Telefonmøde mellem Danmark og Schweiz

 

Mobilmødet er skabt til at give dig platformen til enkle og internationale telefonmøder – uden bindinger, uden abonnementer, uden noget som helst besvær. Du kan tage et nærmere kig på nogle af vores top-råd og guidelines for Schweiz, som vil gøre dit mobilmøde lettere og endnu mere effektivt.

Internationalt telefonmøde mellem Danmark og Schweiz i tre simple trin

Bliv enige om et tidspunkt og en 8-cifret kode og ring derefter til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og Schweiz +41 44 595 94 65). På dette tidspunkt skal du indtaste en 8-cifret mødekode efter eget valg for at tilslutte dig dit respektive telefonmøde. Du kan vælge den kode, du ønsker, f.eks. din fødselsdag inklusiv år, da koden skal være 8 cifre. Det individuelle mobilmøde er derefter automatisk oprettet – så enkelt er det.

3 tips til at få det bedst mulige ud af dit telefonmøde

1) Hold en pause med at sige noget, når du har sagt en pointe, for at give andre plads til at tale
Dette vil tillade andre at kommentere på, hvad du lige har sagt, hvilket vil medføre et bedre og mere naturligt flow i samtalen.

2) Tal med en klar og tydelig stemme og ikke for hurtigt
Da du vil have folk med forskellige modersmål i dit telefonmøde, vil det gøre mødet mere produktivt at tale tydeligt og en smule langsommere end normalt.

3) Brug vores simple præsentationsdelings-værktøj for at fuldende dine pointer
Med Mobilmødet kan du let dele præsentationer eller andre dokumenter online som en del af dit møde. Se hvordan med dette link. Tænk fremad vedrørende interkulturelle udfordringer. Disse 3 råd er lette at implementere, men kan have en stor betydning for udbyttet af dit møde. Det er specielt relevant i internationale telefonmøder, fordi de kulturelle forskelle kan gøre ting mere komplicerede. Vi har oprettet en hurtig guide til aspekter ved kommunikation mellem Danmark og Schweiz, som vi mener, du skal være opmærksom på.

Måling af magtdistance

Magtdistancedimensionen giver os information omkring, hvordan lavere rangerede medarbejdere bliver behandlet af højere rangerede kollegaer. I denne dimension har Danmark en score på 18, hvorimod Schweiz har en score på 34 på en skala op til 100. Det højere nummer for Schweiz i denne dimension viser, hvordan hierarkiet i Schweiz er mere fremtrædende end du normalt vil se i Danmark. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende stadigt kan være i stand til at træffe beslutninger. Selvom der bliver talt i mindre formelle toner, end du måske forventede, skal du ikke føle dig fornærmet.

Individualisme-dimensionen

De to lande scorer næsten det samme i Hofstede-testen, hvorfor du ikke behøver at overveje denne dimension grundigt i forbindelse med dit telefonmøde.Denne dimension giver, som navnet indikerer, et billede af, hvor afhængige medlemmer af samfundet er af hinanden. Danmark scorede 74, hvorimod Schweiz scorede 68 på en skala op til 100. I Schweiz eksisterer der en højere grad af afhængighed af hinanden end i Danmark. Din telefonmødedeltager i Schweiz vil værdsætte, hvis samtalen er af høflig karakter, og at der tages hensyn til at man formulerer sig på en respektfuld måde.

Maskulinitet-dimensionen

Denne dimension giver information omkring, hvad et samfund skønner som vigtigt: succes eller livsglæde. I denne dimension har Danmark en score på 16, hvorimod Schweiz har en score på 70 på en skala op til 100.Schweiz scorer højere end Danmark i denne dimension, hvilket indikerer, at det for din mødedeltager i Schweiz er vigtigere med et succesfuldt arbejdsliv end at prioritere privatlivet.Det er helt okay at diskutere på en direkte facon med deltagere fra Schweiz – det er ikke fremmed for din mødedeltager fra Schweiz, at kommunikationen foregår på denne måde.Du skal ikke tage alt for meget højde for forskellige tidszoner i dit telefonmøde med folk fra Schweiz, for de vil typisk være vant til at inkludere arbejdslivet i privatlivet.

Undgåelse af usikkerhed-dimensionen

At måle trangen til undgåelse af usikkerhed giver os indsigt i behovet for at planlægge og etablere regler for samfundet. I denne dimension har Danmark en score på 23, hvorimod Schweiz har en score på 58 på en skala op til 100.Din deltager fra Schweiz prioriterer generelt planlægning og regler højt i forhold til, hvad du selv kan være vant til.Den høje score for Schweiz i denne dimension indikerer, at din mødedeltager fra Schweiz vil have det bedst med at have specifikke planer.

Pragmatisme-dimensionen

Pragmatisme indebærer i det store hele, hvordan et folk har det med traditioner, og hvad den generelle holdning er til det uforklarlige.I pragmatisme-dimensionen har Danmark en score på 35, hvorimod Schweiz har en score på 74 på en skala op til 100.Disse resultater giver en relevant indikation på, at folk fra Schweiz er relativt bedre til at tilpasse sig nye omgivelser og omstændigheder, hvilket i sidste ende generelt gør dem mere fleksible, end det er tilfældet i Danmark.Du kan derfor forvente forholdsvist hurtige resultater fra dit telefonmøde.

Eftergivenhed-faktoren

De to lande scorer næsten det samme i Hofstede-testen, hvorfor du ikke behøver at overveje denne dimension grundigt i forbindelse med dit telefonmøde.Eftergivenhed-dimensionen omhandler graden af nydelse i livet og i hvilken grad et samfund holder sig fra umiddelbare fristelser. Danmark har en score på 70, og på den anden side har Schweiz en score på 66 på en skala op til 100. Danmark har en højere score end Schweiz, hvorfra det indikeres, at Danmark hellere vil sætte sig tilbage, slappe af og nyde livet i stedet for at arbejde hele tiden, som det til tider blandt andet ses i Schweiz. Få folk i Danmark arbejder overtid, men det gør de til gengæld i Schweiz, og det bør du holde dig for øje, når du planlægger og afholder dit telefonmøde.

Vi værdsætter, at du bruger vores service. Forhåbentligt vil disse guidelines gavne dig i dine fremtidige internationale konferenceopkald.