Telefonmøde mellem Danmark og Kroatien

 

Mobilmødets vision er at tilbyde globale telefonmøder – på en nemmere, billigere og enklere måde end nogen anden operatør. Det er nødvendigt at holde eventuelle kulturelle forskelligheder for øje, når man forbereder sig til sit internationale telefonmøde, hvorfor vi her har samlet både praktisk materiale og tips vedrørende mobilmøder mellem Danmark og Kroatien.

Her kan du se, hvordan du nemt og enkelt laver et professionelt telefonmøde mellem Danmark og Kroatien

Ring først til dit landespecifikke nummer (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Kroatien +385 18 000 123). Del en 8-cifret kode efter eget valg med alle i telefonmødet og indtast det for at tilslutte dig. Vælg din egen 8-cifrede kode og genbrug eller ændr den for hvert møde. På automatisk vis er dit møde oprettet, og du kan tilslutte eller forlade mødet efter behag.

Sørg for at få det bedst mulige ud af dit telefonmøde ved hjælp af disse 3 råd

1) Benyt dig af små pauser efter du har sagt din pointe
Det er vigtigt, da du i modsætning til et ansigt-til-ansigt-møde ikke har mulighed for at se, hvem der gerne vil sige noget.
2) Tal ikke for hurtigt
Tal tydeligt og lidt langsomt. Det vil være til gavn for alle, da deltagerne i telefonmødet typisk har forskellige modersmål. Sørg også for at nævne dit navn.

3) Brug det enkle præsentationsdelings-værktøj online til at illustrere dine pointer
Her hos Mobilmødet kan du vise præsentationer online som en del af dit møde på en super simpel måde uden at nogle skal downloade noget.Se hvordan med dette link. Planlæg på forhånd eventuelle kulturelle udfordringer. Når du benytter dig af disse tre tips, vil dit møde være effektivt for alle involverede. Det er specielt relevant i internationale telefonmøder, fordi de kulturelle forskelle kan gøre ting mere komplicerede. I den næste sektion vil du modtage information om interkulturelle aspekter ved forretningsmøder mellem Danmark og Kroatien.

Magtdistance-faktoren

Denne dimension forklarer måden, hvorpå en højere rangeret medarbejder bliver behandlet af medarbejdere, der er placeret under dem i hierarkiet. I magtdimensionen har Danmark en score på 18, hvorimod Kroatien har en score på 73 på en skala op til 100. Danmark har en lavere score i magtdistance end Kroatien, hvorfor vi kan konkludere, at hierarkier er mere relevante i organisationer i Kroatien sammenlignet med i Danmark. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende naturligvis stadigt kan have beføjelser til at tage beslutninger på samme niveau som dig. Bliv ikke fornærmet over en mere uformel tone i telefonmødet, da det som oftest er relateret til en generel mere uformel tone i samfundet.

Individualisme-dimensionen

Individualisme-dimensionen giver information omkring niveauet af afhængighed af andre mennesker i samfundet. I denne dimension har Danmark en score på 74, hvorimod Kroatien har en score på 33 på en skala op til 100. Kroatien scorer lavere end Danmark i denne dimension, hvilket indikerer at din telefonmødedeltager er vant til en større afhængighed af andre mennesker end du er. I Danmark er det som du kender det normalt og endda værdsat at tilkendegive sin uenighed og sin mening relativt direkte i stedet for at holde tilbage med sine synspunkter. Din telefonmødepartner vil ikke blive stødt, hvis du fortæller vedkommende, at du er uenig og foreslår nogle ændringer – men husk at gøre det på en respektfuld og høflig måde.

Analyse af maskulinitet-dimension

Maskulinitet definerer, om et samfund primært er drevet af succes eller i højere grad livsglæde. Danmark har en score på 16, og på den anden side har Kroatien en score på 40 på en skala op til 100. Kroatien scorer højere end Danmark i denne dimension, hvilket indikerer, at det for din mødedeltager i Kroatien er vigtigere med et succesfuldt arbejdsliv end at prioritere privatlivet.Det er helt okay at diskutere på en direkte facon med deltagere fra Kroatien så længe, det foregår på en respektfuld måde.Arbejde værdsættes generelt højere end privatliv, hvorfor det ikke er noget problem at ringe til folk uden for normal arbejdstid i Kroatien.

Undgåelse af usikkerhed-elementet

Denne dimension måler, hvorvidt uforudsigelige situationer er noget, man som samfund holder af eller gør alt for at undgå via f.eks. regler. I denne dimension har Danmark en score på 23, hvorimod Kroatien har en score på 80 på en skala op til 100.Kroatien kan godt føle sig utryg eller dårligt tilpas, hvis der ikke er specifikke planer for jeres samarbejde.Din deltager fra Kroatien ser gerne, at der er fastlagt planer som en slags sikkerhedsnet for samarbejdet.

Pragmatisme-faktoren

Pragmatisme omhandler hvor godt folk tilpasser sig nye situationer, og hvor komfortable de er med det faktum, at alt i livet ikke kan forklares. Danmark har en score på 35, og på den anden side har Kroatien en score på 58 på en skala op til 100. Disse resultater giver en relevant indikation på, at folk fra Kroatien er relativt bedre til at tilpasse sig nye omgivelser og omstændigheder, hvilket i sidste ende generelt gør dem mere fleksible, end det er tilfældet i Danmark.I kontekst til dit telefonmøde vil dette udmønte sig i en fordel, da hurtige og effektive resultater vil være at forvente.

Eftergivenhed-faktoren

Eftergivenhed-dimensionen omhandler graden af nydelse i livet og i hvilken grad et samfund holder sig fra umiddelbare fristelser. I denne dimension har Danmark en score på 70, hvorimod Kroatien har en score på 33 på en skala op til 100.Grundet disse resultater kan det sluttes, at Danmark generelt giver sig hen til flere nydelser i livet uden bekymringer i forhold til, hvad man typisk vil se i Kroatien. Få folk i Danmark arbejder overtid, men det gør de til gengæld i Kroatien, og det bør du holde dig for øje, når du planlægger og afholder dit telefonmøde.

Disse forslag er lavet for at hjælpe dig med at opnå de bedst mulige resultater i dine fremtidige internationale telefonmøder.