Telefonmøde mellem Danmark og Italien

 

Lokal såvel som global kommunikation er essentiel for enhvers succes, og det er netop derfor, enkelhed og simpel kommunikation er hovedkonceptet bag Mobilmødet. Du vil i det følgende blive præsenteret for relevant information og gode tips vedrørende et mobilmøde mellem Danmark og Italien.

Her kan du se, hvordan du nemt og enkelt laver et professionelt telefonmøde mellem Danmark og Italien

Hver deltager starter med at ringe til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og Italien +39 06 8997 0644). Del en 8-cifret kode efter eget valg med alle i telefonmødet og indtast det for at tilslutte dig. Vælg hvilken som helst kode du ønsker, hvilket gør dit møde unikt, f.eks. de sidste eller første 8 cifre af dit telefonummer. Mødet er nu oprettet og afslutttes blot når du lægger på; det er dét, ingen regninger eller andre udgifter!

Tre internationale tips til telefonmøder

1) Lav pauser mellem pointer
Det gør det lettere for andre at kommentere på, hvad du har sagt.

2) Snak klart og tydeligt og snak blot en smule langsommere, end du normalt ville
Snak på en tydelig facon og ikke for hurtigt, for deltagere fra forskellige lande vil som oftest have forskellige modersmål. Du kan desuden nævne dit navn, før du siger dine pointer, hvis deltagerne har behov for at vide, at det er dig, der taler.

3) Del online præsentationer og dokumenter
Som oftest vil en præsentation hjælpe dig med at illustrere dine pointer eller vise, hvad I diskuterer. Dette er nemt med Mobilmødet. Gå til instruktioner. Planlæg det kulturelle aspekt før du starter dit telefonmøde. Dine chancer for et succesfuldt møde er nu gode. I telefonmøder på tværs af landegrænser kan disse råd være endnu vigtigere på grund af de kulturelle forskelle. For at assistere dig har vi i den følgende sektion lagt fokus på kulturelle forskelle mellem Danmark og Italien.

Analyse af magdistance-dimension

Denne dimension giver en generel beskrivelse af hierarkiet i en organisation og i dagligdagen for folk. Danmark scorede 18, hvorimod Italien scorede 50 på en skala op til 100. Den lavere score for Danmark viser, at hierarkier er fladere i dette land sammenlignet med Italien. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende stadigt kan være i stand til at træffe beslutninger. Bliv ikke fornærmet over en mere uformel tone i telefonmødet, da det som oftest er relateret til en generel mere uformel tone i samfundet.

Individualisme-faktoren

0Denne dimension indikerer, hvor afhængige folk fra et samfund er af hinanden. I denne dimension har Danmark en score på 74, hvorimod Italien har en score på 76 på en skala op til 100. Italiens høje score i denne dimension indikerer en mere løs struktur i sociale sammenhænge sammenlignet med Danmark. Vær forsigtig med at vise tydelig uenighed i forhold til deltageren fra Italien, da åben uenighed typisk er bedst at undgå. Du vil ikke altid være i stand til at vide, om du har stødt nogen over telefonen, fordi vedkommendes kultur ikke normalt udviser det eksplicit, så tag hensyn og vær opmærksom på, hvordan du formulerer dig.

Maskulinitet-faktoren

Maskulinitetsdimensionen omhandler et lands præference vedrørende succes eller livsglæde generelt. Danmark scorede 16, hvorimod Italien scorede 70 på en skala op til 100. I denne dimension scorer Danmark lavere end Italien og er derfor i højere grad drevet af at finde en perfekt balance mellem arbejde og privatliv. Du kan være direkte og eksplicit i din kommunikation med folk fra Italien, uden at de bliver stødt, så vær ikke bange for dette – men bevar naturligvis stadigvæk respekten for din modpart.Din telefonmødedeltager fra Italien vil normalt ikke have et problem med, at du planlægger et møde uden for almindelig arbejdstid.

Måling af undgåelse af usikkerhed

Undgåelse af usikkerhed-dimensionen omhandler graden af folkets villighed til ikke at tillade uforudsigelige situationer. Danmark har en score på 23, og på den anden side har Italien en score på 75på en skala op til 100. Italiens høje score indikerer, at din mødedeltager fra Italien befinder sig godt med planer.Folk fra Italien vil typisk have det bedst med planer, der er aftalt fra starten og et minimum af uforudsigelige situationer.

Pragmatisme-analyse

Pragmatisme indebærer i det store hele, hvordan et folk har det med traditioner, og hvad den generelle holdning er til det uforklarlige.Danmark scorede 35, hvorimod Italien scorede 61 på en skala op til 100. I denne dimension har Italien en højere score end Danmark, så folk finder det generelt lettere at tilpasse sig traditioner eller nye situationer uden at stille for mange spørgsmål – det kan være en anden indstilling, end du er vant til fra Danmark. I kontekst til dit telefonmøde vil dette udmønte sig i en fordel, da hurtige og effektive resultater vil være at forvente.

Eftergivenhed-dimensionen

Eftergivenhed-dimensionen omhandler, hvor stor en tendens der er til at give sig hen til lyster og umiddelbare fristelser. I denne dimension har Danmark en score på 70, hvorimod Italien har en score på 30 på en skala op til 100.At gøre hvad man vil og give sig hen til fristelser er mere sandsynligt at se i kulturen i Danmark fremfor Italien, og det skal du holde dig for øje i dine forberedelser. Generelt prioriterer Danmark frihed højere end Italien, så vær opmærksom på dette, når du planlægger et møde – du kan derfor have held med at planlægge mødet udenfor vedkommendes normale arbejdstid, også hvis der er tidsforskelle etc. at tage højde for.

Tak fordi du har brugt vores service. Vi håber, ovenstående vil gavne dig i dine fremtidige internationale telefonmøder.