Telefonmøde mellem Danmark og New Zealand

 

Hos Mobilmødet har vi en passion for at vedholde den simple, pålidelige og globale telefonmødeservice til gavn for alle parter. Som en seriøs virksomhed i denne branche har vi samlet talrige erfaringer, som vi gerne vil dele med dig her, så du får mest muligt ud af dit telefonmøde mellem Danmark og New Zealand.

3 lette trin til at lave dit internationale telefonmøde mellem Danmark og New Zealand

Hver deltager starter med at ringe til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og New Zealand +64 4 974 5938). Andet skridt er at indtaste en telefonmødekode, som skal være 8 cifre. Vælg hvilke som helst 8 cifre til dit telefonmøde. Mødet er nu oprettet og afslutttes når du lægger på; det er dét, ingen regninger eller andre udgifter!

Tre internationale tips til telefonmøder

1) Lav pauser mellem pointer
Dette vil tillade andre at kommentere på, hvad du lige har sagt, hvilket vil medføre et bedre og mere naturligt flow i samtalen.

2) Tal langsomt og tydeligt
Det er meget vigtigt, hvis du har deltagere med forskellige modersmål i dit telefonmøde.

3) Brug præsentationer eller andre dokumenter og del dem online i dit møde
Med Mobilmødet kan du let dele præsentationer eller andre dokumenter online som en del af dit møde. Se hvordan med dette link. Forbered dig på det interkulturelle aspekt af dit møde. Disse tre simple guidelines er en nem måde at være sikker på at optimere dit møde. I internationale telefonmøder er det faktisk mere vigtigt, da kulturelle forskelle kan skabe unødvendige komplikationer, hvis man ikke forbereder sig.I den næste sektion vil du modtage information om interkulturelle aspekter ved forretningsmøder mellem Danmark og New Zealand.

Aspektet af magtdistance

Begge lande har en lignende score inden for magtdistance, og derfor skal du ikke gøre dig for mange overvejselser omkring dette i forbindelse med dit telefonmøde med New Zealand.Denne dimension siger noget om, hvordan højtrangerende medarbejdere behandler medarbejdere, der er under dem i hierarkiet. Danmark scorede 18, hvorimod New Zealand scorede 22 på en skala op til 100. Danmark er under scoren for New Zealand vedrørende magtdistance, hvilket illustrerer at hierarki ikke er så udbredt i Danmark sammenlignet med New Zealand. I dit telefonmøde med New Zealand kan det ske, at du taler med en lavere rangeret medarbejder end dig selv, hvilket er meget normalt og ikke nødvendigvis betyder, at personen ikke har beføjelser til at træffe beslutninger. Bliv ikke fornærmet over en mere uformel tone i telefonmødet, da det som oftest er relateret til en generel mere uformel tone i samfundet.

Individualisme-dimensionen

0Individualisme måler i hvor høj grad, vi har – eller ikke har – behov for andre i samfundet. Danmark måler en score på 74, hvor New Zealand på den anden side rapporterede en score på 79 på en skala op til 100. Fordi New Zealand har en højere score end Danmark, er mennesker i New Zealand generelt ikke så afhængige af hinanden som i Danmark. Din mødepartner befinder sig i en samlet social struktur, og hvis du skal fremføre din uenighed, så gør det på en lidt implicit facon for ikke at støde nogen. Selvom din kollega ikke fortæller dig, at vedkommende er stødt over din måde at fremføre din mening på, betyder det ikke, at vedkommende ikke er det i virkeligheden. Overvej derfor nøje dine formuleringer.

Maskulinitet-elementet

Maskulinitet definerer, om et samfund primært er drevet af succes eller i højere grad livsglæde. Danmark har en score på 16, og på den anden side har New Zealand en score på 58 på en skala op til 100. New Zealand prioriterer succes på arbejdet højt, hvilket indikerer, at din mødedeltager fra New Zealand altså også er træfbar uden for almindelige arbejdstider.I New Zealand er man mere direkte i sin kommunikation og kommer til pointen med det samme, hvilket ikke nødvendigvis vil være tilfældet for Danmark. Arbejde værdsættes generelt højere end privatliv, hvorfor det ikke er noget problem at ringe til folk uden for normal arbejdstid i New Zealand.

Måling af undgåelse af usikkerhed

Undgåelse af usikkerhed omhandler, hvor behageligt et samfund er med ikke at lave specifikke planer, og til hvilken grad en kultur føler sig truet af ukendte situationer. I undgåelse af usikkerhed-dimensionen har Danmark has en score på 23, hvorimod New Zealand har en score på 49 på en skala op til 100.New Zealand kan godt føle sig utryg eller dårligt tilpas, hvis der ikke er specifikke planer for jeres samarbejde.Din mødedeltager fra New Zealand er generelt mere ukomfortabel med løse strukturer, og ser derfor gerne at der er lavet klare planer for samarbejdet.

Pragmatisme-dimensionen

Afsnittet nedenfor giver dig information omkring pragmatisme-forskellene mellem Danmark og New Zealand, men eftersom de to lande scorer næsten det samme i Hofstede-testen, er det ikke noget du behøver at overveje yderligere i dit telefonmøde.Pragmatisme omhandler hvor godt folk tilpasser dig nye situationer, og hvor komfortable de er med det faktum, at alt i livet ikke kan forklares. Danmark måler en score på 35, hvor New Zealand på den anden side rapportede en score på 33 på en skala op til 100.New Zealands lave score i denne dimension indikerer, at din mødedeltager herfra ikke prioriterer traditioner højt.

Eftergivenhed-faktoren

Begge lande har en lignende score inden for eftergivenhed, og derfor skal du ikke gøre dig for mange overvejselser omkring dette i forbindelse med dit telefonmøde med New Zealand.Eftergivenhed viser, hvor stor en tendens der er til at give sig hen til lyster og umiddelbare fristelser. Danmark har en score på 70, og på den anden side har New Zealand en score på 75 på en skala op til 100. At gøre hvad man vil og give sig hen til fristelser er mere sandsynligt at se i kulturen i New Zealand fremfor Danmark, og det skal du holde dig for øje i dine forberedelser. For denne dimension scorer New Zealand højere end Danmark og er derfor i højere grad villig til at give sig hen til livets glæder og fristelser, end det typisk ville være tilfældet i Danmark. Referer til disse guidelines for at opnå det bedst mulige resultat af dine internationale møder med dine globale samarbejdspartnere.