekt balance mellem arbejde og privatliv. Det er helt okay at diskutere på en direkte facon med deltagere fra Slovenien så længe, det foregår på en respektfuld måde.Din mødedeltager fra Slovenien vil typisk ikke have et problem med, at du arrangerer et møde uden for almindelig arbejdstid.

Måling af undgåelse af usikkerhed

Denne dimension måler, hvorvidt uforudsigelige situationer er noget, man som samfund holder af eller gør alt for at undgå via f.eks. regler. I denne dimension har Danmark en score på 23, hvorimod Slovenien har en score på 88 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra Slovenien har altså en lavere villghed med hensyn til at tillade uforudsigelige situationer og befinder sig bedst med klare aftaler.Deltagere fra Slovenien har det bedre med specifikke planer som en slags sikkerhedsgrundlag.

Måling af pragmatisme

Pragmatisme handler om, hvor meget folk sætter pris på traditioner og desuden hvor stort et behov, der er for at forklare det uforklarlige. I pragmatisme-dimensionen har Danmark en score på 35, hvorimod Slovenien har en score på 49 på en skala op til 100.I denne dimension har Slovenien en højere score end Danmark, så folk finder det generelt lettere at tilpasse sig traditioner eller nye situationer uden at stille for mange spørgsmål – det kan være en anden indstilling, end du er vant til fra Danmark. Hurtige resultater og enigheder kan derfor forventes af dit telefonmøde med Slovenien.

Eftergivenhed-elementet

Eftergivenhed-dimensionen omhandler, hvor stor en tendens der er til at give sig hen til lyster og umiddelbare fristelser. Danmark måler en score på 70, hvor Slovenien på den anden side rapporterede en score på 48 på en skala op til 100. Grundet disse resultater kan det sluttes, at Danmark generelt giver sig hen til flere nydelser i livet uden bekymringer, end det typisk vil ses i Slovenien. Beslutninger bliver generelt taget med en højere grad af implusivitet i Danmark end i Slovenien, hvilket kan være afgørende i forhold til hvordan du vil planlægge og forberede dig til dit telefonmøde.

Vi håber, at du vil kunne bruge denne guideline, som vi her har foræret dig, i dit næste konferenceopkald.