Telefonmøde mellem Danmark og Marokko

 

Her hos Mobilmødet ved vi udmærket, at din tid er væsentlig, hvilket er grunden til, at vi har udarbejdet den mest simple løsning til telefonmøder. Alle ønsker en pålidelig og simpel løsning til deres mobilmøder, så vi har her lavet en overskuelig guide specifikt til et telefonmøde mellem Danmark og Marokko.

Således afholder du et telefonmøde mellem Danmark og Marokko

Start med at fastsætte et tidspunkt for dit møde. På det aftalte tidspunkt kan du og resten af deltagerene ringe til jeres lokale numre (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Marokko +212 89 2090111). Efter det indtaster du simpelthen en allerede aftalt 8-cifret kode for at blive tilsluttet dit specifikke telefonmøde. Vælg hvilke som helst 8 cifre til dit telefonmøde. Dit telefonmøde er oprettet med det samme.

Tre råd, der kan gøre dit telefonmøde bedre

1) Hold en pause med at sige noget, når du har sagt en pointe, for at give andre plads til at tale
I kan afbryde hinanden og snakke flere på samme tid med Mobilmødet, men forsøg at lade være med dette.

2) Snak ikke alt for hurtigt
Tal tydeligt og lidt langsomt. Det vil være til gavn for alle, da deltagerne i telefonmødet typisk har forskellige modersmål. Sørg også for at nævne dit navn.

3) Brug det enkle præsentationsdelings-værktøj online til at illustrere dine pointer
At vise en powerpoint-præsentation, et word-dokument eller et andet dokument til deltagere som en del af dit telefonmøde kan være en effektiv måde at gøre ting mere tydelige på – og du kan gøre det lige her med Mobilmødet. Se hvordan. Tænk på den kulturelle dimension. Disse 3 råd er lette at implementere, men kan have en stor betydning for udbyttet af dit møde. I telefonmøder på tværs af landegrænser kan disse råd være endnu vigtigere på grund af de kulturelle forskelle. Læs venligst næste sektion, der sætter fokus på kulturelle forskelle mellem Danmark og Marokko, og hvad du specifikt skal være forberedt på.

Magtdistance-faktoren

Denne dimension forklarer måden, hvorpå en højere rangeret medarbejder bliver behandlet af medarbejdere, der er placeret under dem i hierarkiet. I denne dimension har Danmark en score på 18, hvorimod Marokko har en score på 70 på en skala op til 100. Den lavere score for Danmark viser, at hierarkier er fladere i dette land sammenlignet med Marokko. Det kan ske, at du kommer til at tale med en medarbejder, som er rangeret under dig i organisationen, men undervurder ikke, at der i forskellige lande kan være forskelligt deligerede opgaver, som giver adgang til samme beføjelser som dig. Bliv ikke fornærmet over en mere uformel tone i telefonmødet, da det som oftest er relateret til en generel mere uformel tone i samfundet.

Individualisme-dimensionen

Denne dimension indikerer, hvor afhængige folk fra et samfund er af hinanden. Danmark scorede 74, hvorimod Marokko scorede 46 på en skala op til 100. Din telefonmødedeltager fra Marokko er generelt vant til en højere afhængighed af andre mennesker, end du selv er. Din telefonmødedeltager i Marokko vil sætte pris på, hvis tonen i samtalen er professionel, og sprogbruget er høfligt og respektfuldt.

Maskulinitet-faktoren

Maskulinitet vurderer, om et folk foretrækker succes fremfor livsglæde eller omvendt. I maskulinitetsdimensionen har Danmark has en score på 16, hvorimod Marokko har en score på 53 på en skala op til 100.Marokkos høje score i denne dimension indikerer, at Marokko prioriterer et godt og succesfuldt arbejdsliv højere end nødvendigvis at have det ideele privatliv.Det er helt okay at diskutere på en direkte facon med deltagere fra Marokko – det er ikke fremmed for din mødedeltager fra Marokko, at kommunikationen foregår på denne måde.Din mødedeltager fra Marokko vil typisk ikke have et problem med, at du arrangerer et møde uden for almindelig arbejdstid.

Aspektet af undgåelse af usikkerhed

Undgåelse af usikkerhed omhandler, hvor behageligt et samfund er med ikke at lave specifikke planer, og til hvilken grad en kultur føler sig truet af ukendte situationer. I undgåelse af usikkerhed-dimensionen har Danmark has en score på 23, hvorimod Marokko har en score på 68 på en skala op til 100.Marokkos høje score i denne dimension indikerer altså, at folk fra Marokko gerne ser, at der er lagt tydelige planer for samarbejdet.For folk fra Marokko vil det være naturligt og at foretrække at lægge planer og arbejde under et fastsat regelsæt.

Pragmatisme-analyse

Når du taler om pragmatisme-dimensionen, taler du om et samfunds villighed til at beholde og værdsætte traditioner samt dets holdning til det, der ikke kan forklares i livet. I denne dimension har Danmark en score på 35, hvorimod Marokko har en score på 14 på en skala op til 100.Marokko scorer lavt i denne dimension, hvilket indikerer, at der ikke er noget behov for at forklare det uforklarlige for din mødedeltager i Marokko.

Eftergivenhed-faktoren

Denne dimension indikerer, hvor meget et folk giver sig hen til lyster og i hvilken grad, folk er livsnydere.Danmark har en score på 70, og på den anden side har Marokko en score på 25 på en skala op til 100. For denne dimension scorer Danmark højere end Marokko og er derfor i højere grad villig til at give sig hen til livets glæder og fristelser, end det typisk ville være tilfældet i Marokko.Den typiske borger fra Danmark vil prioritere fritid højere, end det er tilfældet i Marokko, hvorfor vi råder dig til at slå typiske arbejdstider op for vedkommende.

Tak fordi du har læst disse simple tips til, hvordan du opnår det bedst mulige af dit internationale telefonmøde.