Telefonmøde mellem Danmark og Slovakiet

 

Mobilmødet er skabt til at give dig platformen til enkle og internationale telefonmøder – uden bindinger, uden abonnementer, uden noget som helst besvær. Vi ønsker alle en simpel løsning, som man kan stole på virker for telefonmøder, og det er grunden til, vi har lavet denne guideline til mobilmøder mellem Danmark og Slovakiet.

Simple instruktioner til dit telefonmøde mellem Danmark og Slovakiet

Bliv enige om et tidspunkt og en 8-cifret kode og ring derefter til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og Slovakiet +421 2 2051 0399). Efter det indtaster du simpelthen en allerede aftalt 8-cifret kode for at blive tilsluttet dit specifikke telefonmøde. Du kan vælge hvilken som helst 8 cifret kode, der er 100 millioner forskellige muligheder! På automatisk vis er dit møde oprettet, og du kan tilslutte eller forlade mødet efter behag.

Tre råd til at forbedre dit telefonmøde

1) Sørg for at tillade korte pauser mellem pointer
At holde en pause på et par sekunder efter du har sagt din pointe er ikke blot høfligt, men også effektivt, specielt når I ikke kan se hinanden.

2) Tal med en klar og tydelig stemme og ikke for hurtigt
Hvis dine deltagere taler et andet sprog i mødet, end de normalt ville, vil det være en stor hjælp at tale med en klar og tydelig stemme uden at snakke for hurtigt.

3) Vis en præsentation til de andre deltagere online
Her hos Mobilmødet kan du vise præsentationer online som en del af dit møde på en super simpel måde uden at nogle skal downloade noget. Se her hvordan. Tænk fremad vedrørende interkulturelle udfordringer. Disse 3 råd er lette at implementere, men kan have en stor betydning for udbyttet af dit møde. Det er specielt relevant i internationale telefonmøder, fordi de kulturelle forskelle kan gøre ting mere komplicerede. Vi har oprettet en hurtig guide til aspekter ved kommunikation mellem Danmark og Slovakiet, som vi mener, du skal være opmærksom på.

Magtdistance-analyse

Magtdistance definerer, hvordan lavere rangerende medarbejdere generelt bliver behandlet af højere rangerende medarbejde på arbejdspladsen. I magtdimensionen har Danmark en score på 18, hvorimod Slovakiet har en score på 100 på en skala op til 100. Det højere tal for Slovakiet forklarer, at hierarki generelt vægtes højere i Slovakiet end i Danmark. Det kan ske, at du kommer til at tale med en lavere rangeret medarbejder end dig i organisationen, men undervurder ikke, at der i forskellige kulturer kan være forskelligt miljø og retningslinjer, som giver adgang til samme beføjelser som dig. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der måske vil være en mindre formel tone, end du havde forventet, men forsøg ikke at blive irriteret eller fornærmet over dette, da det med al sandsynlighed er relateret til den anden kultur.

Måling af individualisme

Denne dimension indikerer, hvor afhængige folk fra et samfund er af hinanden. Danmark har en score på 74, og på den anden side har Slovakiet en score på 52 på en skala op til 100. Slovakiet scorer lavere end Danmark i denne dimension, hvilket indikerer at din telefonmødedeltager er vant til en større afhængighed af andre mennesker end du er. I Danmark er det som du kender det normalt og endda værdsat at tilkendegive sin uenighed og sin mening relativt direkte i stedet for at holde tilbage med sine synspunkter. Din telefonmødepartner vil ikke blive stødt, hvis du fortæller vedkommende, at du er uenig og foreslår nogle ændringer – men husk at gøre det på en respektfuld og høflig måde.

Maskulinitet-analyse

Maskulinitet definerer, om et samfund primært er drevet af succes eller i højere grad livsglæde. I maskulinitetsdimensionen har Danmark en score på 16, hvorimod Slovakiet har en score på 100 på en skala op til 100.Slovakiets højere score i denne dimension viser, at din mødedeltager fra Slovakiet højst sandsynligt er mere optaget af at have et værdifuldt arbejdsliv end et velafbalanceret privatliv.I Slovakiet er man mere direkte i sin kommunikation og kommer hurtigt til pointen, så vær altså ikke nervøs for, om du presser for meget på.Da arbejdsliv typisk prioriteres rigtig højt, kan du som oftest komme igennem til deltagere fra Slovakiet selv uden for normal arbejdstid.

Undgåelse af usikkerhed-analyse

Undgåelse af usikkerhed dimensionen omhandler graden af folkets villighed til ikke at tillade uforudsigelige situationer. Danmark måler en score på 23, hvor Slovakiet på den anden side rapportede en score på 51 på en skala op til 100.Din deltager fra Slovakiet prioriterer generelt planlægning og regler højt i forhold til, hvad du selv kan være vant til.Din deltager fra Slovakiet føler sig typisk mere utilpas, hvis der ikke er fastlagt regler for samarbejdet.

Pragmatisme-faktoren

Når du taler om pragmatisme-dimensionen, taler du om et samfunds villighed til at beholde og værdsætte traditioner samt dets holdning til det, der ikke kan forklares i livet. I denne dimension har Danmark en score på 35, hvorimod Slovakiet har en score på 77 på en skala op til 100.Disse resultater giver en relevant indikation på, at folk fra Slovakiet er relativt bedre til at tilpasse sig nye omgivelser og omstændigheder, hvilket i sidste ende generelt gør dem mere fleksible, end det er tilfældet i Danmark.Hurtige resultater og enigheder kan derfor forventes for dit telefonmøde med Slovakiet.

Eftergivenhed-faktoren

Eftergivenhed-dimensionen omhandler graden af nydelse i livet og i hvilken grad et samfund holder sig fra umiddelbare fristelser. Danmark scorede 70, hvorimod Slovakiet scorede 28 på en skala op til 100. Grundet disse resultater kan det sluttes, at Danmark generelt giver sig hen til flere nydelser i livet uden bekymringer i forhold til, hvad man typisk vil se i Slovakiet. Generelt prioriterer Danmark frihed højere end Slovakiet, så vær opmærksom på dette, når du planlægger et møde – du kan derfor have held med at planlægge mødet udenfor vedkommendes normale arbejdstid, også hvis der er tidsforskelle etc. at tage højde for.

Disse forslag er lavet for at hjælpe dig med at opnå de bedst mulige resultater i dine fremtidige internationale telefonmøder.