Telefonmøde mellem Danmark og Frankrig

 

Lokal såvel som global kommunikation er essentiel for enhvers succes, og det er netop derfor, enkelhed og simpel kommunikation er hovedkonceptet bag Mobilmødet. For at optimere din forberedelse og planlægning af dit telefonmøde mellem Danmark og Frankrig er her samlet brugbar information (inkl. kulturelle forskelle, tidsforskelle, feriedage etc.) for Frankrig.

3 lette trin til at lave dit internationale telefonmøde mellem Danmark og Frankrig

Start med at ringe til nummeret i dit land, som er listet på vores hjemmeside (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Frankrig 08 11 49 48 47 (Kun fra Frankrig)). Så indtaster du en 8-cifret kode. Vælg hvilke som helst 8 cifre, som du ønsker. Det individuelle mobilmøde er derefter automatisk oprettet – så enkelt er det.

3 tips, som vil forøge udbyttet af dit telefonmøde

1) Hold en pause med at sige noget, når du har sagt en pointe, for at give andre plads til at tale
Det er vigtigt, da du i modsætning til et ansigt-til-ansigt-møde ikke har mulighed for at se, hvem der gerne vil sige noget.
2) Snak ikke alt for hurtigt
Da du vil have folk med forskellige modersmål i dit telefonmøde, vil det gøre mødet mere produktivt at tale tydeligt og en smule langsommere end normalt.
3) Vis og del online præsentationer og andre dokumenter
At vise en powerpoint-præsentation, et word-dokument eller et andet dokument til deltagere som en del af dit telefonmøde kan være en effektiv måde at gøre ting mere tydelige på – og du kan gøre det lige her med Mobilmødet. Se her hvordan. Planlæg det kulturelle aspekt før du starter dit telefonmøde. Disse tre simple guidelines er en nem måde at være sikker på at optimere dit møde. Det er specielt relevant i internationale telefonmøder, fordi de kulturelle forskelle kan gøre ting mere komplicerede. I den næste sektion vil du modtage information om interkulturelle aspekter ved forretningsmøder mellem Danmark og Frankrig.

Analyse af kulturelle forskelle i internationale telefonmøder

Telefonmøder mellem to forskellige kulturer: Danmark and Frankrig.
Kulturelle forskelle mellem Danmark og Frankrig er meget interessante, men kan også skabe problemer, hvis du ikke er opmærksom på dem. Socialpsykologen Geert Hofstede etablerede 6 såkaldte kulturelle dimensioner, hvilket er et fantastisk værktøj til sammenligning af kulturer, og som kan være med til at forklare forskelle og ligheder. I telefonmøder med Frankrig kan disse værktøjer bidrage med relevant information angående kulturelle aspekter, som du skal være ekstra opmærksom på.

Magtdistance-analyse

Denne dimension giver en generel beskrivelse af hierarkiet i en organisation og i dagligdagen for folk. Danmark har en score på 18, og på den anden side har Frankrig en score på 68på en skala op til 100. Danmark har en lavere score i magtdistance end Frankrig, hvorfor vi kan konkludere, at hierarkier er mere relevante i organisationer i Frankrig sammenlignet med i Danmark. I dit telefonmøde med Frankrig kan det ske, at du taler med en lavere rangeret medarbejder end dig selv, hvilket er meget normalt og ikke nødvendigvis betyder, at personen ikke har beføjelser til at træffe beslutninger. Det er ikke nødvendigvis et tegn på manglende respekt at lade dig afholde et telefonmøde med en medarbejder, som er lavere rangeret end dig.

Individualisme-analyse

Individualisme er defineret ved, hvor afhængig medlemmerne af et samfund er af hinanden. Danmark scorede 74, hvorimod Frankrig scorede 71 på en skala op til 100. Den sociale struktur er mere tætknyttet i Frankrig end du er vant til fra Danmark. Det er forholdsvist normalt og endda opfordret til, at du i Danmark siger, hvis du er uenig i noget eller bare ønsker at sige din mening. Hvis du på en høflig måde fremfører dine synspunkter, vil din telefonmøde-partner ikke bliver stødt, uanset hvad du siger.

Aspektet af maskulinitet

Maskulinitet definerer, om et samfund primært er drevet af succes eller i højere grad livsglæde. Danmark scorede 16, hvorimod Frankrig scorede 43 på en skala op til 100. I denne dimension scorer Danmark lavere end Frankrig og er derfor i højere grad drevet af at finde en perfekt balance mellem arbejde og privatliv. Det er helt okay at diskutere på en direkte facon med deltagere fra Frankrig så længe, det foregår på en respektfuld måde.Da arbejdsliv typisk prioriteres rigtig højt, kan du som oftest komme igennem til deltagere fra Frankrig selv uden for normal arbejdstid.

Undgåelse af usikkerhed-dimensionen

Denne dimension måler, hvorvidt uforudsigelige situationer er noget, man som samfund kan håndtere eller gør alt for at undgå eksempelvis via regler. Danmark scorede 23, hvorimod Frankrig scorede 86 på en skala op til 100. Frankrigs høje score indikerer, at din mødedeltager fra Frankrig befinder sig godt med planer.For folk fra Frankrig vil det både være naturligt og at foretrække at lægge planer.

Pragmatisme-elementet

Pragmatisme-dimensionen forsøger essentielt at vise attituden imod traditioner og det, som ikke umiddelbart kan forklares.I pragmatisme-dimensionen har Danmark en score på 35, hvorimod Frankrig har en score på 63 på en skala op til 100.Den højere score hos Frankrig på denne dimension viser, at det er relativt let for folk i Frankrig at tilpasse sig nye omstændigheder og miljøer, da de føler sig tilpas ved, at ikke alting hverken kan eller skal forklares i modsætning til de typiske kulturtræk for Danmark i denne kontekst. Dette betyder, at du via dit telefonmøde kan forvente at opnå hurtige resultater i forhandlinger med Frankrig.

Eftergivenhed-dimensionen

Eftergivenhed viser, hvor stor en tendens der er til at give sig hen til lyster og umiddelbare fristelser. I denne dimension har Danmark en score på 70, hvorimod Frankrig har en score på 48 på en skala op til 100.Grundet disse resultater kan det sluttes, at Danmark generelt giver sig hen til flere nydelser i livet uden bekymringer, end det typisk vil ses i Frankrig. Beslutninger bliver generelt taget med en højere grad af implusivitet i Danmark end i Frankrig, hvilket kan være afgørende i forhold til hvordan du vil planlægge og forberede dig til dit telefonmøde.

Forhåbentligt vil både du og dine internationale konferenceopkaldspartnere været hjulpet af at læse ovenstående ideer.