Internationalt telefonmøde mellem Danmark og Letland

 

Mobilmødet er skabt med henblik på at gøre telefonmøder nemme, brugervenlige og professionelle. For at optimere din forberedelse og planlægning af dit telefonmøde mellem Danmark og Letland er her samlet brugbar information (inkl. kulturelle forskelle, tidsforskelle, feriedage etc.) for Letland.

3 lette trin til at lave dit internationale telefonmøde mellem Danmark og Letland

Ring blot til indkaldsnummeret for dit land (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Letland +371 27 269 790). Derefter indtaster du mødekoden, som kan være alle 8 cifre efter eget ønske. Du kan ændre din 8-cifrede kode for hvert møde eller beholde den samme. Dit telefonmøde er oprettet med det samme.

Tre råd, der kan gøre dit telefonmøde bedre

1) Benyt dig af små pauser efter du har sagt din pointe
Det gør det lettere for andre at kommentere på, hvad du har sagt.

2) Snak ikke alt for hurtigt
Hvis dine deltagere taler et andet sprog i mødet, end de normalt ville, vil det være en stor hjælp at tale med en klar og tydelig stemme uden at snakke for hurtigt.

3) Brug vores simple præsentationsdelings-værktøj for at fuldende dine pointer
At dele en præsentation eller hvilket som helst andet dokument online som en del af dit møde kan hjælpe dig med at overholde din agenda og illustrere dine idéer. Se instruktioner her. Husk den internationale dimension. Hvis du følger disse tre råd, vil dit internationale telefonmøde være mere effektivt og behageligt for alle deltagere. I telefonmøder på tværs af landegrænser kan disse råd være endnu vigtigere på grund af de kulturelle forskelle. For at assistere dig har vi i den følgende sektion lagt fokus på kulturelle forskelle mellem Danmark og Letland.

Magtdistance-analyse

Denne dimension giver information om hierarkiet i virksomheder og i samfundet. Danmark måler en score på 18, hvor Letland på den anden side rapportede en score på 44 på en skala op til 100. Den lavere score for Danmark viser, at hierarkier er fladere i dette land sammenlignet med Letland. I dit telefonmøde med Letland kan det ske, at du taler med en lavere rangeret medarbejder end dig selv, hvilket er meget normalt og ikke nødvendigvis betyder, at personen ikke har beføjelser til at træffe beslutninger. Det er ikke nødvendigvis et tegn på manglende respekt at lade dig afholde et telefonmøde med en medarbejder, der er lavere rangeret end dig.

Aspektet af individualisme

0Individualisme måler i hvor høj grad vi har – eller ikke har – behov for andre i samfundet. I denne dimension har Danmark en score på 74, hvorimod Letland har en score på 70 på en skala op til 100. Din telefonmødedeltager fra Letland er generelt vant til en højere afhængighed af andre mennesker, end du selv er. Det er forholdsvist normalt og endda opfordret til, at du i Danmark siger, hvis du er uenig i noget eller bare ønsker at sige din mening. Hvis du på en høflig måde fremfører dine synspunkter, vil din telefonmøde-partner ikke bliver stødt, uanset hvad du siger.

Maskulinitet-analyse

Begge lande scorer nogenlunde det samme i denne dimension, og derfor er det følgende afsnit ikke direkte relateret til dit telefonmøde med Letland.Maskulinitet vurderer, om et folk foretrækker succes fremfor livsglæde eller omvendt. I maskulinitetdimensionen har Danmark en score på 16, hvorimod Letland har en score på 9 på en skala op til 100.I denne dimension scorer Danmark højere end Letland, hvilket indikerer at din mødedeltager fra Letland i højere grad er orienteret mod livsglæde.Din mødedeltager fra *Z er ikke nødvenigvis vant til at komme til pointen ligeså hurtigt, som du selv er.Forskellige tidszoner kan måske være et problem for folk i Letland, men typisk ikke i Danmark, hvor arbejdslivet generelt også inkluderes i privatlivet.

Undgåelse af usikkerhed-elementet

At måle trangen til undgåelse af usikkerhed giver os indsigt i behovet for at planlægge og etablere regler for samfundet. Danmark scorede 23, hvorimod Letland scorede 63 på en skala op til 100. Din deltager fra Letland prioriterer generelt planlægning og regler højt i forhold til, hvad du selv kan være vant til.Deltagere fra Letland har det bedre med specifikke planer som en slags sikkerhedsgrundlag.

Pragmatisme-dimensionen

Pragmatisme-dimensionen forsøger essentielt at vise attituden imod traditioner og det, som ikke umiddelbart kan forklares.Danmark har en score på 35, og på den anden side har Letland en score på 69 på en skala op til 100. Danmark har en lavere score end Letland i denne dimension og er derfor i sammenligning med Letland mere tilbøjelig til at tilslutte sig en blanding af arbejde og privatliv, i modsætning til at prioritere et succesfuldt arbejdsliv højst.Hurtige resultater og enigheder kan derfor forventes af dit telefonmøde med Letland.

Eftergivenhed-elementet

Denne dimension indikerer, hvor meget et folk giver sig hen til lyster og nyder livet. Danmark måler en score på 70, hvor Letland på den anden side rapportede en score på 13 på en skala op til 100.At gøre hvad man vil og give sig hen til fristelser er mere sandsynligt at se i kulturen i Danmark fremfor Letland, og det skal du holde dig for øje i dine forberedelser. Generelt prioriterer Danmark frihed højere end Letland, så vær opmærksom på dette, når du planlægger et møde – du kan derfor have held med at planlægge mødet udenfor vedkommendes normale arbejdstid, også hvis der er tidsforskelle etc. at tage højde for.

Forhåbentligt vil både du og dine internationale konferenceopkaldspartnere været hjulpet af at læse ovenstående ideer.