Telefonmøde mellem Danmark og Mexico

 

At have et globalt udsyn er essensen af Mobilmødet og vores simple telefonmødeservice. Det er nødvendigt at holde eventuelle kulturelle forskelligheder for øje, når man forbereder sig til sit internationale telefonmøde, hvorfor vi her har samlet både praktisk materiale og tips vedrørende mobilmøder mellem Danmark og Mexico.

Således afholder du et telefonmøde mellem Danmark og Mexico

Først ringer du til dit lokale indkaldsnummer (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Mexico +52 55 85261289). Alle deltagere indtaster en aftalt 8-cifret kode. Du kan vælge hvilken som helst kode du ønsker, f.eks. de sidste otte cifre af dit telefonnummer. Mødet er nu oprettet og afslutttes når du lægger på; det er dét, ingen regninger eller andre udgifter!

Tre internationale tips til telefonmøder

1) Skab plads til andres kommentarer ved at holde små pauser
At holde en pause på et par sekunder efter du har sagt din pointe er ikke blot høfligt, men også effektivt, specielt når I ikke kan se hinanden.

2) Tal langsomt og tydeligt
At tale tydeligt og ikke for hurtigt er essentielt i telefonmøder med deltagere fra forskellige lande, da du med al sandsynlighed vil have deltagere, der taler et andet sprog end deres modersmål.

3) Del online præsentationer og dokumenter
At dele en præsentation eller hvilket som helst andet dokument online som en del af dit møde kan hjælpe dig med at overholde din agenda og illustrere dine idéer. Se instruktioner her. Forbered dig på det interkulturelle aspekt af dit møde. Disse tre simple guidelines er en nem måde at være sikker på at optimere dit møde. Endnu vigitigere er det i internationale telefonmøder grundet de kulturelle forskelle. Nedenfor vil du finde analyser og råd til at møde de interkulturelle udfordringer, du står over for i mødet med Danmark og Mexico.

Magtdistance-dimensionen

Magtdistance-dimensionen viser på hvilken måde, en lavere rangeret medabejder bliver behandlet på af en højere rangeret medarbejder. Danmark har en score på 18, og på den anden side har Mexico en score på 81på en skala op til 100. Danmark scorer lavere end Mexico i denne dimension, hvilket indikerer, at hierarkier er langt fladere i Danmark end i Mexico. Grundet dette skal du – selvom du taler med en lavere rangeret medarbejder – være obs på, at vedkommende kan have lignende beføjelser som dig. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der måske vil være en mindre formel tone, end du havde forventet, men forsøg ikke at blive irriteret eller fornærmet over dette, da det med al sandsynlighed er relateret til den anden kultur.

Individualisme-elementet

Individualisme er defineret ved, hvor afhængig medlemmerne af et samfund er af hinanden. Danmark har en score på 74, og på den anden side har Mexico en score på 30 på en skala op til 100. Din telefonmødedeltager fra Mexico er generelt vant til en højere afhængighed af andre mennesker, end du selv er. I Mexico er det mere normalt at sige sine meninger på en implicit facon end i Danmark. Du skal dog være opmærksom på din modpart i telefonmødet, og forberede dig på hvilken type kommunikation (implicit eller eksplicit), du mener er bedst for udfaldet af mødet. I dette tilfælde vil det altså være den implicitte kommunikation, du vil nå længst med.

Aspektet af maskulinitet

Denne dimension giver information omkring, hvad et samfund skønner som vigtigt: succes eller livsglæde. Danmark har en score på 16, og på den anden side har Mexico en score på 69 på en skala op til 100. Din mødedeltager fra Mexico er ikke så drevet imod at finde en god balance i privatlivet – det er vigtigere, at arbejdslivet fungerer, og at vedkommende er succesfuld med sit arbejde.Du kan være direkte og eksplicit i din kommunikation med folk fra Mexico, uden at de bliver stødt.Da arbejdsliv typisk prioriteres rigtig højt kan du som oftest komme igennem til deltagere fra Mexico selv uden for normal arbejdstid.

Undgåelse af usikkerhed-analyse

Undgåelse af usikkerhed-dimensionen omhandler graden af folkets villighed til ikke at tillade uforudsigelige situationer. Danmark scorede 23, hvorimod Mexico scorede 82 på en skala op til 100. Din mødedeltager fra Mexico har et støtte behov for at lægge planer og etablere regler end du nødvendigvis er vant til, hvilket er en kulturforskel, der kan være god at holde sig for øje.Din deltager fra Mexico ser gerne, at der er fastlagt planer som en slags sikkerhedsnet for samarbejdet.

Pragmatisme-elementet

Når du taler om pragmatisme-dimensionen, taler du om et samfunds villighed til at beholde og værdsætte traditioner samt dets holdning til det, der ikke kan forklares i livet. I denne dimension har Danmark en score på 35, hvorimod Mexico har en score på 24 på en skala op til 100.I denne dimension har Mexico en lavere score end Danmark, hvilket indikerer at det kan være svært for folk fra Mexico at tilpasse sig nye situationer.

Eftergivenhed-dimensionen

Eftergivenhed-dimensionen giver dig information om i hvilken grad et samfund giver sig hen til sine lyster. Danmark måler en score på 70, hvor Mexico på den anden side rapportede en score på 97 på en skala op til 100.For denne dimension scorer Mexico højere end Danmark og er derfor i højere grad villig til at give sig hen til livets glæder og fristelser, end det typisk ville være tilfældet i Danmark. Mexico har en højere score end Danmark, hvorfra det indikeres, at Mexico hellere vil sætte sig tilbage, slappe af og nyde livet i stedet for at arbejde hele tiden, som det til tider blandt andet ses i Danmark. Forhåbentligt vil både du og dine internationale konferenceopkaldspartnere været hjulpet af at læse ovenstående ideer.