Telefonmøde mellem Danmark og Hong Kong

 

Lokal såvel som global kommunikation er essentiel for enhvers succes, og det er netop derfor, enkelhed og simpel kommunikation er hovedkonceptet bag Mobilmødet. Denne side vil hjælpe dig med, hvad du skal være opmærksom på, når du har et telefonmøde mellem Danmark og Hong Kong.

Således afholder du et telefonmøde mellem Danmark og Hong Kong

Først ringer du til dit lokale indkaldsnummer (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Hong Kong +852 3973 3876). Du indtaster en 8-cifret kode for at tilslutte dig dit specifikke telefonmøde. Du kan vælge hvilken som helst kode du ønsker, f.eks. de sidste otte cifre af dit telefonnummer. Dit personlige mobilmøde er nu oprettet.

Tre råd til at forbedre dit telefonmøde

1) Lav pauser mellem pointer
At holde en pause på et par sekunder efter du har sagt din pointe er ikke blot høfligt, men også effektivt, specielt når I ikke kan se hinanden.

2) Tal ikke for hurtigt
At tale tydeligt og ikke for hurtigt er essentielt i telefonmøder med deltagere fra forskellige lande, da du med al sandsynlighed vil have deltagere, der taler et andet sprog end deres modersmål.

3) Del præsentationer online i dit møde
Med Mobilmødet er deling af præsentationer online blevet ekstremt nemt uden at nogle af deltagerne skal installere eller downloade noget som helst. Lær mere om online præsentationer. Tænk på den internationale dimension. De tre grundregler for internationale mobilmøder er en effektiv måde at sørge for, at dit møde bliver en succes. I internationale telefonmøder kan tips som disse være rigtig brugbare, fordi der er en interkulturel dimension, som ikke kan ignoreres. I den næste sektion vil du modtage information om interkulturelle aspekter ved forretningsmøder mellem Danmark og Hong Kong.

Magtdistance-analyse

Magtdistancedimensionen giver os information omkring, hvordan lavere rangerede medarbejdere bliver behandlet af højere rangerede kollegaer. Danmark måler en score på 18, hvor Hong Kong på den anden side rapporterede en score på 68 på en skala op til 100. Det højere tal for Hong Kong forklarer, at hierarki generelt vægtes højere i Hong Kong end i Danmark. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende stadigt kan være i stand til at træffe beslutninger. Selvom der bliver talt i mindre formelle toner, end du måske forventede, skal du ikke føle dig fornærmet.

Individualisme-dimensionen

Denne dimension giver, som navnet antyder, en indikation af, hvor afhængige medlemmer af samfundet er af hinanden. Danmark scorede 74, hvorimod Hong Kong scorede 25 på en skala op til 100. Din telefonmødedeltager fra Hong Kong er generelt vant til en højere afhængighed af andre mennesker, end du selv er. Det er forholdsvist normalt og endda opfordret til, at du i Danmark siger, hvis du er uenig i noget eller bare ønsker at sige din mening. Hvis du på en høflig måde fremfører dine synspunkter, vil din telefonmøde-partner ikke bliver stødt, uanset hvad du siger.

Maskulinitet-analyse

Denne dimension indikerer, hvilken faktor, der er vigtigst for folk: succes eller livsglæde. Danmark måler en score på 16, hvor Hong Kong på den anden side rapportede en score på 57 på en skala op til 100.For Hong Kong er det vigtigere at være succesfuld på jobbet fremfor at have en god balance i privatlivet, som resultaterne for denne dimension indikerer. Det er helt okay at diskutere på en direkte facon med deltagere fra Hong Kong så længe, det foregår på en respektfuld måde.Din telefonmødedeltager fra Hong Kong vil normalt ikke have et problem med, at du planlægger et møde uden for almindelig arbejdstid.

Aspektet af undgåelse af usikkerhed

Der er kun en lille forskel mellem undgåelse af usikkerhed for Danmark og Hong Kong, hvilket betyder at den følgende information er noget, du ikke behøver at overveje for meget.Denne dimension bidrager med information omkring hvor vigtigt regler og planer er for et folk. Danmark har en score på 23, og på den anden side har Hong Kong en score på 29på en skala op til 100. Din deltager fra Hong Kong prioriterer generelt planlægning og regler højt i forhold til, hvad du selv kan være vant til.Din deltager fra Hong Kong føler sig typisk mere utilpas, hvis der ikke er fastlagt regler for samarbejdet.

Pragmatisme-analyse

Pragmatisme indebærer i det store hele, hvordan et folk har det med traditioner, og hvad den generelle holdning er til det uforklarlige.Danmark måler en score på 35, hvor Hong Kong på den anden side rapportede en score på 61 på en skala op til 100.I denne dimension har Hong Kong en højere score end Danmark, så folk finder det generelt lettere at tilpasse sig traditioner eller nye situationer uden at stille for mange spørgsmål – det kan være en anderledes indstilling i forhold til, hvad du er vant til fra Danmark. I kontekst til dit telefonmøde vil dette udmønte sig i en fordel, da hurtige og effektive resultater vil være at forvente.

Eftergivenhed-dimensionen

Evnen til at nyde livet og give sig hen til fristelser er, hvad eftergivenhed-dimensionen i en nøddeskal angiver.Danmark har en score på 70, og på den anden side har Hong Kong en score på 17 på en skala op til 100. At gøre hvad man vil og give sig hen til fristelser er mere sandsynligt at se i kulturen i Danmark fremfor Hong Kong, og det skal du holde dig for øje i dine forberedelser. Den typiske borger fra Danmark vil prioritere fritid højere end tilfældet vil være i Hong Kong, hvorfor vi råder dig til at slå typiske arbejdstider op for vedkommende.

Vi håber, disse anbefalinger kan hjælpe dig til at opnå det bedst mulige resultat af dine internationale telefonmøder.