Telefonmøde mellem Danmark og Østrig

 

Mobilmødet har fra sin begyndelse inkluderet globale services, hvilket tillader dig at kommunikere hurtigt og nemt på tværs af grænser. Kulturelle forskelle kan ligeledes spille en væsentlig rolle i dit møde, hvilket er grunden til, at vi her præsenterer en dybdegående guide til, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med dit mobilmøde mellem Danmark og Østrig.

Her kan du se, hvordan du nemt og enkelt laver et professionelt telefonmøde mellem Danmark og Østrig

Bliv enige om et tidspunkt og en 8-cifret kode og ring derefter til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og Østrig +43 1 2675301). Derefter indtaster du mødekoden, som kan være alle 8 cifre efter eget ønske. Du kan vælge hvilke som helst 8 cifre til mødekode. Det er såmænd ikke sværere – mødet er oprettet og afsluttes, når du lægger på.

Tre internationale tips til telefonmøder

1) Benyt korte kunstpauser efter du har sagt din pointe for at tillade kommentarer
Det er vigtigt, da du i modsætning til et ansigt-til-ansigt-møde ikke har mulighed for at se, hvem der gerne vil sige noget.
2) Snak klart og tydeligt og snak blot en smule langsommere, end du normalt ville
Dette er vigtigt, hvis du har deltagere med forskellige modersmål i dit telefonmøde.
3) Brug powerpoints, PDFs eller andre dokumenter og del dem online i dit møde
At vise en powerpoint-præsentation, et word-dokument eller et andet dokument til deltagere som en del af dit telefonmøde kan være en effektiv måde at gøre ting mere tydelige på – og du kan gøre det lige her med Mobilmødet. Gå til delingsside. Planlæg på forhånd eventuelle kulturelle udfordringer. Dine chancer for et succesfuldt møde er nu gode. Og dette er faktisk ekstra vigtigt i internationale telefonmøder, da der er et ekstra kulturelt aspekt at tage med i overvejelserne. Vi har oprettet en hurtig guide til aspekter ved kommunikation mellem Danmark og Østrig, som vi mener, du skal være opmærksom på.

Magtdistance-analyse

Danmark og Østrig har stort set samme score i denne dimension, hvilket du derfor ikke behøver spekulere for meget på i forbindelse med dit telefonmøde. Denne dimension giver en generel beskrivelse af hierarkiet i en organisation og i dagligdagen.I magtdimensionen har Danmark en score på 18, hvorimod Østrig har en score på 11 på en skala op til 100. Den højere score for Danmark viser, at hierarkier er mere fremtrædende i dette land sammenlignet med Østrig. I et telefonmøde med Østrig er det derfor vigtigt at vide, om du skal tale med en højere eller lavere rangeret person sammenlignet med dig selv i organisationen. Det kan være vigtigt at udvise en høj grad af respekt i samtalen med en højere rangeret medarbejder. Det er højst usandsynligt, at vigtige beslutninger vil blive taget i løbet af det første telefonmøde. Det er mere sandsynligt, at du vil diskutere generelle detaljer vedrørende fremtidigt samarbejde.

Individualisme-analyse

Individualisme er defineret ved, hvor afhængige medlemmerne af et samfund er af hinanden. I individualismedimensionen har Danmark en score på 74, hvorimod Østrig har en score på 55 på en skala op til 100. Danmarks høje score i denne dimension indikerer en mere løs struktur i sociale sammenhænge sammenlignet med Østrig. I Østrig er der ikke samme kommunikationskultur som i Danmark, hvilket betyder at der ikke eksisterer samme eksplicitte måde at formulere sig på. Men hvis du på en høflig måde fremfører dine synspunkter, vil din telefonmøde-partner ikke bliver stødt, uanset hvad du siger.

Aspektet af maskulinitet

Maskulinitet vurderer, om et folk foretrækker succes fremfor livsglæde eller omvendt. I denne dimension har Danmark en score på 16, hvorimod Østrig har en score på 79 på en skala op til 100.I denne dimension scorer Østrig ret højt, hvilket altså betyder, at din mødedeltager fra Østrig vil være optaget af arbejdsmæssige succesoplevelser.Du kan være direkte og eksplicit i din kommunikation med folk fra Østrig, uden at de bliver stødt, så vær ikke bange for dette – men bevar naturligvis stadigvæk respekten for din modpart.Da arbejdsliv typisk prioriteres rigtig højt kan du som oftest komme igennem til deltagere fra Østrig selv uden for normal arbejdstid.

Analyse af undgåelse af usikkerhed-dimension

Undgåelse af usikkerhed omhandler, hvordan man i samfundet har det med ikke at lave specifikke planer, og til hvilken grad en kultur føler sig truet af ukendte situationer. Danmark måler en score på 23, hvor Østrig på den anden side rapportede en score på 70 på en skala op til 100.Din deltager fra Østrig kan ikke nødvendigvis så godt overskue uforudsigelige situationer ogs er helst, at der er lagt klare planer for samarbejdet.Din mødedeltager fra Østrig er generelt mere ukomfortabel med løse strukturer, og ser derfor gerne at der er lavet klare planer for samarbejdet.

Pragmatisme-elementet

Pragmatisme omhandler hvor godt folk tilpasser dig nye situationer, og hvor komfortable de er med det faktum, at alt i livet ikke kan forklares. I pragmatisme-dimensionen har Danmark en score på 35, hvorimod Østrig har en score på 60 på en skala op til 100.Disse resultater giver en relevant indikation på, at folk fra Østrig er relativt bedre til at tilpasse sig nye omgivelser og omstændigheder, hvilket i sidste ende generelt gør dem mere fleksible, end det er tilfældet i Danmark.I forhold til dit telefonmøde betyder det hurtige resultater i diskussioner og forhandlinger.

Eftergivenhed-faktoren

Begge lande scorer nogenlunde det samme i denne dimension, og derfor er det følgende afsnit ikke direkte relateret til dit telefonmøde med Østrig.Evnen til at nyde livet og give sig hen til fristelser er, hvad eftergivenhed-dimensionen i en nøddeskal indebærer. Danmark har en score på 70, og på den anden side har Østrig en score på 63 på en skala op til 100. I denne dimension scorer Danmark højere end Østrig og er derfor i højere grad villig til at give sig hen til livets glæder og fristelser, end det typisk ville være tilfældet i Østrig. Beslutninger bliver generelt taget med en højere grad af implusivitet i Danmark end i Østrig, hvilket kan være afgørende i forhold til hvordan du vil planlægge og forberede dig til dit telefonmøde.

Disse forslag er lavet for at hjælpe dig med at opnå de bedst mulige resultater i dine fremtidige internationale telefonmøder.