Internationalt telefonmøde mellem Danmark og Grækenland

 

Mobilmødet er skabt til at give dig platformen til enkle og internationale telefonmøder – uden bindinger, uden abonnementer, uden noget som helst besvær. For at optimere din forberedelse og planlægning af dit telefonmøde mellem Danmark og Grækenland er her samlet brugbar information (inkl. kulturelle forskelle, tidsforskelle, feriedage etc.) for Grækenland.

Her vil du kunne se, hvordan du laver et telefonmøde mellem Danmark og Grækenland

Hver deltager starter med at ringe til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og Grækenland +30 241 3006093). Efter det indtaster du simpelthen en allerede aftalt 8-cifret kode for at blive tilsluttet dit specifikke telefonmøde. Vælg din egen 8-cifrede kode og genbrug eller ændr den for hvert møde. Dit telefonmøde er oprettet med det samme.

Forbedr dit telefonmøde med disse 3 tips

1) Hold en lille pause efter du har sagt din pointe, så andre kan kommentere
Det er vigtigt, da du i modsætning til et ansigt-til-ansigt-møde ikke har mulighed for at se, hvem der gerne vil sige noget.
2) Tal med en klar og tydelig stemme og ikke for hurtigt
Dette er vigtigt, hvis du har deltagere med forskellige modersmål i dit telefonmøde.

3) Brug vores simple præsentationsdelings-værktøj for at fuldende dine pointer
Her på Mobilmødet er det super enkelt for dig at dele hvilket som helst slags dokument eller præsentation online i løbet af dit møde. Se her hvordan. Planlæg på forhånd eventuelle kulturelle udfordringer. Hvis du følger disse tre råd, vil dit internationale telefonmøde være mere effektivt og behageligt for alle deltagere. For internationale telefonmøder er disse tre tips endnu mere relevante, fordi den kulturelle dimension skal inddrages i overvejelserne. For at hjælpe dig har vi her udarbejdet en lille guide til internationale telefonmøder med specielt fokus på kulturelle forskelle imellem Danmark og Grækenland.

Internationalt telefonmøde og dets kulturelle aspekt

Telefonmøder mellem to forskellige kulturer: Danmark and Grækenland.
Kulturelle forskelle kan skabe flere udfordringer, end mange umiddelbart tror. Geert Hofstede udviklede seks kulturelle dimensioner, som har vist sig at være et værdifuldt værktøj i sammenligning af kulturer. Disse dimensioner kan give dig brugbar og vigtig information om den anden kultur og hjælpe dig med at forstå den bedre.

Magtdistance-analyse

Magtdistance ser nærmere på det hierarki, der er til stede på arbejdspladsen og generelt i kulturen. Danmark måler en score på 18, hvor Grækenland på den anden side rapporterede en score på 60 på en skala op til 100. Den lavere score for Danmark i denne dimension viser et mindre strengt hierarki i Danmark, end der normalt vil være til stede i Grækenland. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende naturligvis stadigt kan have beføjelser til at tage beslutninger på samme niveau som dig. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der måske vil være en mindre formel tone, end du havde forventet, men forsøg ikke at blive irriteret eller fornærmet over dette, da det med al sandsynlighed er relateret til den anden kultur.

Aspektet af individualisme

Individualisme-dimensionen giver information omkring niveauet af afhængighed af andre mennesker i samfundet. I individualismedimensionen har Danmark en score på 74, hvorimod Grækenland har en score på 35 på en skala op til 100. Danmarks høje score i denne dimension indikerer en mere løs struktur i sociale sammenhænge sammenlignet med Grækenland. Din telefonmødedeltager i Grækenland vil sætte pris på, hvis tonen i samtalen er professionel, og sprogbruget er høfligt og respektfuldt.

Måling af maskulinitet

Maskulinitetsdimensionen omhandler et lands præference vedrørende succes eller livsglæde generelt. Danmark har en score på 16, og på den anden side har Grækenland en score på 57 på en skala op til 100. For Grækenland er det vigtigere at være succesfuld på jobbet fremfor at have en god balance i privatlivet, som resultaterne for denne dimension indikerer. Du kan være direkte og eksplicit i din kommunikation med folk fra Grækenland, uden at de bliver stødt.Arbejde værdsættes generelt højere end privatliv, hvorfor det ikke er noget problem at ringe til folk uden for normal arbejdstid i Grækenland.

Aspektet af undgåelse af usikkerhed

Denne dimension måler, hvorvidt uforudsigelige situationer er noget, man som samfund holder af eller gør alt for at undgå via f.eks. regler. Danmark måler en score på 23, hvor Grækenland på den anden side rapportede en score på 100 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra Grækenland gør altså, hvad vedkommende kan for at undgå uforudsigelige situationer og i modsætning til det lave planer og aftaler.Deltagere fra Grækenland har det bedre med specifikke planer som en slags sikkerhedsgrundlag.

Måling af pragmatisme

Pragmatisme omhandler hvor godt folk tilpasser dig nye situationer, og hvor komfortable de er med det faktum, at alt i livet ikke kan forklares. Danmark har en score på 35, og på den anden side har Grækenland en score på 45 på en skala op til 100. Den højere score hos Grækenland på denne dimension viser, at det er relativt let for folk i Grækenland at tilpasse sig nye omstændigheder og miljøer, da de føler sig tilpas ved, at ikke alting hverken kan eller skal forklares i modsætning til de typiske kulturtræk for Danmark i denne kontekst. Dette betyder, at du via dit telefonmøde kan forvente at opnå hurtige resultater i forhandlinger med Grækenland.

Eftergivenhed-dimensionen

Eftergivenhed-dimensionen omhandler graden af nydelse i livet og i hvilken grad et samfund holder sig fra umiddelbare fristelser. Danmark måler en score på 70, hvor Grækenland på den anden side rapportede en score på 50 på en skala op til 100.Når man sammenligner scorer Danmark højere end Grækenland, hvilket med andre ord betyder, at folk i Danmark som regel vil fokusere mere på at nyde livet og vil have lettere ved at give sig hen til fristelser.Få folk i Danmark arbejder overtid, men det gør de til gengæld i Grækenland, og det bør du holde dig for øje, når du planlægger og afholder dit telefonmøde.

Disse tips kan bruges som en guideline til dine fremtidige internationale konferenceopkald. Forslagene er designet til at matche et bredt udsnit af lande.