Telefonmøde mellem Danmark og Luxembourg

 

Det gælder om at være produktiv og effektiv, og det er lige præcis dét, Mobilmødets telefonmødeservice er opbygget omkring. Det er nødvendigt at holde eventuelle kulturelle forskelligheder for øje, når man forbereder sig til sit internationale telefonmøde, hvorfor vi her har samlet både praktisk materiale og tips vedrørende mobilmøder mellem Danmark og Luxembourg.

Sådan laver du et telefonmøde mellem Danmark og Luxembourg

Ring blot til indkaldsnummeret for dit land (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Luxembourg +352 20 20 22 47). Bliv enige om en 8-cifret mødekode, som du indtaster for at tilslutte dig dit telefonmøde. Vælg hvilke som helst 8 cifre til dit telefonmøde. Det individuelle mobilmøde er derefter automatisk oprettet – så enkelt er det.

Forbedr dit telefonmøde med disse 3 tips

1) Tillad andre deltagere at begynde at tale
Det vil gøre det nemmere at kommunikere effektivt og forståeligt.

2) Tal tydeligt og præsenter dig selv med navn
At tale tydeligt og ikke for hurtigt er essentielt i telefonmøder med deltagere fra forskellige lande, da du med al sandsynlighed vil have deltagere, der taler et andet sprog end deres modersmål.

3) Vis og del online præsentationer og andre dokumenter
Som oftest vil en præsentation hjælpe dig med at illustrere dine pointer eller vise, hvad I diskuterer. Dette er nemt med Mobilmødet. Se hvordan. Tænk på den kulturelle dimension. Hvis du følger disse tre råd, vil dit internationale telefonmøde være mere effektivt og behageligt for alle deltagere. I endnu højere grad er dette vigtigt i internationale telefonmøder, hvor kulturelle forskelle kan skabe mere kompleksitet. I den følgende sektion har vi samlet vores bedste analyser og råd til kulturelle faktorer, du skal være opmæskom på, når du laver forretning mellem Danmark og Luxembourg.

Magtdistance-faktoren

Denne dimension siger noget om, hvordan højtrangerende medarbejdere behandler medarbejdere, der er under dem i hierarkiet. Danmark har en score på 18, og på den anden side har Luxembourg en score på 40på en skala op til 100. Danmark er under scoren for Luxembourg vedrørende magtdistance, hvilket illustrerer at hierarki ikke er så udbredt i Danmark sammenlignet med Luxembourg. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende naturligvis stadigt kan have beføjelser til at tage beslutninger på samme niveau som dig. Forsøg ikke at blive fornærmet i dit telefonmøde, hvis der er forskel på, hvordan magtdistance bliver opfattet – og dermed også, hvad der opfattes som nødvendig respekt og lignende.

Aspektet af individualisme

Denne dimension giver, som navnet antyder, en indikation af, hvor afhængige medlemmer af samfundet er af hinanden. I denne dimension har Danmark en score på 74, hvorimod Luxembourg har en score på 60 på en skala op til 100. Den sociale struktur er mere tætknyttet i Luxembourg. Der er ikke samme kultur i Luxembourg for at tilkendegive sin mening helt så eksplicit, som du er vant til fra Danmark. Din telefonmødepartner vil ikke blive stødt, hvis du fortæller vedkommende, at du er uenig og foreslår nogle ændringer – men husk at gøre det på en respektfuld og høflig måde.

Måling af maskulinitet

Denne dimension indikerer, hvilken faktor, der er vigtigst for folk: succes eller livsglæde. I denne dimension har Danmark en score på 16, hvorimod Luxembourg har en score på 50 på en skala op til 100.I denne dimension scorer Danmark lavere end Luxembourg og er derfor i højere grad drevet af at finde en perfekt balance mellem arbejde og privatliv. I Luxembourg er man mere direkte i sin kommunikation og kommer til pointen med det samme, hvilket ikke nødvendigvis vil være tilfældet for Danmark. Din mødedeltager fra Luxembourg vil typisk ikke have et problem med, at du arrangerer et møde uden for almindelig arbejdstid.

Måling af undgåelse af usikkerhed

Denne dimension bidrager med information omkring, hvor vigtige regler og planer er for et folk. I undgåelse af usikkerhed-dimensionen har Danmark has en score på 23, hvorimod Luxembourg har en score på 70 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra Luxembourg prioriterer regler og planer højt.Folk fra Luxembourg vil typisk have det bedst med planer, der er aftalt fra starten og et minimum af uforudsigelige situationer.

Pragmatisme-dimensionen

Når du taler om pragmatisme-dimensionen, taler du om et samfunds villighed til at beholde og værdsætte traditioner samt dets holdning til det, der ikke kan forklares i livet. I pragmatisme-dimensionen har Danmark en score på 35, hvorimod Luxembourg har en score på 64 på en skala op til 100.Som analysen tydeligt viser, så er kulturen og folket generelt mere pragmatisk af natur i Luxembourg, og det skal du være opmærksom på i dine forberedelser, hvor der kan være en anderledes indstilling i Danmark. I forhold til dit telefonmøde betyder det hurtige resultater i diskussioner og forhandlinger.

Måling af eftergivenhed

Evnen til at nyde livet og give sig hen til fristelser er, hvad eftergivenhed-dimensionen i en nøddeskal angiver.Danmark scorede 70, hvorimod Luxembourg scorede 56 på en skala op til 100. Grundet disse resultater kan det sluttes, at Danmark generelt giver sig hen til flere nydelser i livet uden bekymringer i forhold til, hvad man typisk vil se i Luxembourg. Den typiske borger fra Danmark vil prioritere fritid højere end tilfældet vil være i Luxembourg, hvorfor vi råder dig til at slå typiske arbejdstider op for vedkommende.

Referer til disse guidelines for at opnå det bedst mulige resultat af dine internationale møder med dine globale samarbejdspartnere.