Telefonmøde mellem Danmark og Norge

 

Grundidéen bag Mobilmødet er at skabe en lettilgængelig måde at afholde telefonmøder på – lokale såvel som globale. Du vil i det følgende blive præsenteret for relevant information og gode tips vedrørende et mobilmøde mellem Danmark og Norge.

Instruktioner til hvordan du laver et internationalt telefonmøde mellem Danmark og Norge

Bliv enige om et tidspunkt og en 8-cifret kode og ring derefter til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og Norge +47 21 98 42 00). Andet skridt er at indtaste en telefonmødekode, som skal være 8 cifre. Vælg hvilken som helst kode du ønsker, hvilket gør dit møde unikt, f.eks. de sidste eller første 8 cifre af dit telefonummer. På automatisk vis er dit møde oprettet, og du kan tilslutte eller forlade mødet efter behag.

3 tips til at få det bedst mulige ud af dit telefonmøde

1) Tillad andre deltagere at begynde at tale
Dette vil tillade andre at kommentere på, hvad du lige har sagt, hvilket vil medføre et bedre og mere naturligt flow i samtalen.

2) Snak så alle kan forstå dig
Snak på en tydelig facon og ikke for hurtigt, for deltagere fra forskellige lande vil som oftest have forskellige modersmål. Du kan desuden nævne dit navn, før du siger dine pointer, hvis deltagerne har behov for at vide, at det er dig, der taler.

3) Brug powerpoints, PDFs eller andre dokumenter og del dem online i dit møde
At vise en powerpoint-præsentation, et word-dokument eller et andet dokument til deltagere som en del af dit telefonmøde kan være en effektiv måde at gøre ting mere tydelige på – og du kan gøre det lige her med Mobilmødet. Sådan gør man. Tænk fremad vedrørende interkulturelle udfordringer. Disse tre simple guidelines er en nem måde at være sikker på at optimere dit møde. For internationale telefonmøder er disse tre tips endnu mere relevante, fordi den kulturelle dimension skal inddrages i overvejelserne. For at hjælpe dig har vi her udarbejdet en lille guide til internationale telefonmøder med specielt fokus på kulturelle forskelle imellem Danmark og Norge.

Analyse af magdistance-dimension

Denne dimension giver information om hierarkiet i virksomheder og i samfundet. I magtdimensionen har Danmark en score på 18, hvorimod Norge har en score på 31 på en skala op til 100. Danmark har en lavere score i magtdistance end Norge, hvorfor vi kan konkludere, at hierarkier er mere relevante i organisationer i Norge sammenlignet med i Danmark. Det kan ske, at du kommer til at tale med en medarbejder, som er rangeret under dig i organisationen, men undervurder ikke, at der i forskellige lande kan være forskelligt deligerede opgaver, som giver adgang til samme beføjelser som dig. Bliv ikke fornærmet over en mere uformel tone i telefonmødet, da det som oftest er relateret til en generel mere uformel tone i samfundet.

Analyse af individualisme-dimension

Danmark and Norge scorer næsten det samme i individualismedimensionen, hvilket betyder at kulturforskellene i denne dimension er minimale, og det derfor ikke er noget, du bør bruge for lang tid på at overveje.Denne dimension indikerer, hvor afhængige folk fra et samfund er af hinanden. Danmark måler en score på 74, hvor Norge på den anden side rapporterede en score på 69 på en skala op til 100. Din telefonmødedeltager fra Norge er generelt vant til en højere afhængighed af andre mennesker, end du selv er. Din telefonmødedeltager i Norge vil sætte pris på, hvis tonen i samtalen er professionel, og sprogbruget er høfligt og respektfuldt.

Måling af maskulinitet

Begge lande scorer nogenlunde det samme i denne dimension, og derfor er det følgende afsnit ikke direkte relateret til dit telefonmøde med Norge.Maskulinitet definerer, om et samfund primært er drevet af succes eller i højere grad livsglæde. I denne dimension har Danmark en score på 16, hvorimod Norge har en score på 8 på en skala op til 100.Grundet Danmarks højere score end Norge kan vi slutte, at vi i Danmark generelt søger succes på jobfronten i højere grad i sammenligning med Norge, der prioriterer livsglæde højere. Du kan ikke nødvendigvis være ligeså direkte og eksplicit i din kommunikation med din mødedeltager fra Norge, som du selv er vant til, uden at de bliver stødt.Privatlivet prioriteres højt af dine mødedeltager fra *Z, hvorfor vedkommende vil være svær at fange over telefonen uden for almindelig arbejdstid.

Aspektet af undgåelse af usikkerhed

Undgåelse af usikkerhed omhandler, hvor behageligt et samfund er med ikke at lave specifikke planer, og til hvilken grad en kultur føler sig truet af ukendte situationer. Danmark scorede 23, hvorimod Norge scorede 50 på en skala op til 100. Norges høje score indikerer, at din mødedeltager fra Norge befinder sig godt med planer.Din deltager fra Norge ser gerne, at der er fastlagt planer som en slags sikkerhedsnet for samarbejdet.

Aspektet af pragmatisme

Det følgende afsnit viser, at Danmark og Norge scorer stort set det samme i denne dimension, så i forbindelse med dit telefonmøde skal du ikke gøre dig for mange bekymringer omkring eventuelle kulturforskelle i forbindelse med pragmatisme-dimensionen.Siden Danmark og Norge scorer fuldstændigt det samme i pragmatisme-dimensionen, bør du ikke foretage ekstra forberedelser inden for dette felt før dit telefonmøde.

Eftergivenhed-analyse

Evnen til at nyde livet og give sig hen til fristelser er, hvad eftergivenhed-dimensionen i en nøddeskal indebærer. I eftergivenhed-dimensionen har Danmark en score på 70, hvorimod Norge har en score på 55 på en skala op til 100.Grundet disse resultater kan det sluttes, at Danmark generelt giver sig hen til flere nydelser i livet uden bekymringer i forhold til, hvad man typisk vil se i Norge. Få folk i Danmark arbejder overtid, men det gør de til gengæld i Norge, og det bør du holde dig for øje, når du planlægger og afholder dit telefonmøde.

Vi håber, disse anbefalinger kan hjælpe dig til at opnå det bedst mulige resultat af dine internationale telefonmøder.