Telefonmøde mellem Danmark og Estland

 

I en nøddeskal skaber Mobilmødet løsningen til en global, effektiv og simpel tilgang til telefonmøder. Du kan tage et nærmere kig på nogle af vores top-råd og guidelines for Estland, som vil gøre dit mobilmøde lettere og endnu mere effektivt.

3 lette trin til at lave dit internationale telefonmøde mellem Danmark og Estland

Bliv enige om et tidspunkt og en 8-cifret kode og ring derefter til indkaldsnummeret (for Danmark +45 78 77 22 77 og Estland +372 609 4026). Andet skridt er at indtaste en telefonmødekode, som skal være 8 cifre. Du kan vælge en kode, du ønsker, f.eks. din fødselsdag inklusiv år, da koden skal være 8 cifre. Det individuelle mobilmøde er derefter automatisk oprettet – så enkelt er det.

Tre råd, der kan gøre dit telefonmøde bedre

1) Sørg for at tillade korte pauser mellem pointer
Det vil gøre det nemmere at kommunikere effektivt og forståeligt.

2) Brug en klar stemme og sig dit navn, når du kommenterer
At tale tydeligt og ikke for hurtigt er essentielt i telefonmøder med deltagere fra forskellige lande, da du med al sandsynlighed vil have deltagere, der taler et andet sprog end deres modersmål.

3) Brug powerpoints, PDFs eller andre dokumenter og del dem online i dit møde
Her på Mobilmødet er det super enkelt for dig at dele hvilket som helst slags dokument eller præsentation online i løbet af dit møde. Sådan gør man. Husk den internationale dimension. Disse tre simple guidelines er en nem måde at være sikker på at optimere dit møde. I telefonmøder på tværs af landegrænser kan disse råd være endnu vigtigere på grund af de kulturelle forskelle. For at assistere dig har vi i den følgende sektion lagt fokus på kulturelle forskelle mellem Danmark og Estland.

Det kulturelle aspekt af internationale telefonmøder

Mere succesfulde telefonmøder via viden om kulturelle forskelle.
Kulturelle forskelle mellem Danmark og Estland er meget interessante, men kan også skabe problemer, hvis du ikke er opmærksom på dem. Den hollandske socialpsykolog Geert Hofstede lavede research vedrørende tværkulturelle forskelle, og kom op med seks såkaldte kulturelle dimensioner som et værktøj til at sammenligne dem. I telefonmøder med Estland kan disse værktøjer hjælpe dig med at få en mere indgående forståelse for den anden kultur og hjælpe dig med at forstå, hvad du eventuelt skal være mere opmærksom på i denne specifikke kontekst.

Aspektet af magtdistance

Magtdistancedimensionen giver os information omkring, hvordan lavere rangerede medarbejdere bliver behandlet af højere rangerede kollegaer. Danmark scorede 18, hvorimod Estland scorede 40 på en skala op til 100. Danmarks score er under scoren for Estland vedrørende magtdistance, hvilket leder os til konklusionen, at hierarki typisk vil være mere vigtigt i Estland end i Danmark. Grundet dette skal du – selvom du taler med en lavere rangeret medarbejder – være obs på, at vedkommende kan have lignende beføjelser som dig. Selvom der bliver talt i mindre formelle toner, end du måske forventede, skal du ikke føle dig fornærmet.

Aspektet af individualisme

Denne dimension giver, som navnet indikerer, et billede af, hvor afhængige medlemmer af samfundet er af hinanden. Danmark har en score på 74, og på den anden side har Estland en score på 60 på en skala op til 100. Danmarks høje score i denne dimension indikerer en mere løs struktur i sociale sammenhænge sammenlignet med Estland. Din telefonmødedeltager i Estland vil værdsætte, hvis samtalen er af høflig karakter, og at der tages hensyn til at man formulerer sig på en respektfuld måde.

Analyse af maskulinitet-dimension

Maskulinitet vurderer, om et folk foretrækker succes fremfor livsglæde eller omvendt. Danmark scorede 16, hvorimod Estland scorede 30 på en skala op til 100. Estland prioriterer succes på arbejdet højt, hvilket indikerer, at din mødedeltager fra Estland altså også er træfbar uden for almindelige arbejdstider.Når du er i et telefonmøde med en deltager fra Estland kan du gå direkte til pointen ved dit møde og generelt være tydelig i din attitude og tilgang. Arbejdslivet inkluderes normalt også i privatlivet for din mødedeltager i Estland, hvorfor du højst sandsynligt vil være i stand til at træffe vedkommende uden for normal arbejdstid.

Undgåelse af usikkerhed-analyse

Denne dimension måler, hvorvidt uforudsigelige situationer er noget, man som samfund holder af eller gør alt for at undgå via f.eks. regler. I denne dimension har Danmark en score på 23, hvorimod Estland har en score på 60 på en skala op til 100.I denne dimension har din mødedeltager fra Estland det bedst med at lave specifikke regler og aftaler og befinder sig ikke så godt med overraskende eller uforudsigelige situationer.Den høje score for Estland i denne dimension indikerer, at din mødedeltager fra Estland vil have det bedst med at have specifikke planer.

Analyse af pragmatisme

Den næste dimension er pragmatisme, og den indikerer niveauet af accept af det uforklarlige samtsamfundets værdsættelse af traditioner. I denne dimension har Danmark en score på 35, hvorimod Estland har en score på 82 på en skala op til 100.Som den numeriske analyse tydeligt viser, så er kulturen og folket generelt mere pragmatiske af natur i Estland, og det skal du være opmærksom på i dine forberedelser, hvor der kan herske en anderledes indstilling i Danmark. Dette betyder, at du via dit telefonmøde kan forvente at opnå hurtige resultater i forhandlinger med Estland.

Analyse af eftergivenhed

Evnen til at nyde livet og give sig hen til fristelser er, hvad eftergivenhed-dimensionen i en nøddeskal angiver.I denne dimension har Danmark en score på 70, hvorimod Estland har en score på 16 på en skala op til 100.Når man sammenligner scorer Danmark højere end Estland, hvilket med andre ord betyder, at folk i Danmark som regel vil fokusere mere på at nyde livet og vil have lettere ved at give sig hen til fristelser.Få folk i Danmark arbejder overtid, men det gør de til gengæld i Estland, og det bør du holde dig for øje, når du planlægger og afholder dit telefonmøde.

Vi værdsætter, at du bruger vores service. Forhåbentligt vil disse guidelines gavne dig i dine fremtidige internationale konferenceopkald.