Telefonmøde mellem Danmark og Singapore

 

Hos Mobilmødet har vi en passion for at vedholde den simple, pålidelige og globale telefonmødeservice til gavn for alle parter. Kulturelle forskelle kan ligeledes spille en væsentlig rolle i dit møde, hvilket er grunden til, at vi her præsenterer en dybdegående guide til, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med dit mobilmøde mellem Danmark og Singapore.

Nem måde at lave et telefonmøde mellem Danmark og Singapore

Bliv enige om et tidspunkt og en 8-cifret kode og ring derefter til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og Singapore +65 3158 2557). For at tilslutte dig dit telefonmøde indtaster du blot en 8-cifret kode, som er delt blandt alle mødedeltagere. Vælg din egen 8-cifrede kode og genbrug eller ændr den for hvert møde. Mødet er nu oprettet og afslutttes når du lægger på; det er dét, ingen regninger eller andre udgifter!

Tre internationale tips til telefonmøder

1) For at lade andre komme til orde kan du benytte dig af små pauser efter dine pointer
Det er vigtigt, da du i modsætning til et ansigt-til-ansigt-møde ikke har mulighed for at se, hvem der gerne vil sige noget.
2) Brug en klar stemme og sig dit navn, når du kommenterer
Hvis dine deltagere taler et andet sprog i mødet, end de normalt ville, vil det være en stor hjælp at tale med en klar og tydelig stemme uden at snakke for hurtigt.

3) Vis og del online præsentationer og andre dokumenter
Med Mobilmødet er deling af præsentationer online blevet ekstremt nemt uden at nogle af deltagerne skal installere eller downloade noget som helst. Lær mere om dette. Tænk på den kulturelle dimension. Dine chancer for et succesfuldt møde er nu gode. Og dette er faktisk ekstra vigtigt i internationale telefonmøder, da der er et ekstra kulturelt aspekt at tage med i overvejelserne. Nedenfor vil du finde analyser og råd til at møde de interkulturelle udfordringer, du står over for i mødet mellem Danmark og Singapore.

Magtdistance-dimensionen

Magtdistancedimensionen giver os information omkring, hvordan lavere rangerede medarbejdere bliver behandlet af højere rangerede kollegaer. I magtdimensionen har Danmark en score på 18, hvorimod Singapore har en score på 74 på en skala op til 100. Singapore scorer højere i denne dimension end Danmark, hvilket viser, at hierarki tages lettere på i Danmark end i Singapore. Grundet dette skal du – selvom du taler med en lavere rangeret medarbejder – være obs på, at de kan have samme eller lignende beføjelser som dig. Det er ikke nødvendigvis et tegn på manglende respekt at lade dig afholde et telefonmøde med en medarbejder, som er lavere rangeret end dig.

Aspektet af individualisme

Denne dimension indikerer, hvor afhængige folk fra et samfund er af hinanden. I denne dimension har Danmark en score på 74, hvorimod Singapore har en score på 20 på en skala op til 100. Singapore scorer lavere end Danmark i denne dimension, hvilket indikerer at din telefonmødedeltager er vant til en større afhængighed af andre mennesker end du er. For at gøre telefonmødet så behageligt som muligt for din mødepartner i Singapore, er det vigtigt, at du undgår at formulere dig så eksplicit, som du eventuelt ellers ville gøre.

Maskulinitet-dimensionen

Denne dimension indikerer, hvilken faktor, der er vigtigst for folk: succes eller livsglæde. Danmark scorede 16, hvorimod Singapore scorede 48 på en skala op til 100. Singapore prioriterer succes på arbejdet højt, hvilket indikerer, at din mødedeltager fra Singapore altså også er træfbar uden for almindelige arbejdstider.At komme til pointen hurtigt er meget normalt i Singapore, så det skal du ikke være nervøs for.Du skal ikke tage voldsomt hensyn til skiftende arbejdstider i Singapore, hvis dit møde er vigtigt nok.

Aspektet af undgåelse af usikkerhed

Denne dimension indeholder information omkring hvor vigtige regler og planer er for et folk. Danmark måler en score på 23, hvor Singapore på den anden side rapportede en score på 8 på en skala op til 100.Det er en vigtig kulturforskel at holde for øje, at du kan føle en større trang til at arbejde under et regelsæt, end din mødedeltager fra Singapore.Når du skal forberede dig til dit telefonmøde med deltagere fra Singapore, vil du altså få mest ud af det, hvis du forsøger at have en tilgang til samarbejdet, der ikke lægger fokus på planer og regler.

Aspektet af pragmatisme

Den næste dimension er pragmatisme, og den indikerer niveauet af accept af det uforklarlige og samfundets værdsættelse af traditioner. Danmark måler en score på 35, hvor Singapore på den anden side rapportede en score på 72 på en skala op til 100.Disse resultater giver en relevant indikation på, at folk fra Singapore er relativt bedre til at tilpasse sig nye omgivelser og omstændigheder, hvilket i sidste ende generelt gør dem mere fleksible, end det er tilfældet i Danmark.I kontekst til dit telefonmøde vil dette udmønte sig i en fordel, da hurtige og effektive resultater vil være at forvente.

Eftergivenhed-dimensionen

Eftergivenhed-dimensionen giver dig information om i hvilken grad et samfund giver sig hen til sine lyster. I denne dimension har Danmark en score på 70, hvorimod Singapore har en score på 46 på en skala op til 100. Danmark har en højere score end Singapore, hvorfra det indikeres, at Danmark hellere vil sætte sig tilbage, slappe af og nyde livet i stedet for at arbejde hele tiden, som det til tider blandt andet ses i Singapore. Generelt prioriterer Danmark frihed højere end Singapore, så vær opmærksom på dette, når du planlægger et møde – du kan derfor have held med at planlægge mødet udenfor vedkommendes normale arbejdstid, også hvis der er tidsforskelle etc. at tage højde for.

Disse forslag er lavet for at hjælpe dig med at opnå de bedst mulige resultater i dine fremtidige internationale telefonmøder.