Telefonmøde mellem Danmark og Finland

 

Mobilmødets vision er at tilbyde globale telefonmøder – på en nemmere, billigere og enklere måde end nogen anden operatør. Som en seriøs virksomhed i denne branche har vi samlet talrige erfaringer, som vi gerne vil dele med dig her, så du får mest muligt ud af dit telefonmøde mellem Danmark og Finland.

Tre simple trin til at lave et telefonmøde mellem Danmark og Finland

Hver deltager starter med at ringe til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og Finland +358 9 74790054). Alle deltagere indtaster en aftalt 8-cifret kode. Du kan vælge hvilken som helst 8 cifret kode, der er 100 millioner forskellige muligheder! På automatisk vis er dit møde oprettet, og du kan tilslutte eller forlade mødet efter behag.

Vi har tre tips til dit internationale telefonmøde

 

1) Benyt korte kunstpauser efter du har sagt din pointe for at tillade kommentarer
Det er vigtigt, da du i modsætning til et ansigt-til-ansigt-møde ikke har mulighed for at se, hvem der gerne vil sige noget.
2) Brug en klar stemme og sig dit navn, når du kommenterer
Hvis du taler klart og tydeligt og en smule langsomt vil alle forstå dig bedre – specielt hvis dit telefonmøde har deltagere, som taler et andet sprog end deres modersmål.

3) Del en præsentation online som en del af dit møde
Med Mobilmødet kan du let dele præsentationer eller andre dokumenter online som en del af dit møde. Gå til delingsside. Husk den internationale dimension. Disse tre simple guidelines er en nem måde at være sikker på at optimere dit møde. Disse råd er specielt relevante i forbindelse med internationale møder, da der samtidigt er det interkulturelle aspekt at holde sig for øje. I den næste sektion vil du modtage information om interkulturelle aspekter ved forretningsmøder mellem Danmark og Finland.

Internationale mobilmøder og kulturelle forskelle

Telefonmøder mellem to forskellige kulturer: Danmark and Finland.
Kulturelle forskelle mellem Danmark og Finland kan være en udfordring i forretningssammenhænge. Det bedste værktøj til at lære om disse forskelle er de seks kulturelle dimensioner, udviklet af socialpsykologen Geert Hofstede. De seks dimensioner har potentiale til at udpege eventuelle forskelle, som er vigtige at have for øje, når man deltager i et telefonmøde.

Analyse af magdistance-dimension

Denne dimension giver information om hierarkiet i virksomheder og i samfundet. Danmark scorede 18, hvorimod Finland scorede 33 på en skala op til 100. Danmarks score er under scoren for Finland vedrørende magtdistance, hvilket leder os til konklusionen, at hierarki typisk vil være mere vigtigt i Finland end i Danmark. Du vil ikke nødvendigvis tale med en højere rangeret medarbejder i telefonmødet – men vær opmærksom på, at vedkommende stadigvæk kan presse på for at komme igennem med sine idéer. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der måske vil være en mindre formel tone, end du havde forventet, men forsøg ikke at blive irriteret eller fornærmet over dette, da det med al sandsynlighed er relateret til den anden kultur.

Aspektet af individualisme

Denne dimension indikerer, hvor afhængige folk fra et samfund er af hinanden. I denne dimension har Danmark en score på 74, hvorimod Finland har en score på 63 på en skala op til 100. Finland scorer lavere end Danmark i denne dimension, hvilket indikerer at din telefonmødedeltager er vant til en større afhængighed af andre mennesker end du er. I Danmark er det som du kender det normalt og endda værdsat at tilkendegive sin uenighed og sin mening relativt direkte i stedet for at holde tilbage med sine synspunkter. Din telefonmødepartner vil ikke blive stødt, hvis du fortæller vedkommende, at du er uenig og foreslår nogle ændringer – men husk at gøre det på en respektfuld og høflig måde.

Maskulinitet-dimensionen

0Denne dimension indikerer, hvilken faktor, der er vigtigst for folk: succes eller livsglæde. I denne dimension har Danmark en score på 16, hvorimod Finland har en score på 26 på en skala op til 100.For Finland er det vigtigere at være succesfuld på jobbet fremfor at have en god balance i privatlivet, som resultaterne for denne dimension indikerer. Du kan være direkte og eksplicit i din kommunikation med folk fra Finland, uden at de bliver stødt.Din mødedeltager fra Finland vil typisk ikke have et problem med, at du arrangerer et møde uden for almindelig arbejdstid.

Aspektet af undgåelse af usikkerhed

Undgåelse af usikkerhed dimensionen omhandler graden af folkets villighed til ikke at tillade uforudsigelige situationer. Danmark scorede 23, hvorimod Finland scorede 59 på en skala op til 100. Din mødedeltager fra Finland har et støtte behov for at lægge planer og etablere regler end du nødvendigvis er vant til, hvilket er en kulturforskel, der kan være god at holde sig for øje.Din mødedeltager fra Finland vil have det bedre med specifikke aftaler og klarlagte planer.

Pragmatisme-faktoren

0Den næste dimension omhandler pragmatisme, og den indikerer niveauet af accept af det uforklarlige samt samfundets værdsættelse af traditioner. Danmark måler en score på 35, hvor Finland på den anden side rapportede en score på 38 på en skala op til 100.I denne dimension har Finland en højere score end Danmark, så folk finder det generelt lettere at tilpasse sig traditioner eller nye situationer uden at stille for mange spørgsmål – det kan være en anderledes indstilling i forhold til, hvad du er vant til fra Danmark. I forhold til dit telefonmøde betyder det hurtige resultater i diskussioner og forhandlinger.

Eftergivenhed-dimensionen

Denne dimension indikerer, hvor meget et folk giver sig hen til lyster og nyder livet. Danmark scorede 70, hvorimod Finland scorede 57 på en skala op til 100. Danmark har en højere score end Finland, hvorfra det indikeres, at Danmark hellere vil sætte sig tilbage, slappe af og nyde livet i stedet for at arbejde hele tiden, som det til tider blandt andet ses i Finland.Hvis du prøver at få fat i en forretningspartner fra Danmark uden for normal arbejdstid vil du formentlig ikke have succes med det – hvorimod det i Finland sagtens kan lade sig gøre, da fritiden ikke prioriteres i samme grad som i Danmark.
Vi håber, at du vil kunne bruge denne guideline, som vi her har foræret dig, i dit næste konferenceopkald.