Telefonmøde mellem Danmark og England

 

Sætter du pris på værdier som simplicitet og pålidelighed kombineret med globale muligheder, så er Mobilmødet noget for dig. Det er nødvendigt at holde eventuelle kulturelle forskelligheder for øje, når man forbereder sig til sit internationale telefonmøde, hvorfor vi her har samlet både praktisk materiale og tips vedrørende mobilmøder mellem Danmark og England.

Her kan du se, hvordan du nemt og enkelt laver et professionelt telefonmøde mellem Danmark og England

Start med at fastsætte et tidspunkt for dit møde. På det aftalte tidspunkt kan du og resten af deltagerene ringe til jeres lokale numre (Danmark +45 78 77 22 77 og England +44 20 3455 8277). Andet skridt er at indtaste en telefonmødekode, som skal være 8 cifre. Du kan ændre din 8-cifrede kode for hvert møde eller beholde den samme. Det individuelle mobilmøde er derefter automatisk oprettet – så enkelt er det.

Tre internationale tips til telefonmøder

1) Benyt dig af små pauser efter du har sagt din pointe
At holde en pause på et par sekunder efter du har sagt din pointe er ikke blot høfligt, men også effektivt, specielt når I ikke kan se hinanden.

2) Tal langsomt og tydeligt
Da der vil være folk med forskellige modersmål i dit telefonmøde, vil det gøre mødet langt mere effektivt at tale tydeligt og lidt langsommere end normalt.

3) Vis præsentationer online for at få mere ud af dit møde
Du kan støtte din agenda med en præsentation eller et dokument, som du deler med andre deltagere online i løbet af dit møde. Med Mobilmødet er dette blevet enormt nemt uden at nogen skal installere eller downloade noget som helst. Se instruktioner her. Planlæg på forhånd eventuelle kulturelle udfordringer. Dine chancer for et succesfuldt møde er nu gode. Endnu vigitigere er det i internationale telefonmøder grundet de kulturelle forskelle. For at assistere dig har vi i den følgende sektion lagt fokus på kulturelle forskelle mellem Danmark og England.

Internationale mobilmøder og kulturelle forskelle

Kulturelle forskelle mellem Danmark og England at tage in mente under telefonmøder.
Kulturelle forskelle mellem Danmark og England er meget interessante, men kan også skabe problemer, hvis du ikke er opmærksom på dem. Det bedste værktøj til at lære om disse forskelle er de seks kulturelle dimensioner, udviklet af socialpsykologen Geert Hofstede. I telefonmøder med England kan disse værktøjer hjælpe dig med at få en mere indgående forståelse for den anden kultur og hjælpe dig med at forstå, hvad du eventuelt skal være mere opmærksom på i denne specifikke kontekst.

Aspektet af magtdistance

Magtdistance indikerer graden af hierarki, der er i arbejds- og dagligdagslivet. I magtdimensionen har Danmark en score på 18, hvorimod England har en score på 35 på en skala op til 100. Englands højere score for denne dimension indikerer, at Danmark har mindre fokus på hierarkier end i England. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende stadigt kan være i stand til at træffe beslutninger. Selvom der bliver talt i mindre formelle toner, end du måske forventede, skal du ikke føle dig fornærmet.

Individualisme-elementet

Denne dimension giver, som navnet antyder, en indikation på, hvor afhængige medlemmer af samfundet er af hinanden. I individualismedimensionen har Danmark en score på 74, hvorimod England har en score på 89 på en skala op til 100. Fordi England har en højere score end Danmark, er folk i England ikke så afhængige af hinanden som i Danmark. Din mødepartner befinder sig i en samlet social struktur, og hvis du skal fremføre din uenighed, så gør det på en lidt implicit facon for ikke at støde nogen. Modparten i telefonmødet vil ikke fortælle dig, hvis vedkommende er stødt, hvorfor du skal være lidt mere påpasselig med din kommunikation.

Maskulinitets-analyse

Maskulinitet definerer, om et samfund primært er drevet af succes eller i højere grad livsglæde. Danmark har en score på 16, og på den anden side har England en score på 66 på en skala op til 100. Englands højere score i denne dimension viser, at din mødedeltager fra England højst sandsynligt er mere optaget af at have et værdifuldt arbejdsliv end et velafbalanceret privatliv.Når du er i et telefonmøde med en deltager fra England kan du gå direkte til pointen ved dit møde og generelt være tydelig i din attitude og tilgang. Da arbejdsliv typisk prioriteres rigtig højt kan du som oftest komme igennem til deltagere fra England selv uden for normal arbejdstid.

Aspektet af undgåelse af usikkerhed

Denne dimension bidrager med information omkring, hvor vigtige regler og planer er for et folk. Danmark måler en score på 23, hvor England på den anden side rapportede en score på 35 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra England har et støtte behov for at lægge planer og etablere regler end du nødvendigvis er vant til, hvilket er en kulturforskel, der kan være god at holde sig for øje.Din mødedeltager fra England vil have det bedre med specifikke aftaler og klarlagte planer.

Pragmatisme-elementet

Pragmatisme omhandler hvor godt folk tilpasser dig nye situationer, og hvor komfortable de er med det faktum, at alt i livet ikke kan forklares. Danmark måler en score på 35, hvor England på den anden side rapportede en score på 51 på en skala op til 100.I denne dimension har England en højere score end Danmark, så folk finder det generelt lettere at tilpasse sig traditioner eller nye situationer uden at stille for mange spørgsmål – det kan være en anderledes indstilling i forhold til, hvad du er vant til fra Danmark. I forhold til dit telefonmøde betyder det hurtige resultater i diskussioner og forhandlinger.

Eftergivenhed-dimensionen

Det følgende afsnit viser, at Danmark og England scorer stort set det samme i denne dimension, så i forbindelse med dit telefonmøde skal du ikke gøre dig for mange bekymringer omkring eventuelle kulturforskelle i forbindelse med eftergivenheds-dimensionen.Evnen til at nyde livet og give sig hen til fristelser er, hvad eftergivenhed-dimensionen i en nøddeskal angiver.I eftergivenhed-dimensionen har Danmark en score på 70, hvorimod England har en score på 69 på en skala op til 100.Danmark har en højere score end England, hvorfra det indikeres, at Danmark hellere vil sætte sig tilbage, slappe af og nyde livet i stedet for at arbejde hele tiden, som det til tider blandt andet ses i England.Beslutninger bliver generelt taget med en højere grad af implusivitet i Danmark end i England, hvilket kan være afgørende i forhold til hvordan du vil planlægge og forberede dig til dit telefonmøde.

Disse forslag er lavet for at hjælpe dig med at opnå de bedst mulige resultater i dine fremtidige internationale telefonmøder.