Telefonmøde mellem Danmark og Malta

 

Mobilmødet er skabt til at give dig platformen til enkle og internationale telefonmøder – uden bindinger, uden abonnementer, uden noget som helst besvær. Vi ønsker alle en simpel løsning, som man kan stole på virker for telefonmøder, og det er grunden til, vi har lavet denne guideline til mobilmøder mellem Danmark og Malta.

Internationalt telefonmøde mellem Danmark og Malta i tre simple trin

Ring til indkaldsnummeret på det tidspunkt, dit møde skal foregå (for Danmark +45 78 77 22 77 og Malta +356 2778 0749). Del en 8-cifret kode efter eget valg med alle i telefonmødet og indtast den for at tilslutte dig. Du kan ændre din 8-cifrede kode for hvert møde eller beholde den samme. Den første person, der indtaster koden, opretter telefonmødet – så simpelt er det.

3 tips til at få det bedst mulige ud af dit telefonmøde

1) Lav små talepauser i dit møde
Dette vil tillade andre at kommentere på, hvad du lige har sagt, hvilket vil medføre et bedre og mere naturligt flow i samtalen.

2) Snak klart og tydeligt og snak blot en smule langsommere, end du normalt ville
Da der vil være folk med forskellige modersmål i dit telefonmøde, vil det gøre mødet langt mere effektivt at tale tydeligt og lidt langsommere end normalt.

3) Del online præsentationer og dokumenter
En præsentation eller andet dokument kan hjælpe til med at illustrere dine vigtigste pointer, og billeder kan være ligeså hjælpsomme. At dele præsentationer er meget nemt her hos Mobilmødet. Gå til delingsside. Tænk på den kulturelle dimension. Hvis du bruger disse tre guidelines, vil dit møde være mere brugbart for alle deltagere. I endnu højere grad er dette vigtigt i internationale telefonmøder, hvor kulturelle forskelle kan skabe mere kompleksitet. For at assistere dig har vi i den følgende sektion lagt fokus på kulturelle forskelle mellem Danmark og Malta.

Magtdistance-dimensionen

Denne dimension giver information om hierarkiet i virksomheder og i samfundet. Danmark har en score på 18, og på den anden side har Malta en score på 56på en skala op til 100. Danmark er under scoren for Malta vedrørende magtdistance, hvilket illustrerer at hierarki ikke er så udbredt i Danmark sammenlignet med Malta. I dit telefonmøde med Malta kan det ske, at du taler med en lavere rangeret medarbejder end dig selv, hvilket er meget normalt og ikke nødvendigvis betyder, at personen ikke har beføjelser til at træffe beslutninger. Bliv ikke fornærmet, hvis der er forskel på, hvordan magtdistance bliver opfattet – og dermed også, hvad der opfattes som nødvendig respekt og lignende.

Måling af individualisme

Denne dimension indikerer, hvor afhængige folk fra et samfund er af hinanden. Danmark måler en score på 74, hvor Malta på den anden side rapporterede en score på 59 på en skala op til 100. Danmarks høje score i denne dimension indikerer en mere løs struktur i sociale sammenhænge sammenlignet med Malta. Din telefonmødedeltager i Malta vil sætte pris på, hvis tonen i samtalen er professionel, og sprogbruget er høfligt og respektfuldt.

Maskulinitet-analyse

Maskulinitet definerer, om et samfund primært er drevet af succes eller i højere grad livsglæde. Danmark scorede 16, hvorimod Malta scorede 47 på en skala op til 100. Din mødedeltager fra Malta er ikke så drevet imod at finde en god balance i privatlivet – det er vigtigere, at arbejdslivet fungerer, og at vedkommende er succesfuld med sit arbejde.Du kan være direkte og eksplicit i din kommunikation med folk fra Malta, uden at de bliver stødt.Arbejde værdsættes generelt højere end privatliv, hvorfor det ikke er noget problem at ringe til folk uden for normal arbejdstid i Malta.

Undgåelse af usikkerhed-analyse

Undgåelse af usikkerhed dimensionen omhandler graden af folkets villighed til ikke at tillade uforudsigelige situationer. Danmark scorede 23, hvorimod Malta scorede 96 på en skala op til 100. Din mødedeltager fra Malta har altså en lavere villghed med hensyn til at tillade uforudsigelige situationer og befinder sig bedst med klare aftaler.For folk fra Malta vil det være naturligt og at foretrække at lægge planer og arbejde under et fastsat regelsæt.

Aspektet af pragmatisme

Pragmatisme handler om, hvor meget folk sætter pris på traditioner og desuden hvor stort et behov, der er for at forklare det uforklarlige. Danmark scorede 35, hvorimod Malta scorede 47 på en skala op til 100. I denne dimension har Malta en højere score end Danmark, så folk finder det generelt lettere at tilpasse sig traditioner eller nye situationer uden at stille for mange spørgsmål – det kan være en anden indstilling, end du er vant til fra Danmark. Dette betyder, at du via dit telefonmøde kan forvente at opnå hurtige resultater i forhandlinger med Malta.

Eftergivenhed-dimensionen

Danmark og Malta har stort set samme score i denne dimension, hvilket du derfor ikke behøver spekulere for meget på i forbindelse med dit telefonmøde.Evnen til at nyde livet og give sig hen til fristelser er, hvad eftergivenhed-dimensionen i en nøddeskal indebærer. Danmark har en score på 70, og på den anden side har Malta en score på 66 på en skala op til 100. At gøre hvad man vil og give sig hen til fristelser er mere sandsynligt at se i kulturen i Danmark fremfor Malta, og det skal du holde dig for øje i dine forberedelser. Generelt prioriterer Danmark frihed højere end Malta, så vær opmærksom på dette, når du planlægger et møde – du kan derfor have held med at planlægge mødet udenfor vedkommendes normale arbejdstid, også hvis der er tidsforskelle etc. at tage højde for.

Vi værdsætter, at du bruger vores service. Forhåbentligt vil disse guidelines gavne dig i dine fremtidige internationale konferenceopkald.