Telefonmøde mellem Danmark og Peru

 

Mobilmødet er skabt til at give dig platformen til enkle og internationale telefonmøder – uden bindinger, uden abonnementer, uden noget som helst besvær. For at maksimere resultatet af dit mobilmøde vil der her være brugbar information omkring dit telefonmøde mellem Danmark og Peru.

Tre simple trin til at lave et telefonmøde mellem Danmark og Peru

Alle deltagere ringer til deres lokale numre fra hvorend de er (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Peru +51 1 707 1629). Alle deltagere indtaster en aftalt 8-cifret kode. Vælg hvilken som helst kode du ønsker, hvilket gør dit møde unikt, f.eks. de sidste eller første 8 cifre af dit telefonummer. Dit telefonmøde er oprettet med det samme.

Vi har tre tips til dit internationale telefonmøde

1) Lav små talepauser i dit møde
Dette gør det nemmere for andre mødedeltagere at tilkoble sig samtalen.

2) Snak så alle kan forstå dig
Det er meget vigtigt, hvis du har deltagere med forskellige modersmål i dit telefonmøde.

3) Vis præsentationer online for at få mere ud af dit møde
Med Mobilmødet er deling af præsentationer online blevet ekstremt nemt uden at nogle af deltagerne skal installere eller downloade noget som helst. Kom i gang her. Hav en plan for hvordan du vil tackle internationale kulturforskelle. Nu har du en god chance for at have en god oplevelse med dit internationale møde. Specielt i de internationale telefonmøder vil du få noget ud af en smule planlægning, fordi kulturelle forskelle ellers kan skabe forvirring. For at gøre dig klar på dette kan du i denne følgende sektion sætte dig ind i kulturelle forskelle mellem Danmark og Peru.

Magtdistance-elementet

Denne dimension giver information om hierarkiet i virksomheder og i samfundet. Danmark har en score på 18, og på den anden side har Peru en score på 64på en skala op til 100. Peru scorer højere i denne dimension end Danmark, hvilket viser, at hierarki tages lettere på i Danmark end i Peru. Grundet dette skal du – selvom du taler med en lavere rangeret medarbejder – være obs på, at de kan have samme eller lignende beføjelser som dig. Det er ikke nødvendigvis et tegn på manglende respekt at lade dig afholde et telefonmøde med en medarbejder, der er lavere rangeret end dig.

Individualisme-elementet

Individualisme er defineret ved, hvor afhængig medlemmerne af et samfund er af hinanden. I denne dimension har Danmark en score på 74, hvorimod Peru har en score på 16 på en skala op til 100. Peru scorer lavere end Danmark i denne dimension, hvilket indikerer at din telefonmødedeltager er vant til en større afhængighed af andre mennesker end du er. Din telefonmødedeltager i Peru vil sætte pris på, hvis tonen i samtalen er professionel, og sprogbruget er høfligt og respektfuldt.

Maskulinitet-faktoren

Denne dimension giver information omkring, hvad et samfund skønner som vigtigt: succes eller livsglæde. Danmark måler en score på 16, hvor Peru på den anden side rapportede en score på 42 på en skala op til 100.Peru scorer højere end Danmark i denne dimension, hvilket indikerer, at det for din mødedeltager i Peru er vigtigere med et succesfuldt arbejdsliv end at prioritere privatlivet.Det er helt okay at diskutere på en direkte facon med deltagere fra Peru så længe, det foregår på en respektfuld måde.Din mødedeltager fra Peru vil typisk ikke have et problem med, at du arrangerer et møde uden for almindelig arbejdstid.

Undgåelse af usikkerhed-dimensionen

Denne dimension måler, hvorvidt uforudsigelige situationer er noget, man som samfund kan håndtere eller gør alt for at undgå eksempelvis via regler. I denne dimension har Danmark en score på 23, hvorimod Peru har en score på 87 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra Peru prioriterer regler og planer højt.Den høje score for Peru i denne dimension indikerer, at din mødedeltager fra Peru vil have det bedst med at have specifikke planer.

Pragmatisme-elementet

Danmark and Peru scorer næsten det samme i pragmatismedimensionen, hvilket betyder at kulturforskellene i denne dimension er minimale, og det derfor ikke er noget, du bør bruge for lang tid på at overveje.Når du taler om pragmatisme-dimensionen, taler du om et samfunds villighed til at beholde og værdsætte traditioner samt dets holdning til det, der ikke kan forklares i livet. Danmark scorede 35, hvorimod Peru scorede 25 på en skala op til 100. For din deltager fra Peru er det ikke så vigtigt at kunne forklare det uforklarlige.

Analyse af eftergivenhed

Evnen til at nyde livet og give sig hen til fristelser er, hvad eftergivenhed-dimensionen i en nøddeskal indebærer. Danmark har en score på 70, og på den anden side har Peru en score på 46 på en skala op til 100. Når man sammenligner scorer Danmark højere end Peru, hvilket med andre ord betyder, at folk i Danmark som regel vil fokusere mere på at nyde livet og vil have lettere ved at give sig hen til fristelser, sammenlignet med Peru. Hvis du prøver at få fat i en forretningspartner fra Danmark uden for normal arbejdstid, vil du formentlig ikke have succes med det – hvorimod det i Peru sagtens kan lade sig gøre, da fritiden ikke prioriteres i samme grad som i Danmark.

Disse anbefalinger er lavet med intentionen om at hjælpe dig til at samarbejde bedre med dine fremtidige internationale telefonmødepartnere.