Telefonmøde mellem Danmark og Tyskland

 

Det gælder om at være produktiv og effektiv, og det er lige præcis dét, Mobilmødets telefonmødeservice er opbygget omkring. Denne side vil hjælpe dig med, hvad du skal være opmærksom på, når du har et telefonmøde mellem Danmark og Tyskland.

Sådan laver du et telefonmøde mellem Danmark og Tyskland

Alle deltagere ringer til deres lokale numre fra hvorend de er (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Tyskland +49 302 555 87 24). På dette tidspunkt skal du indtaste en 8-cifret mødekode efter eget valg for at tilslutte dig dit respektive telefonmøde. Du kan ændre din 8-cifrede kode for hvert møde eller beholde den samme. Det er såmænd ikke sværere – mødet er oprettet og afsluttes, når du lægger på.

Tre internationale tips til telefonmøder

1) Hold en lille pause efter du har sagt din pointe, så andre kan kommentere
Det vil gøre det nemmere at kommunikere effektivt og forståeligt.

2) Brug en klar stemme og sig dit navn, når du kommenterer
Da der vil være folk med forskellige modersmål i dit telefonmøde, vil det gøre mødet langt mere effektivt at tale tydeligt og lidt langsommere end normalt.

3) Brug vores simple præsentationsdelings-værktøj for at fuldende dine pointer
Mobilmødet gør det super nemt for dig at dele hvilket som helst slags dokument eller præsentation online i løbet af dit møde. Se hvordan med dette link. Tænk på den internationale dimension. Disse tre simple guidelines er en nem måde at være sikker på at optimere dit møde. I endnu højere grad er dette vigtigt i internationale telefonmøder, hvor kulturelle forskelle kan skabe mere kompleksitet. For at forberede dig på udfordringen har vi her samlet en række gode inputs til at forstå de interkulturelle forskelle mellem Danmark og Tyskland.

Magtdistance-analyse

Magtdistance indikerer graden af hierarki, der er i arbejds- og dagligdagslivet. I magtdimensionen har Danmark en score på 18, hvorimod Tyskland har en score på 35 på en skala op til 100. Den lavere score for Danmark i denne dimension viser et mindre strengt hierarki i Danmark, end der normalt vil være til stede i Tyskland. I dit telefonmøde med Tyskland kan det ske, at du taler med en lavere rangeret medarbejder end dig selv, hvilket er meget normalt og ikke nødvendigvis betyder, at personen ikke har beføjelser til at træffe beslutninger. Selvom der bliver talt i mindre formelle toner, end du måske forventede, skal du ikke føle dig fornærmet.

Måling af individualisme

De to lande scorer næsten det samme i Hofstede-testen, hvorfor du ikke behøver at overveje denne dimension grundigt i forbindelse med dit telefonmøde.Individualisme måler i hvor høj grad, vi har – eller ikke har – behov for andre i samfundet. Danmark måler en score på 74, hvor Tyskland på den anden side rapporterede en score på 67 på en skala op til 100. Danmarks høje score i denne dimension indikerer en mere løs struktur i sociale sammenhænge sammenlignet med Tyskland. I Tyskland er det mere normalt at sige sine meninger på en implicit facon end i Danmark. Du skal dog være opmærksom på din modpart i telefonmødet, og forberede dig på hvilken type kommunikation (implicit eller eksplicit), du mener er bedst for udfaldet af mødet. I dette tilfælde vil det altså være den implicitte kommunikation, du vil nå længst med.

Maskulinitet-elementet

Maskulinitet vurderer, om et folk foretrækker succes fremfor livsglæde eller omvendt. I denne dimension har Danmark en score på 16, hvorimod Tyskland har en score på 66 på en skala op til 100.Tysklands høje score i denne dimension indikerer, at Tyskland prioriterer et godt og succesfuldt arbejdsliv højere end nødvendigvis at have det ideele privatliv.I Tyskland er man mere direkte i sin kommunikation og kommer hurtigt til pointen, så vær altså ikke nervøs for, om du presser for meget på.Arbejde værdsættes generelt højere end privatliv, hvorfor det ikke er noget problem at ringe til folk uden for normal arbejdstid i Tyskland.

Undgåelse af usikkerhed-dimensionen

Denne dimension bidrager med information omkring hvor vigtigt regler og planer er for et folk. Danmark har en score på 23, og på den anden side har Tyskland en score på 65på en skala op til 100. Din mødedeltager fra Tyskland prioriterer regler og planer højt.Folk fra Tyskland vil typisk have det bedst med planer, der er aftalt fra starten og et minimum af uforudsigelige situationer.

Analyse af pragmatisme

Pragmatisme-dimensionen forsøger essentielt at vise attituden imod traditioner og det, som ikke umiddelbart kan forklares.I denne dimension har Danmark en score på 35, hvorimod Tyskland har en score på 83 på en skala op til 100.Som analysen tydeligt viser, så er kulturen og folket generelt mere pragmatisk af natur i Tyskland, og det skal du være opmærksom på i dine forberedelser, hvor der kan være en anderledes indstilling i Danmark. Du kan derfor forvente forholdsvist hurtige resultater fra dit telefonmøde.

Aspektet af eftergivenhed

Eftergivenhed-dimensionen giver dig information om i hvilken grad et samfund giver sig hen til sine lyster. Danmark scorede 70, hvorimod Tyskland scorede 40 på en skala op til 100. Danmark har en højere score end Tyskland, hvorfra det indikeres, at Danmark hellere vil sætte sig tilbage, slappe af og nyde livet i stedet for at arbejde hele tiden, som det til tider blandt andet ses i Tyskland. Generelt prioriterer Danmark frihed højere, hvilket ikke er tilfældet i Tyskland, så vær opmærksom på dette, når du planlægger et møde – det kan derfor være en fordel at planlægge mødet uden for vedkommendes normale arbejdstid, også hvis der er tidsforskelle etc. at tage højde for.

Tak fordi du har brugt vores service. Vi håber, ovenstående vil gavne dig i dine fremtidige internationale telefonmøder.