Telefonmøde mellem Danmark og Israel

 

Mobilmødet er skabt til at give dig platformen til enkle og internationale telefonmøder – uden bindinger, uden abonnementer, uden noget som helst besvær. Vi ønsker alle en simpel løsning, som man kan stole på virker for telefonmøder, og det er grunden til, vi har lavet denne guideline til mobilmøder mellem Danmark og Israel.

Internationalt telefonmøde mellem Danmark og Israel i tre simple steps

Ring til indkaldsnummeret på det tidspunkt, dit møde skal foregå (for Danmark +45 78 77 22 77 og Israel +972 3 9150904). Bliv enige om en 8-cifret mødekode, som du indtaster for at tilslutte dig dit telefonmøde. Vælg din egen 8-cifrede kode og genbrug eller ændr den for hvert møde. Dit personlige mobilmøde er nu oprettet.

3 tips til at få det bedst mulige ud af dit telefonmøde

1) Benyt korte kunstpauser efter du har sagt din pointe for at tillade kommentarer
Det gør det lettere for andre at kommentere på, hvad du har sagt.

2) Tal ikke for hurtigt
Snak på en tydelig facon og ikke for hurtigt, for deltagere fra forskellige lande vil som oftest have forskellige modersmål. Du kan desuden nævne dit navn, før du siger dine pointer, hvis deltagerne har behov for at vide, at det er dig, der taler.

3) Brug præsentationer eller andre dokumenter og del dem online i dit møde
Du kan støtte din agenda med en præsentation eller et dokument, som du deler med andre deltagere online i løbet af dit møde. Med Mobilmødet er dette blevet enormt nemt uden at nogen skal installere eller downloade noget som helst. Se instruktioner her. Planlæg det kulturelle aspekt før du starter dit telefonmøde. Disse tre simple guidelines er en nem måde at være sikker på at optimere dit møde. I telefonmøder på tværs af landegrænser kan disse råd være endnu vigtigere på grund af de kulturelle forskelle. For at hjælpe dig har vi her udarbejdet en lille guide til internationale telefonmøder med specielt fokus på kulturelle forskelle imellem Danmark og Israel.

Aspektet af magtdistance

De to lande scorer næsten det samme i Hofstede-testen, hvorfor du ikke behøver at overveje denne dimension grundigt i forbindelse med dit telefonmøde.Magtdistancedimensionen giver os information omkring, hvordan lavere-rangerede medarbejdere bliver behandlet af højere-rangerede kollegaer. Danmark måler en score på 18, hvor Israel på den anden side rapportede en score på 13 på en skala op til 100. Israels score er under scoren for Danmark vedrørende magtdistance, hvilket leder os til konklusionen, at hierarki typisk vil være mere fremtrædende i Danmark end i Israel. Hvorvidt personen, du skal tale med, er højere placeret i organisationen eller ej sammenlignet med dig kan altså være vigtigt i dine forberedelser til telefonmødet. Benyt dig af formelt sprog og vær opmærksom på ikke at sige noget, der virker stødende, hvis du taler med en højere rangeret medarbejder. Store beslutninger er formentligt udskudt til senere og ikke i løbet af telefonmødet. Der er høj sandsynlighed for, at du for det meste vil diskutere generelle områder omkring jeres samarbejde.

Individualisme-analyse

Individualisme måler i hvor høj grad vi har – eller ikke har – behov for andre i samfundet. I individualismedimensionen har Danmark en score på 74, hvorimod Israel har en score på 54 på en skala op til 100. Danmarks høje score i denne dimension indikerer en mere løs struktur i sociale sammenhænge sammenlignet med Israel. Din telefonmødedeltager i Israel vil sætte pris på, hvis tonen i samtalen er professionel, og sprogbruget er høfligt og respektfuldt.

Maskulinitet-dimensionen

Maskulinitet vurderer, om et folk foretrækker succes fremfor livsglæde eller omvendt. Danmark har en score på 16, og på den anden side har Israel en score på 47 på en skala op til 100. Israel vil altså højst sandsynligt være mere orienteret mod arbejde og et succesfuldt projekt, end du kan være vant til.I Israel er man mere direkte i sin kommunikation og kommer hurtigt til pointen, så vær altså ikke nervøs for, om du presser for meget på.Arbejde værdsættes generelt højere end privatliv, hvorfor det ikke er noget problem at ringe til folk uden for normal arbejdstid i Israel.

Analyse af undgåelse af usikkerhed-dimension

Undgåelse af usikkerhed omhandler, hvor behageligt et samfund er med ikke at lave specifikke planer, og til hvilken grad en kultur føler sig truet af ukendte situationer. I denne dimension har Danmark en score på 23, hvorimod Israel har en score på 81 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra Israel prioriterer regler og planer højt.Din mødedeltager fra Israel vil have det bedre med specifikke aftaler og klarlagte planer.

Aspektet af pragmatisme

Det følgende afsnit viser, at Danmark og Israel scorer stort set det samme i denne dimension, så i forbindelse med dit telefonmøde skal du ikke gøre dig for mange bekymringer omkring eventuelle kulturforskelle i forbindelse med pragmatisme-dimensionen.Når du taler om pragmatisme-dimensionen, taler du om et samfunds villighed til at beholde og værdsætte traditioner samt dets holdning til det, der ikke kan forklares i livet. I denne dimension har Danmark en score på 35, hvorimod Israel har en score på 38 på en skala op til 100.Den højere score hos Israel i denne dimension viser, at det er relativt let for folk i Israel at tilpasse sig nye omstændigheder og miljøer, da de accepterer, at ikke alting hverken kan eller skal forklares i modsætning til de typiske kulturtræk for Danmark i denne kontekst.I kontekst til dit telefonmøde vil dette udmønte sig i en fordel, da hurtige og effektive resultater vil være at forvente.

Vi håber, at du vil kunne bruge denne guideline, som vi her har foræret dig, i dit næste konferenceopkald.

Telefonmøde mellem
Danmark og Israel

 

Mobilmødet er skabt til at give dig platformen til enkle og internationale telefonmøder – uden bindinger, uden abonnementer, uden noget som helst besvær. Vi ønsker alle en simpel løsning, som man kan stole på virker for telefonmøder, og det er grunden til, vi har lavet denne guideline til mobilmøder mellem Danmark og Israel.

Internationalt telefonmøde mellem Danmark og Israel i tre simple steps

Ring til indkaldsnummeret på det tidspunkt, dit møde skal foregå (for Danmark +45 78 77 22 77 og Israel ). Bliv enige om en 8-cifret mødekode, som du indtaster for at tilslutte dig dit telefonmøde. Vælg din egen 8-cifrede kode og genbrug eller ændr den for hvert møde. Dit personlige mobilmøde er nu oprettet.

3 tips til at få det bedst mulige ud af dit telefonmøde

1) Benyt korte kunstpauser efter du har sagt din pointe for at tillade kommentarer
Det gør det lettere for andre at kommentere på, hvad du har sagt.

2) Tal ikke for hurtigt
Snak på en tydelig facon og ikke for hurtigt, for deltagere fra forskellige lande vil som oftest have forskellige modersmål. Du kan desuden nævne dit navn, før du siger dine pointer, hvis deltagerne har behov for at vide, at det er dig, der taler.

3) Brug præsentationer eller andre dokumenter og del dem online i dit møde
Du kan støtte din agenda med en præsentation eller et dokument, som du deler med andre deltagere online i løbet af dit møde. Med Mobilmødet er dette blevet enormt nemt uden at nogen skal installere eller downloade noget som helst. Se instruktioner her. Planlæg det kulturelle aspekt før du starter dit telefonmøde. Disse tre simple guidelines er en nem måde at være sikker på at optimere dit møde. I telefonmøder på tværs af landegrænser kan disse råd være endnu vigtigere på grund af de kulturelle forskelle. For at hjælpe dig har vi her udarbejdet en lille guide til internationale telefonmøder med specielt fokus på kulturelle forskelle imellem Danmark og Israel.

Aspektet af magtdistance

De to lande scorer næsten det samme i Hofstede-testen, hvorfor du ikke behøver at overveje denne dimension grundigt i forbindelse med dit telefonmøde.Magtdistancedimensionen giver os information omkring, hvordan lavere-rangerede medarbejdere bliver behandlet af højere-rangerede kollegaer. Danmark måler en score på 18, hvor Israel på den anden side rapportede en score på 13 på en skala op til 100. Israels score er under scoren for Danmark vedrørende magtdistance, hvilket leder os til konklusionen, at hierarki typisk vil være mere fremtrædende i Danmark end i Israel. Hvorvidt personen, du skal tale med, er højere placeret i organisationen eller ej sammenlignet med dig kan altså være vigtigt i dine forberedelser til telefonmødet. Benyt dig af formelt sprog og vær opmærksom på ikke at sige noget, der virker stødende, hvis du taler med en højere rangeret medarbejder. Store beslutninger er formentligt udskudt til senere og ikke i løbet af telefonmødet. Der er høj sandsynlighed for, at du for det meste vil diskutere generelle områder omkring jeres samarbejde.

Individualisme-analyse

Individualisme måler i hvor høj grad vi har – eller ikke har – behov for andre i samfundet. I individualismedimensionen har Danmark en score på 74, hvorimod Israel har en score på 54 på en skala op til 100. Danmarks høje score i denne dimension indikerer en mere løs struktur i sociale sammenhænge sammenlignet med Israel. Din telefonmødedeltager i Israel vil sætte pris på, hvis tonen i samtalen er professionel, og sprogbruget er høfligt og respektfuldt.

Maskulinitet-dimensionen

Maskulinitet vurderer, om et folk foretrækker succes fremfor livsglæde eller omvendt. Danmark har en score på 16, og på den anden side har Israel en score på 47 på en skala op til 100. Israel vil altså højst sandsynligt være mere orienteret mod arbejde og et succesfuldt projekt, end du kan være vant til.I Israel er man mere direkte i sin kommunikation og kommer hurtigt til pointen, så vær altså ikke nervøs for, om du presser for meget på.Arbejde værdsættes generelt højere end privatliv, hvorfor det ikke er noget problem at ringe til folk uden for normal arbejdstid i Israel.

Analyse af undgåelse af usikkerhed-dimension

Undgåelse af usikkerhed omhandler, hvor behageligt et samfund er med ikke at lave specifikke planer, og til hvilken grad en kultur føler sig truet af ukendte situationer. I denne dimension har Danmark en score på 23, hvorimod Israel har en score på 81 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra Israel prioriterer regler og planer højt.Din mødedeltager fra Israel vil have det bedre med specifikke aftaler og klarlagte planer.

Aspektet af pragmatisme

Det følgende afsnit viser, at Danmark og Israel scorer stort set det samme i denne dimension, så i forbindelse med dit telefonmøde skal du ikke gøre dig for mange bekymringer omkring eventuelle kulturforskelle i forbindelse med pragmatisme-dimensionen.Når du taler om pragmatisme-dimensionen, taler du om et samfunds villighed til at beholde og værdsætte traditioner samt dets holdning til det, der ikke kan forklares i livet. I denne dimension har Danmark en score på 35, hvorimod Israel har en score på 38 på en skala op til 100.Den højere score hos Israel i denne dimension viser, at det er relativt let for folk i Israel at tilpasse sig nye omstændigheder og miljøer, da de accepterer, at ikke alting hverken kan eller skal forklares i modsætning til de typiske kulturtræk for Danmark i denne kontekst.I kontekst til dit telefonmøde vil dette udmønte sig i en fordel, da hurtige og effektive resultater vil være at forvente.

Vi håber, at du vil kunne bruge denne guideline, som vi her har foræret dig, i dit næste konferenceopkald.