Telefonmøde mellem Danmark og Irland

Sætter du pris på værdier som simplicitet og pålidelighed kombineret med globale muligheder, så er Mobilmødet noget for dig. Vi ønsker alle en simpel løsning, som man kan stole på virker for telefonmøder, og det er grunden til, vi har lavet denne guideline til mobilmøder mellem Danmark og Irland.

Nem måde at lave et telefonmøde mellem Danmark og Irland

Først ringer du til dit lokale indkaldsnummer (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Irland +353 21 2439294). Andet skridt er at indtaste en telefonmødekode, som skal være 8 cifre. Du kan vælge en kode, du ønsker, f.eks. din fødselsdag inklusiv år, da koden skal være 8 cifre. Dit telefonmøde er oprettet automatisk, når den første deltager indtaster mødekoden.

3 tips til at få det bedst mulige ud af dit telefonmøde

1) Tillad andre deltagere at begynde at tale
I kan afbryde hinanden og snakke flere på samme tid med Mobilmødet, men forsøg at lade være med dette.

2) Tal tydeligt og en smule langsomt, så alle kan forstå dig
Tal tydeligt og lidt langsomt. Det vil være til gavn for alle, da deltagerne i telefonmødet typisk har forskellige modersmål. Sørg også for at nævne dit navn.

3) Del online præsentationer og dokumenter
Mobilmødet gør det super nemt for dig at dele hvilket som helst slags dokument eller præsentation online i løbet af dit møde. Se hvordan. Forbered dig på det interkulturelle aspekt af dit møde. Disse tre simple guidelines er en nem måde at være sikker på at optimere dit møde. Specielt i de internationale telefonmøder vil du få noget ud af en smule planlægning, fordi kulturelle forskelle ellers kan skabe forvirring.Nedenfor vil du finde analyser og råd til at møde de interkulturelle udfordringer, du står over for i mødet med Danmark og Irland.

Analyse af magdistance-dimension

Det følgende afsnit viser, at Danmark og Irland scorer stort set det samme i denne dimension, så i forbindelse med dit telefonmøde skal du ikke gøre dig for mange bekymringer omkring eventuelle kulturforskelle i forbindelse med magtdistance-dimensionen.Magtdistance-dimensionen viser på hvilken måde, en lavere rangeret medabejder bliver behandlet på af en højere rangeret medarbejder. I denne dimension har Danmark en score på 18, hvorimod Irland har en score på 28 på en skala op til 100. Det højere tal for Irland forklarer, at hierarki generelt vægtes højere i Irland end i Danmark. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende naturligvis stadigt kan have beføjelser til at tage beslutninger på samme niveau som dig. Selvom der bliver talt i mindre formelle toner, end du måske forventede, skal du ikke føle dig fornærmet.

Individualisme-dimensionen

0Denne dimension indikerer, hvor afhængige folk fra et samfund er af hinanden. Danmark måler en score på 74, hvor Irland på den anden side rapporterede en score på 70 på en skala op til 100. Din telefonmødedeltager fra Irland er generelt vant til en højere afhængighed af andre mennesker, end du selv er. Din telefonmødedeltager i Irland vil værdsætte, hvis samtalen er af høflig karakter, og at der tages hensyn til at man formulerer sig på en respektfuld måde.

Maskulinitet-elementet

Denne dimension indikerer, hvilken faktor, der er vigtigst for folk: succes eller livsglæde. I maskulinitetsdimensionen har Danmark en score på 16, hvorimod Irland har en score på 68 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra Irland er ikke så drevet imod at finde en god balance i privatlivet – det er vigtigere, at arbejdslivet fungerer, og at vedkommende er succesfuld med sit arbejde.Det er helt okay at diskutere på en direkte facon med deltagere fra Irland så længe, det foregår på en respektfuld måde.Din telefonmødedeltager fra Irland vil normalt ikke have et problem med, at du planlægger et møde uden for almindelig arbejdstid.

Undgåelse af usikkerhed-analyse

At måle trangen til undgåelse af usikkerhed giver os indsigt i behovet for at planlægge og etablere regler for samfundet. Danmark har en score på 23, og på den anden side har Irland en score på 35på en skala op til 100. Din mødedeltager fra Irland prioriterer regler og planer højt.For folk fra Irland vil det være naturligt og at foretrække at lægge planer og arbejde under et fastsat regelsæt.

Aspektet af pragmatisme

Pragmatisme omhandler hvor godt folk tilpasser dig nye situationer, og hvor komfortable de er med det faktum, at alt i livet ikke kan forklares. Danmark måler en score på 35, hvor Irland på den anden side rapportede en score på 24 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra Irland har et lavere behov for at forklare det uforklarlige, end du selv kan have.

Eftergivenhed-analyse

Afsnittet nedenfor giver dig information omkring eftergivenheds-forskellene mellem Danmark og Irland, men eftersom de to lande scorer næsten det samme i Hofstede-testen, er det ikke noget du behøver at overveje yderligere i dit telefonmøde.Denne dimension indikerer, hvor meget et folk giver sig hen til lyster og i hvilken grad, folk er livsnydere.Danmark måler en score på 70, hvor Irland på den anden side rapportede en score på 65 på en skala op til 100.Danmark har en højere score end Irland, hvorfra det indikeres, at Danmark hellere vil sætte sig tilbage, slappe af og nyde livet i stedet for at arbejde hele tiden, som det til tider blandt andet ses i Irland. Få folk i Danmark arbejder overtid, men det gør de til gengæld i Irland, og det bør du holde dig for øje, når du planlægger og afholder dit telefonmøde.

Tak fordi du har læst disse simple tips til, hvordan du opnår det bedst mulige af dit internationale telefonmøde.