Telefonmøde mellem Danmark og Rumænien

Her hos Mobilmødet ved vi udmærket, at din tid er væsentlig, hvilket er grunden til, at vi har udarbejdet den mest simple løsning til telefonmøder. Denne side vil hjælpe dig med, hvad du skal være opmærksom på, når du har et telefonmøde mellem Danmark og Rumænien.

Tre simple trin til at lave et telefonmøde mellem Danmark og Rumænien

Start med at fastsætte et tidspunkt for dit møde. På det aftalte tidspunkt kan du og resten af deltagerene ringe til jeres lokale numre (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Rumænien +40 31 080 9918). For at tilslutte dig dit telefonmøde indtaster du blot en 8-cifret kode, som er delt blandt alle mødedeltagere. Du kan vælge hvilken som helst 8 cifret kode, der er 100 millioner forskellige muligheder! Dit telefonmøde virker med det samme og stopper, når du lægger på.

3 tips, som vil forøge udbyttet af dit telefonmøde

1) Hold en lille pause efter du har sagt din pointe, så andre kan kommentere
I kan afbryde hinanden og snakke flere på samme tid med Mobilmødet, men forsøg at lade være med dette.

2) Tal ikke for hurtigt
At tale tydeligt og ikke for hurtigt er essentielt i telefonmøder med deltagere fra forskellige lande, da du med al sandsynlighed vil have deltagere, der taler et andet sprog end deres modersmål.

3) Brug powerpoints, PDFs eller andre dokumenter og del dem online i dit møde
At dele en præsentation eller et hvilket som helst andet dokument online som en del af dit møde kan hjælpe dig med at overholde din agenda og illustrere dine idéer. Se instruktioner her. Planlæg på forhånd eventuelle kulturelle udfordringer. Disse tre råd er forholdsvist nemme at følge og kan gøre en stor forskel for dit møde. I telefonmøder på tværs af landegrænser kan disse råd være endnu vigtigere på grund af de kulturelle forskelle. Det er derfor, vi har inkluderet en hurtig guide til den kulturelle vinkel af forretnings-forhandlinger mellem Danmark og Rumænien.

Magtdistance-dimensionen

Magtdistance definerer, hvordan lavere rangerende medarbejdere generelt bliver behandlet af højere rangerende medarbejde på arbejdspladsen. Danmark måler en score på 18, hvor Rumænien på den anden side rapporterede en score på 90 på en skala op til 100. Den lavere score for Danmark viser, at hierarkier er fladere i dette land sammenlignet med Rumænien. Grundet dette skal du – selvom du taler med en lavere rangeret medarbejder – være obs på, at de kan have samme eller lignende beføjelser som dig. Bliv ikke fornærmet over en mere uformel tone i telefonmødet, da det som oftest er relateret til en generel mere uformel tone i samfundet.

Individualisme-elementet

Individualisme måler i hvor høj grad vi har – eller ikke har – behov for andre i samfundet. I individualismedimensionen har Danmark en score på 74, hvorimod Rumænien har en score på 30 på en skala op til 100. Den sociale struktur er mere knyttet i Rumænien, end du er vant til i Danmark. Der er ikke samme kultur i Rumænien for at tilkendegive sin mening helt så eksplicit, som du er vant til fra Danmark. Din telefonmødepartner vil ikke blive stødt, hvis du fortæller vedkommende, at du er uenig og foreslår nogle ændringer – men husk at gøre det på en respektfuld og høflig måde.

Maskulinitet-analyse

Denne dimension giver information omkring, hvad et samfund skønner som vigtigt: succes eller livsglæde. I maskulinitetsdimensionen har Danmark has en score på 16, hvorimod Rumænien har en score på 42 på en skala op til 100.For Rumænien er det vigtigere at være succesfuld på jobbet fremfor at have en god balance i privatlivet, som resultaterne for denne dimension indikerer. I Rumænien er man mere direkte i sin kommunikation og kommer til pointen med det samme, hvilket ikke nødvendigvis vil være tilfældet for Danmark. Da arbejdsliv typisk prioriteres rigtig højt kan du som oftest komme igennem til deltagere fra Rumænien selv uden for normal arbejdstid.

Aspektet af undgåelse af usikkerhed

Undgåelse af usikkerhed-dimensionen omhandler graden af folkets villighed til ikke at tillade uforudsigelige situationer. Danmark måler en score på 23, hvor Rumænien på den anden side rapportede en score på 90 på en skala op til 100.Rumæniens høje score indikerer, at din mødedeltager fra Rumænien befinder sig godt med planer.For folk fra Rumænien vil det både være naturligt og at foretrække at lægge planer.

Pragmatisme-faktoren

Når du taler om pragmatisme-dimensionen, taler du om et samfunds villighed til at beholde og værdsætte traditioner samt dets holdning til det, der ikke kan forklares i livet. I pragmatisme-dimensionen har Danmark en score på 35, hvorimod Rumænien har en score på 52 på en skala op til 100.Den højere score hos Rumænien i denne dimension viser, at det er relativt let for folk i Rumænien at tilpasse sig nye omstændigheder og miljøer, da de accepterer, at ikke alting hverken kan eller skal forklares i modsætning til de typiske kulturtræk for Danmark i denne sammenhæng. I kontekst til dit telefonmøde vil dette udmønte sig i en fordel, da hurtige og effektive resultater vil være at forvente.

Eftergivenhed-analyse

Eftergivenhed-dimensionen giver dig information om i hvilken grad et samfund giver sig hen til sine lyster. Danmark har en score på 70, og på den anden side har Rumænien en score på 20 på en skala op til 100. Danmark har en højere score end Rumænien, hvorfra det indikeres, at Danmark hellere vil sætte sig tilbage, slappe af og nyde livet i stedet for at arbejde hele tiden, som det til tider blandt andet ses i Rumænien. Få folk i Danmark arbejder overtid, men det gør de til gengæld i Rumænien, og det bør du holde dig for øje, når du planlægger og afholder dit telefonmøde.

Forhåbentligt vil både du og dine internationale konferenceopkaldspartnere været hjulpet af at læse ovenstående ideer.