Telefonmøde mellem Danmark og Polen

 

Her hos Mobilmødet ved vi udmærket, at din tid er væsentlig, hvilket er grunden til, at vi har udarbejdet den mest simple løsning til telefonmøder. Du vil i det følgende blive præsenteret for relevant information og gode tips vedrørende et mobilmøde mellem Danmark og Polen.

3 lette trin til at lave dit internationale telefonmøde mellem Danmark og Polen

Ring blot til indkaldsnummeret for dit land (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Polen +48 22 116 80 08). For at tilslutte dig dit telefonmøde indtaster du blot en 8-cifret kode, som er delt blandt alle mødedeltagere. Du kan vælge hvilken som helst kode du ønsker, f.eks. de sidste otte cifre af dit telefonnummer. Dit personlige mobilmøde er nu oprettet.

Vi har tre tips til dit internationale telefonmøde

 

1) Hold en lille pause efter du har sagt din pointe, så andre kan kommentere
At holde en pause på et par sekunder efter du har sagt din pointe er ikke blot høfligt, men også effektivt, specielt når I ikke kan se hinanden.

2) Tal langsomt og tydeligt
Hvis du taler klart og tydeligt og en smule langsomt vil alle forstå dig bedre – specielt hvis dit telefonmøde har deltagere, som taler et andet sprog end deres modersmål.

3) Del præsentationer online i dit møde
Her på Mobilmødet er det super enkelt for dig at dele hvilket som helst slags dokument eller præsentation online i løbet af dit møde. Se her hvordan. Husk på de kulturelle udfordringer, der kan være til stede. Når du benytter dig af disse tre tips, vil dit møde være effektivt for alle involverede. Det er specielt relevant i internationale telefonmøder, fordi de kulturelle forskelle kan gøre ting mere komplicerede. For at gøre dig klar på dette kan du i denne følgende sektion sætte dig ind i kulturelle forskelle mellem Danmark og Polen.

Magtdistance-analyse

Magtdistance definerer, hvordan lavere rangerende medarbejdere generelt bliver behandlet af højere rangerende medarbejde på arbejdspladsen. Danmark måler en score på 18, hvor Polen på den anden side rapporterede en score på 68 på en skala op til 100. Polens højere score for denne dimension indikerer, at Danmark har mindre fokus på hierarkier end i Polen. Du vil måske ikke tale med en højere rangeret medarbejder i telefonmødet – men vær opmærksom på, at personen stadigvæk kan presse på for at komme igennem med sine planer. Forsøg ikke at blive fornærmet i dit telefonmøde, hvis der er forskel på, hvordan magtdistance bliver opfattet – og dermed også, hvad der opfattes som nødvendig respekt og lignende.

Individualisme-elementet

Denne dimension indikerer, hvor afhængige folk fra et samfund er af hinanden. Danmark scorede 74, hvorimod Polen scorede 60 på en skala op til 100. Den sociale struktur er mere knyttet i Polen, end du er vant til i Danmark. Din telefonmødedeltager i Polen vil sætte pris på, hvis tonen i samtalen er professionel, og sprogbruget er høfligt og respektfuldt.

Maskulinitet-dimensionen

Maskulinitet definerer, om et samfund primært er drevet af succes eller i højere grad livsglæde. I denne dimension har Danmark en score på 16, hvorimod Polen har en score på 64 på en skala op til 100.Polen vil altså højst sandsynligt være mere orienteret mod arbejde og et succesfuldt projekt, end du kan være vant til.Du kan være direkte og eksplicit i din kommunikation med folk fra Polen, uden at de bliver stødt.Da arbejdsliv typisk prioriteres rigtig højt kan du som oftest komme igennem til deltagere fra Polen selv uden for normal arbejdstid.

Undgåelse af usikkerhed-dimensionen

At måle trangen til undgåelse af usikkerhed giver os indsigt i behovet for at planlægge og etablere regler for samfundet. Danmark har en score på 23, og på den anden side har Polen en score på 93på en skala op til 100. Polens høje score i denne dimension indikerer altså, at folk fra Polen gerne ser, at der er lagt tydelige planer for samarbejdet.For folk fra Polen vil det være naturligt og at foretrække at lægge planer og arbejde under et fastsat regelsæt.

Pragmatisme-dimensionen

Danmark og Polen har stort set samme score i denne dimension, hvilket du derfor ikke behøver spekulere for meget på i forbindelse med dit telefonmøde.Pragmatisme-dimensionen forsøger essentielt at vise attituden imod traditioner og det, som ikke umiddelbart kan forklares.Danmark har en score på 35, og på den anden side har Polen en score på 38 på en skala op til 100. Den højere score hos Polen i denne dimension viser, at det er relativt let for folk i Polen at tilpasse sig nye omstændigheder og miljøer, da de accepterer, at ikke alting hverken kan eller skal forklares i modsætning til de typiske kulturtræk for Danmark i denne kontekst.I forhold til dit telefonmøde betyder det hurtige resultater i diskussioner og forhandlinger.

Aspektet af eftergivenhed

Eftergivenhed viser, hvor stor en tendens der er til at give sig hen til lyster og umiddelbare fristelser. Danmark måler en score på 70, hvor Polen på den anden side rapporterede en score på 29 på en skala op til 100.For denne dimension scorer Danmark højere end Polen og er derfor i højere grad villig til at give sig hen til livets glæder og fristelser, end det typisk ville være tilfældet i Polen.Generelt prioriterer Danmark frihed højere, hvilket ikke er tilfældet i Polen, så vær opmærksom på dette, når du planlægger et møde – det kan derfor være en fordel at planlægge mødet uden for vedkommendes normale arbejdstid, også hvis der er tidsforskelle etc. at tage højde for.

Disse tips kan bruges som en guideline til dine fremtidige internationale konferenceopkald. Forslagene er designet til at matche et bredt udsnit af lande.