Telefonmøde mellem Danmark og Island

 

Sætter du pris på værdier som simplicitet og pålidelighed kombineret med globale muligheder, så er Mobilmødet noget for dig. Du kan tage et nærmere kig på nogle af vores top-råd og guidelines for Island, som vil gøre dit mobilmøde lettere og endnu mere effektivt.

Simple instruktioner til dit telefonmøde mellem Danmark og Island

Hver deltager starter med at ringe til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og Island +354 546 9629). På dette tidspunkt skal du indtaste en 8-cifret mødekode efter eget valg for at tilslutte dig dit respektive telefonmøde. Vælg hvilken som helst kode du ønsker, hvilket gør dit møde unikt, f.eks. de sidste eller første 8 cifre af dit telefonummer. Det er såmænd ikke sværere – mødet er oprettet og afsluttes, når du lægger på.

3 tips til at få det bedst mulige ud af dit telefonmøde

1) Benyt dig af små pauser efter du har sagt din pointe
Dette vil tillade andre at kommentere på, hvad du lige har sagt, hvilket vil medføre et bedre og mere naturligt flow i samtalen.

2) Tal med en klar og tydelig stemme og ikke for hurtigt
Da du vil have folk med forskellige modersmål i dit telefonmøde, vil det gøre mødet mere produktivt at tale tydeligt og en smule langsommere end normalt.

3) Brug det enkle præsentationsdelings-værktøj online til at illustrere dine pointer
Du kan støtte din agenda med en præsentation eller et dokument, som du deler med andre deltagere online i løbet af dit møde. Med Mobilmødet er dette blevet enormt nemt uden at nogen skal installere eller downloade noget som helst. Se her hvordan. Husk på de kulturelle udfordringer, der kan være til stede. Disse tre råd er forholdsvist nemme at følge og kan gøre en stor forskel for dit møde. Og dette er faktisk ekstra vigtigt i internationale telefonmøder, da der er et ekstra kulturelt aspekt at tage med i overvejelserne. For at gøre dig klar på dette kan du i denne følgende sektion sætte dig ind i kulturelle forskelle mellem Danmark og Island.

Magtdistance-analyse

Magtdistance definerer, hvordan lavere rangerende medarbejdere generelt bliver behandlet af højere rangerende medarbejde på arbejdspladsen. I denne dimension har Danmark en score på 18, hvorimod Island har en score på 30 på en skala op til 100. Danmarks score er under scoren for Island vedrørende magtdistance, hvilket leder os til konklusionen, at hierarki typisk vil være mere vigtigt i Island end i Danmark. Det kan ske, at du kommer til at tale med en medarbejder, som er rangeret under dig i organisationen, men undervurder ikke, at der i forskellige lande kan være forskelligt deligerede opgaver, som giver adgang til samme beføjelser som dig. Det er ikke nødvendigvis et tegn på manglende respekt at lade dig afholde et telefonmøde med en medarbejder, som er lavere rangeret end dig.

Individualisme-faktoren

Individualisme måler i hvor høj grad, vi har – eller ikke har – behov for andre i samfundet. Danmark scorede 74, hvorimod Island scorede 60 på en skala op til 100. Den sociale struktur er mere knyttet i Island, end du er vant til i Danmark. Din telefonmødedeltager i Island vil værdsætte, hvis samtalen er af høflig karakter, og at der tages hensyn til at man formulerer sig på en respektfuld måde.

Maskulinitet-analyse

Det følgende afsnit viser, at Danmark og Island scorer stort set det samme i denne dimension, så i forbindelse med dit telefonmøde skal du ikke gøre dig for mange bekymringer omkring eventuelle kulturforskelle i forbindelse med maskulinitets-dimensionen.Maskulinitet vurderer, om et folk foretrækker succes fremfor livsglæde eller omvendt. I denne dimension har Danmark en score på 16, hvorimod Island har en score på 10 på en skala op til 100.I denne dimension scorer Danmark højere end Island, hvilket indikerer at din mødedeltager fra Island i højere grad er orienteret mod livsglæde.Når du er i et telefonmøde med Island er det ikke nødvendigvis en god ide at springe direkte til pointen, som du ellers selv muligvis er vant til. Det kan være en god ide at se hinanden an, så din mødedeltager fra Island ikke føler sig overrumplet.Forskellige tidszoner kan måske være et problem for folk i Island, men typisk ikke i Danmark, hvor arbejdslivet generelt også inkluderes i privatlivet.

Undgåelse af usikkerhed-analyse

Undgåelse af usikkerhed omhandler, hvor behageligt et samfund er med ikke at lave specifikke planer, og til hvilken grad en kultur føler sig truet af ukendte situationer. Danmark scorede 23, hvorimod Island scorede 50 på en skala op til 100. Din mødedeltager fra Island gør altså, hvad vedkommende kan for at undgå uforudsigelige situationer og i modsætning til det lave planer og aftaler.Din deltager fra Island føler sig typisk mere utilpas, hvis der ikke er fastlagt regler for samarbejdet.

Pragmatisme-dimensionen

Begge lande scorer nogenlunde det samme i denne dimension, og derfor er det følgende afsnit ikke direkte relateret til dit telefonmøde med Island.Pragmatisme handler om, hvor meget folk sætter pris på traditioner og desuden hvor stort et behov der er for at forklare det uforklarlige. I pragmatisme-dimensionen har Danmark en score på 35, hvorimod Island har en score på 28 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra Island har et lavere behov for at forklare det uforklarlige, end du selv kan have.

Eftergivenhed-analyse

Det følgende afsnit viser, at Danmark og Island scorer stort set det samme i denne dimension, så i forbindelse med dit telefonmøde skal du ikke gøre dig for mange bekymringer omkring eventuelle kulturforskelle i forbindelse med eftergivenheds-dimensionen.Denne dimension indikerer, hvor meget et folk giver sig hen til lyster og nyder livet. Danmark måler en score på 70, hvor Island på den anden side rapporterede en score på 67 på en skala op til 100.Når man sammenligner scorer Danmark højere end Island, hvilket med andre ord betyder, at folk i Danmark som regel vil fokusere mere på at nyde livet og vil have lettere ved at give sig hen til fristelser, sammenlignet med Island. Generelt prioriterer Danmark frihed højere, hvilket ikke er tilfældet i Island, så vær opmærksom på dette, når du planlægger et møde – det kan derfor være en fordel at planlægge mødet uden for vedkommendes normale arbejdstid, også hvis der er tidsforskelle etc. at tage højde for.

Vi værdsætter, at du bruger vores service. Forhåbentligt vil disse guidelines gavne dig i dine fremtidige internationale konferenceopkald.