Internationalt telefonmøde mellem Danmark og Kina

 

Lokal såvel som global kommunikation er essentiel for enhvers succes, og det er netop derfor, enkelhed og simpel kommunikation er hovedkonceptet bag Mobilmødet. Som følge af mange års erfaringer i denne sektor, har vi opbygget en know-how om maksimering af dit udbytte ved telefonmøder mellem Danmark og Kina.

3 lette trin til at lave dit internationale telefonmøde mellem Danmark og Kina

Ring til indkaldsnummeret på det tidspunkt, dit møde skal foregå (for Danmark +45 78 77 22 77 og Kina +86 10 8405 3530 **). Andet skridt er at indtaste en telefonmødekode, som skal være 8 cifre. For at maksimere sikkerhed og pålidelighed kan du vælge absolut hvilke som helst 8 cifre efter dit eget ønske. Det individuelle mobilmøde er derefter automatisk oprettet – så enkelt er det.

3 tips til internationale telefonmøder

1) Lav pauser mellem pointer
Dette vil tillade andre at kommentere på, hvad du lige har sagt, hvilket vil medføre et bedre og mere naturligt flow i samtalen.

2) Snak ikke alt for hurtigt
Dette er vigtigt, hvis du har deltagere med forskellige modersmål i dit telefonmøde.

3) Brug det enkle præsentationsdelings-værktøj online til at illustrere dine pointer
Her på Mobilmødet er det super enkelt for dig at dele hvilket som helst slags dokument eller præsentation online i løbet af dit møde. Se her hvordan. Forbered dig på det interkulturelle aspekt af dit møde. Dine chancer for et succesfuldt møde er nu gode. I internationale telefonmøder er det faktisk mere vigtigt, da kulturelle forskelle kan skabe unødvendige komplikationer, hvis man ikke forbereder sig.Nedenfor vil du finde analyser og råd til at møde de interkulturelle udfordringer, du står over for i mødet med Danmark og Kina.

Magtdistance-elementet

Denne dimension siger noget om, hvordan højtrangerende medarbejdere behandler medarbejdere, der er under dem i hierarkiet. I magtdimensionen har Danmark en score på 18, hvorimod Kina har en score på 80 på en skala op til 100. Danmark er under scoren for Kina vedrørende magtdistance, hvilket illustrerer at hierarki ikke er så udbredt i Danmark sammenlignet med Kina. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende naturligvis stadigt kan have beføjelser til at tage beslutninger på samme niveau som dig. Bliv ikke fornærmet over en mere uformel tone i telefonmødet, da det som oftest er relateret til en generel mere uformel tone i samfundet.

Måling af individualisme

Denne dimension indikerer, hvor afhængige folk fra et samfund er af hinanden. Danmark måler en score på 74, hvor Kina på den anden side rapporterede en score på 20 på en skala op til 100. Den sociale struktur er mere tætknyttet i Kina end du er vant til fra Danmark. Husk at kommunikere på en respektfuld måde, så din mødedeltager i Kina ikke føler sig stødt eller overrumplet.

Maskulinitet-elementet

Denne dimension giver information omkring, hvad et samfund skønner som vigtigt: succes eller livsglæde. I maskulinitetsdimensionen har Danmark en score på 16, hvorimod Kina har en score på 66 på en skala op til 100.For Kina er det vigtigere at være succesfuld på jobbet fremfor at have en god balance i privatlivet, som resultaterne for denne dimension indikerer. I Kina er man mere direkte i sin kommunikation og kommer hurtigt til pointen, så vær altså ikke nervøs for, om du presser for meget på.Din telefonmødedeltager fra Kina vil normalt ikke have et problem med, at du planlægger et møde uden for almindelig arbejdstid.

Undgåelse af usikkerhed-dimensionen

Det følgende afsnit viser, at Danmark og Kina scorer stort set det samme i denne dimension, så i forbindelse med dit telefonmøde skal du ikke gøre dig for mange bekymringer omkring eventuelle kulturforskelle i forbindelse med undgåelse af usikkerhed-dimensionen.Denne dimension bidrager med information omkring, hvor vigtige regler og planer er for et folk. Danmark måler en score på 23, hvor Kina på den anden side rapportede en score på 30 på en skala op til 100.Din deltager fra Kina kan ikke nødvendigvis så godt overskue uforudsigelige situationer ogs er helst, at der er lagt klare planer for samarbejdet.Din mødedeltager fra Kina er generelt mere ukomfortabel med løse strukturer, og ser derfor gerne at der er lavet klare planer for samarbejdet.

Pragmatisme-dimensionen

Pragmatisme handler om, hvor meget folk sætter pris på traditioner og desuden hvor stort et behov, der er for at forklare det uforklarlige. Danmark scorede 35, hvorimod Kina scorede 87 på en skala op til 100. Som analysen tydeligt viser, så er kulturen og folket generelt mere pragmatisk af natur i Kina, og det skal du være opmærksom på i dine forberedelser, hvor der kan være en anderledes indstilling i Danmark. Dette betyder, at du via dit telefonmøde kan forvente at opnå hurtige resultater i forhandlinger med Kina.

Eftergivenhed-dimensionen

Eftergivenhed-dimensionen omhandler, hvor stor en tendens der er til at give sig hen til lyster og umiddelbare fristelser. I denne dimension har Danmark en score på 70, hvorimod Kina har en score på 24 på en skala op til 100.Når man sammenligner scorer Danmark højere end Kina, hvilket med andre ord betyder, at folk i Danmark som regel vil fokusere mere på at nyde livet og vil have lettere ved at give sig hen til fristelser.Den typiske borger fra Danmark vil prioritere fritid højere end tilfældet vil være i Kina, hvorfor vi råder dig til at slå typiske arbejdstider op for vedkommende.

Disse anbefalinger er lavet med intentionen om at hjælpe dig til at samarbejde bedre med dine fremtidige internationale telefonmødepartnere.