Telefonmøde mellem Danmark og Portugal

 

Lokal såvel som global kommunikation er essentiel for enhvers succes, og det er netop derfor, enkelhed og simpel kommunikation er hovedkonceptet bag Mobilmødet. For at maksimere resultatet af dit mobilmøde vil der her være brugbar information omkring dit telefonmøde mellem Danmark og Portugal.

Instruktioner til hvordan du laver et internationalt telefonmøde mellem Danmark og Portugal

Ring blot til indkaldsnummeret for dit land (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Portugal +351 308 801 574). For at tilslutte dig dit telefonmøde indtaster du blot en 8-cifret kode, som er delt blandt alle mødedeltagere. Du kan ændre din 8-cifrede kode for hvert møde eller beholde den samme. Den første person, der indtaster koden, opretter telefonmødet – så simpelt er det.

Forbedr dit telefonmøde med disse 3 tips

1) For at lade andre komme til orde kan du benytte dig af små pauser efter dine pointer
Dette vil tillade andre at kommentere på, hvad du lige har sagt, hvilket vil medføre et bedre og mere naturligt flow i samtalen.

2) Tal ikke for hurtigt
Tal tydeligt og lidt langsomt. Det vil være til gavn for alle, da deltagerne i telefonmødet typisk har forskellige modersmål. Sørg også for at nævne dit navn.

3) Vis præsentationer online for at få mere ud af dit møde
En præsentation eller et andet dokument kan hjælpe til med at illustrere dine vigtigste pointer, og billeder kan være ligeså hjælpsomme. At dele præsentationer er nemt her hos Mobilmødet. Sådan gør man. Tænk på den internationale dimension. Ved at følge disse tre tips sørger du for et mere behageligt internationalt møde for alle. Og dette er faktisk ekstra vigtigt i internationale telefonmøder, da der er et ekstra kulturelt aspekt at tage med i overvejelserne. For at assistere dig har vi i den følgende sektion lagt fokus på kulturelle forskelle mellem Danmark og Portugal.

Aspektet af magtdistance

Denne dimension forklarer måden, hvorpå en højere rangeret medarbejder bliver behandlet af medarbejdere, der er placeret under dem i hierarkiet. Danmark måler en score på 18, hvor Portugal på den anden side rapportede en score på 63 på en skala op til 100. Danmark scorer lavere end Portugal i denne dimension, hvilket indikerer, at hierarkier er langt fladere i Danmark end i Portugal. Grundet dette skal du – selvom du taler med en lavere rangeret medarbejder – være obs på, at vedkommende kan have lignende beføjelser som dig. Forsøg ikke at blive fornærmet i dit telefonmøde, hvis der er forskel på, hvordan magtdistance bliver opfattet – og dermed også, hvad der opfattes som nødvendig respekt og lignende.

Individualisme-analyse

Denne dimension indikerer, hvor afhængige folk fra et samfund er af hinanden. Danmark har en score på 74, og på den anden side har Portugal en score på 27på en skala op til 100. Den sociale struktur er mere tætknyttet i Portugal end du er vant til fra Danmark. For at gøre telefonmødet så behageligt som muligt for din mødepartner i Portugal, er det vigtigt, at du undgår at formulere dig så eksplicit, som du eventuelt ellers ville gøre.

Måling af maskulinitet

Denne dimension indikerer hvilken faktor, der er vigtigst for folk: succes eller livsglæde. I maskulinitetsdimensionen har Danmark en score på 16, hvorimod Portugal har en score på 31 på en skala op til 100.For Portugal er det vigtigere at være succesfuld på jobbet fremfor at have en god balance i privatlivet, som resultaterne for denne dimension indikerer. I Portugal er man mere direkte i sin kommunikation og kommer til pointen med det samme, hvilket ikke nødvendigvis vil være tilfældet for Danmark. Arbejde værdsættes generelt højere end privatliv, hvorfor det ikke er noget problem at ringe til folk uden for normal arbejdstid i Portugal.

Undgåelse af usikkerhed-analyse

Denne dimension bidrager med information omkring, hvor vigtige regler og planer er for et folk. Danmark scorede 23, hvorimod Portugal scorede 99 på en skala op til 100. Din mødedeltager fra Portugal gør altså, hvad vedkommende kan for at undgå uforudsigelige situationer og i modsætning til det lave planer og aftaler.Folk fra Portugal vil typisk have det bedst med planer, der er aftalt fra starten og et minimum af uforudsigelige situationer.

Pragmatisme-analyse

Begge lande scorer nogenlunde det samme i denne dimension, og derfor er det følgende afsnit ikke direkte relateret til dit telefonmøde med Portugal.Pragmatisme handler om, hvor meget folk sætter pris på traditioner og desuden hvor stort et behov der er for at forklare det uforklarlige. Danmark har en score på 35, og på den anden side har Portugal en score på 28 på en skala op til 100. Portugal scorer lavt i denne dimension, hvilket indikerer, at der ikke er noget behov for at forklare det uforklarlige for din mødedeltager i Portugal.

Eftergivenhed-analyse

Evnen til at nyde livet og give sig hen til fristelser er, hvad eftergivenhed-dimensionen i en nøddeskal angiver.Danmark måler en score på 70, hvor Portugal på den anden side rapporterede en score på 33 på en skala op til 100.Grundet disse resultater kan det sluttes, at Danmark generelt giver sig hen til flere nydelser i livet uden bekymringer, end det typisk vil ses i Portugal. Få folk i Danmark arbejder overtid, men det gør de til gengæld i Portugal, og det bør du holde dig for øje, når du planlægger og afholder dit telefonmøde.

Disse forslag er lavet for at hjælpe dig med at opnå de bedst mulige resultater i dine fremtidige internationale telefonmøder.