Telefonmøde mellem Danmark og Holland

 

At have et globalt udsyn er essensen af Mobilmødet og vores simple telefonmødeservice. Som en seriøs virksomhed i denne branche har vi samlet talrige erfaringer, som vi gerne vil dele med dig her, så du får mest muligt ud af dit telefonmøde mellem Danmark og Holland.

Sådan laver du et telefonmøde mellem Danmark og Holland

Bliv enige om et tidspunkt og en 8-cifret kode og ring derefter til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og Holland +31 20 262 3742). Du indtaster en 8-cifret kode for at tilslutte dig dit specifikke telefonmøde. Du kan ændre din 8-cifrede kode for hvert møde eller beholde den samme. Det er såmænd ikke sværere – mødet er oprettet og afsluttes, når du lægger på.

3 tips til internationale telefonmøder

1) Hold en lille pause efter du har sagt din pointe, så andre kan kommentere
Dette vil tillade andre at kommentere på, hvad du lige har sagt, hvilket vil medføre et bedre og mere naturligt flow i samtalen.

2) Snak så alle kan forstå dig
Snak på en tydelig facon og ikke for hurtigt, for deltagere fra forskellige lande vil som oftest have forskellige modersmål. Du kan desuden nævne dit navn, før du siger dine pointer, hvis deltagerne har behov for at vide, at det er dig, der taler.

3) Del præsentationer online i dit møde
Som oftest vil en præsentation hjælpe dig med at illustrere dine pointer eller vise, hvad I diskuterer. Dette er nemt med Mobilmødet. Se hvordan med dette link. Planlæg på forhånd eventuelle kulturelle udfordringer. Disse 3 råd er lette at implementere, men kan have en stor betydning for udbyttet af dit møde. I internationale telefonmøder er det faktisk mere vigtigt, da kulturelle forskelle kan skabe unødvendige komplikationer, hvis man ikke forbereder sig.For at gøre dig klar på dette kan du i denne følgende sektion sætte dig ind i kulturelle forskelle mellem Danmark og Holland.

Internationale mobilmøder og kulturelle forskelle

Lær om kulturelle forskelle i forretningsverdenen i Danmark og Holland.
De kulturelle forskelle mellem Danmark og Holland kan være meget vigtige, så sæt dig ind i dem for at undgå uønskede overraskelser. Det bedste værktøj til at lære om disse forskelle er de seks kulturelle dimensioner, udviklet af socialpsykologen Geert Hofstede. Det er specielt behjælpeligt i kontakt med forretningspartnere i udlandet. Dimensionerne giver dig indsigt i den anden kultur og hjælper dig med at forstå den bedre. I telefonmøder med Holland vil disse værktøjer give dig essentiel information, så du nemmere kan forberede dig på dit telefonmøde.

Magtdistance-dimensionen

Magtdistance ser nærmere på det hierarki, der er til stede på arbejdspladsen og generelt i kulturen. Danmark måler en score på 18, hvor Holland på den anden side rapporterede en score på 38 på en skala op til 100. Den lavere score for Danmark viser, at hierarkier er fladere i dette land sammenlignet med Holland. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende stadigt kan være i stand til at træffe beslutninger. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der måske vil være en mindre formel tone, end du havde forventet, men forsøg ikke at blive irriteret eller fornærmet over dette, da det med al sandsynlighed er relateret til den anden kultur.

Individualisme-analyse

Individualisme måler i hvor høj grad, vi har – eller ikke har – behov for andre i samfundet. Danmark måler en score på 74, hvor Holland på den anden side rapporterede en score på 80 på en skala op til 100. Hollands højere score i denne dimension står for en lavere grad af afhængighed af andre. Hvis du er åbenlyst uenig med din mødedeltager fra Holland, kan de tabe ansigt i organisationen – derfor er det bedst, at du forsøger at tage hensyn og gøre opmærksom på det på en respektfuld måde, hvis du er uenig.Selvom din kollega ikke fortæller dig, at vedkommende er stødt over din måde at fremføre din mening på, betyder det ikke, at vedkommende ikke er det i virkeligheden. Overvej derfor nøje dine formuleringer.

Maskulinitet-elementet

Denne dimension indikerer, hvilken faktor, der er vigtigst for folk: succes eller livsglæde. Danmark har en score på 16, og på den anden side har Holland en score på 14 på en skala op til 100. Grundet Danmarks højere score end Holland kan vi slutte, at vi i Danmark generelt i højere grad søger succes på jobfronten i sammenligning med Holland, der prioriterer livsglæde højere. Når du er i et telefonmøde med Holland er det ikke nødvendigvis en god ide at springe direkte til pointen, som du ellers selv muligvis er vant til. Det kan være en god ide at se hinanden an, så din mødedeltager fra Holland ikke føler sig overrumplet.Din telefonmødedeltager fra Holland vil være ret utilfreds, hvis du planlægger et møde uden for vedkommendes normale arbejdstid, selvom folk fra Danmark ikke typisk vil have noget imod dette.

Analyse af undgåelse af usikkerhed-dimension

At måle trangen til undgåelse af usikkerhed giver os indsigt i behovet for at planlægge og etablere regler for samfundet. I undgåelse af usikkerhed-dimensionen har Danmark has en score på 23, hvorimod Holland har en score på 53 på en skala op til 100.Holland kan godt føle sig utryg eller dårligt tilpas, hvis der ikke er specifikke planer for jeres samarbejde.For folk fra Holland vil det både være naturligt og at foretrække at lægge planer.

Måling af pragmatisme

Pragmatisme omhandler hvor godt folk tilpasser dig nye situationer, og hvor komfortable de er med det faktum, at alt i livet ikke kan forklares. I pragmatisme-dimensionen har Danmark en score på 35, hvorimod Holland har en score på 67 på en skala op til 100.I denne dimension har Holland en højere score end Danmark, så folk finder det generelt lettere at tilpasse sig traditioner eller nye situationer uden at stille for mange spørgsmål – det kan være en anderledes indstilling i forhold til, hvad du er vant til fra Danmark. Dette betyder, at du via dit telefonmøde kan forvente at opnå hurtige resultater i forhandlinger med Holland.

Eftergivenhed-faktoren

De to lande scorer næsten det samme i Hofstede-testen, hvorfor du ikke behøver at overveje denne dimension grundigt i forbindelse med dit telefonmøde.Eftergivenhed-dimensionen omhandler graden af nydelse i livet og i hvilken grad et samfund holder sig fra umiddelbare fristelser. Danmark har en score på 70, og på den anden side har Holland en score på 68 på en skala op til 100. Når man sammenligner scorer Danmark højere end Holland, hvilket med andre ord betyder, at folk i Danmark som regel vil fokusere mere på at nyde livet og vil have lettere ved at give sig hen til fristelser, sammenlignet med Holland. Få folk i Danmark arbejder overtid, men det gør de til gengæld i Holland, og det bør du holde dig for øje, når du planlægger og afholder dit telefonmøde.

Referer til disse guidelines for at opnå det bedst mulige resultat af dine internationale møder med dine globale samarbejdspartnere.