Telefonmøde mellem Danmark og Japan

 

Mobilmødet har fra sin begyndelse inkluderet globale services, hvilket tillader dig at kommunikere hurtigt og nemt på tværs af grænser. Vi ønsker alle en simpel løsning, som man kan stole på virker for telefonmøder, og det er grunden til, vi har lavet denne guideline til mobilmøder mellem Danmark og Japan.

Internationalt telefonmøde mellem Danmark og Japan i tre simple steps

Hver deltager starter med at ringe til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og Japan +81 34 520 8928). Bliv enige om en 8-cifret mødekode, som du indtaster for at tilslutte dig dit telefonmøde. Vælg hvilke som helst 8 cifre til dit telefonmøde. På automatisk vis er dit møde oprettet, og du kan tilslutte eller forlade mødet efter behag.

Tre råd, der kan gøre dit telefonmøde bedre

1) Tillad andre deltagere at begynde at tale
At holde en pause på et par sekunder efter du har sagt din pointe er ikke blot høfligt, men også effektivt, specielt når I ikke kan se hinanden.

2) Tal med en klar og tydelig stemme og ikke for hurtigt
Dette er vigtigt, hvis du har deltagere med forskellige modersmål i dit telefonmøde.

3) Vis en præsentation til de andre deltagere online
Som oftest vil en præsentation hjælpe dig med at illustrere dine pointer eller vise, hvad I diskuterer. Dette er nemt med Mobilmødet. Lær mere om online præsentationer. Hav en plan for hvordan du vil tackle internationale kulturelle forskelle. Hvis du bruger disse tre guidelines, vil dit møde være mere brugbart for alle deltagere. Det er specielt relevant i internationale telefonmøder, fordi de kulturelle forskelle kan gøre ting mere komplicerede. For at assistere dig har vi i den følgende sektion lagt fokus på kulturelle forskelle mellem Danmark og Japan.

Magtdistance-faktoren

Magtdistance-dimensionen viser på hvilken måde, en lavere rangeret medabejder bliver behandlet på af en højere rangeret medarbejder. I denne dimension har Danmark en score på 18, hvorimod Japan har en score på 54 på en skala op til 100. Danmark har en lavere score i magtdistance end Japan, hvorfor vi kan konkludere, at hierarkier er mere relevante i organisationer i Japan sammenlignet med i Danmark. I dit telefonmøde med Japan kan det ske, at du taler med en lavere rangeret medarbejder end dig selv, hvilket er meget normalt og ikke nødvendigvis betyder, at personen ikke har beføjelser til at træffe beslutninger. Det er ikke nødvendigvis et tegn på manglende respekt at lade dig afholde et telefonmøde med en medarbejder, som er lavere rangeret end dig.

Aspektet af individualisme

Individualisme er defineret ved, hvor afhængig medlemmerne af et samfund er af hinanden. Danmark måler en score på 74, hvor Japan på den anden side rapporterede en score på 46 på en skala op til 100. Den sociale struktur er mere tætknyttet i Japan end du er vant til fra Danmark. Husk at kommunikere på en respektfuld måde, så din mødedeltager i Japan ikke føler sig stødt eller overrumplet.

Aspektet af maskulinitet

Denne dimension indikerer hvilken faktor, der er vigtigst for folk: succes eller livsglæde. Danmark har en score på 16, og på den anden side har Japan en score på 95 på en skala op til 100. For Japan er det vigtigere at være succesfuld på jobbet fremfor at have en god balance i privatlivet, som resultaterne for denne dimension indikerer. Det er helt okay at diskutere på en direkte facon med deltagere fra Japan – det er ikke fremmed for din mødedeltager fra Japan, at kommunikationen foregår på denne måde.Arbejde værdsættes generelt højere end privatliv, hvorfor det ikke er noget problem at ringe til folk uden for normal arbejdstid i Japan.

Aspektet af undgåelse af usikkerhed

Denne dimension måler, hvorvidt uforudsigelige situationer er noget, man som samfund holder af eller gør alt for at undgå via f.eks. regler. Danmark måler en score på 23, hvor Japan på den anden side rapportede en score på 92 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra Japan prioriterer regler og planer højt.Den høje score for Japan i denne dimension indikerer, at din mødedeltager fra Japan vil have det bedst med at have specifikke planer.

Analyse af pragmatisme

Pragmatisme omhandler hvor godt folk tilpasser sig nye situationer, og hvor komfortable de er med det faktum, at alt i livet ikke kan forklares. Danmark måler en score på 35, hvor Japan på den anden side rapportede en score på 88 på en skala op til 100.Disse resultater giver en relevant indikation på, at folk fra Japan er relativt bedre til at tilpasse sig nye omgivelser og omstændigheder, hvilket i sidste ende generelt gør dem mere fleksible, end det er tilfældet i Danmark.Hurtige resultater og enigheder kan derfor forventes af dit telefonmøde med Japan.

Aspektet af eftergivenhed

Eftergivenhed-dimensionen omhandler graden af nydelse i livet og i hvilken grad et samfund holder sig fra umiddelbare fristelser. I eftergivenhed-dimensionen har Danmark en score på 70, hvorimod Japan har en score på 42 på en skala op til 100.For denne dimension scorer Danmark højere end Japan og er derfor i højere grad villig til at give sig hen til livets glæder og fristelser, end det typisk ville være tilfældet i Japan.Beslutninger bliver generelt taget med en højere grad af implusivitet i Danmark end i Japan, hvilket kan være afgørende i forhold til hvordan du vil planlægge og forberede dig til dit telefonmøde.

Disse forslag er lavet for at hjælpe dig med at opnå de bedst mulige resultater i dine fremtidige internationale telefonmøder.