Telefonmøde mellem Danmark og Guatemala

 

Her hos Mobilmødet ved vi udmærket, at din tid er væsentlig, hvilket er grunden til, at vi har udarbejdet den mest simple løsning til telefonmøder. Vi har lavet denne side for at hjælpe dig med at få det maksimale ud af forberedelserne til et telefonmøde mellem Danmark og Guatemala.

Instruktioner til hvordan du laver et internationalt telefonmøde mellem Danmark og Guatemala

Ring blot til indkaldsnummeret for dit land (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Guatemala +502 2375-3928). Derefter indtaster du mødekoden, som kan være alle 8 cifre efter eget ønske. Du kan vælge hvilken som helst kode du ønsker, f.eks. de sidste otte cifre af dit telefonnummer. Dit telefonmøde er oprettet automatisk, når den første deltager indtaster mødekoden.

Tre internationale tips til telefonmøder

1) Skab plads til andres kommentarer ved at holde små pauser
Selvom du har mulighed for at tale ind over de andre mødedeltagere, så forsøg at undgå dette.
2) Tal med en klar og tydelig stemme og ikke for hurtigt
Hvis du taler klart og tydeligt og en smule langsomt vil alle forstå dig bedre – specielt hvis dit telefonmøde har deltagere, som taler et andet sprog end deres modersmål.
3) Vis præsentationer online for at få mere ud af dit møde
Du kan støtte din agenda med en præsentation eller et dokument, som du deler med andre deltagere online i løbet af dit møde. Med Mobilmødet er dette blevet enormt nemt uden at nogen skal installere eller downloade noget som helst. Se her hvordan. Husk på de kulturelle udfordringer, der kan være til stede. Nu har du en god chance for at have en god oplevelse med dit internationale møde. For internationale telefonmøder er disse tre tips endnu mere relevante, fordi den kulturelle dimension skal inddrages i overvejelserne. For at gøre dig klar på dette kan du i denne følgende sektion sætte dig ind i kulturelle forskelle mellem Danmark og Guatemala.

Analyse af kulturelle forskelle i internationale telefonmøder

Kulturelle forskelle mellem Danmark og Guatemala at tage in mente under telefonmøder.
Kulturelle forskelle mellem Danmark og Guatemala er meget interessante, men kan også skabe problemer, hvis du ikke er opmærksom på dem. Den hollandske socialpsykolog Geert Hofstede lavede research vedrørende tværkulturelle forskelle, og kom op med seks såkaldte kulturelle dimensioner som et værktøj til at sammenligne dem. I telefonmøder med Guatemala kan disse værktøjer bidrage med relevant information angående kulturelle aspekter, som du skal være ekstra opmærksom på.

Analyse af magdistance-dimension

Denne dimension giver information om hierarkiet i virksomheder og i samfundet. Danmark scorede 18, hvorimod Guatemala scorede 95 på en skala op til 100. Det højere tal for Guatemala forklarer, at hierarki generelt vægtes højere i Guatemala end i Danmark. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende naturligvis stadigt kan have beføjelser til at tage beslutninger på samme niveau som dig. Bliv ikke fornærmet over en mere uformel tone i telefonmødet, da det som oftest er relateret til en generel mere uformel tone i samfundet.

Analyse af individualisme-dimension

Individualisme er defineret ved, hvor afhængige medlemmerne af et samfund er af hinanden. I individualismedimensionen har Danmark en score på 74, hvorimod Guatemala har en score på 6 på en skala op til 100. Danmarks høje score i denne dimension indikerer en mere løs struktur i sociale sammenhænge sammenlignet med Guatemala. I Danmark er det som du kender det normalt og endda værdsat at tilkendegive sin uenighed og sin mening relativt direkte i stedet for at holde tilbage med sine synspunkter. Din telefonmødepartner vil ikke blive stødt, hvis du fortæller vedkommende, at du er uenig og foreslår nogle ændringer – men husk at gøre det på en respektfuld og høflig måde.

Måling af maskulinitet

Maskulinitet vurderer, om et folk foretrækker succes fremfor livsglæde eller omvendt. I maskulinitetsdimensionen har Danmark en score på 16, hvorimod Guatemala har en score på 37 på en skala op til 100.I denne dimension scorer Danmark lavere end Guatemala og er derfor i højere grad drevet af at finde en perfekt balance mellem arbejde og privatliv. Når du er i et telefonmøde med en deltager fra Guatemala kan du gå direkte til pointen ved dit møde og generelt være tydelig i din attitude og tilgang. Da arbejdsliv typisk prioriteres rigtig højt, kan du som oftest komme igennem til deltagere fra Guatemala selv uden for normal arbejdstid.

Aspektet af undgåelse af usikkerhed

Denne dimension måler, hvorvidt uforudsigelige situationer er noget, man som samfund holder af eller gør alt for at undgå via f.eks. regler. Danmark har en score på 23, og på den anden side har Guatemala en score på 99på en skala op til 100. Din deltager fra Guatemala kan ikke nødvendigvis så godt overskue uforudsigelige situationer også er helst, at der er lagt klare planer for samarbejdet.Folk fra Guatemala vil typisk have det bedst med planer, der er aftalt fra starten og et minimum af uforudsigelige situationer. Referer til disse guidelines for at opnå det bedst mulige resultat af dine internationale møder med dine globale samarbejdspartnere.