Telefonmøde mellem Danmark og Costa Rica

 

Lokal såvel som global kommunikation er essentiel for enhvers succes, og det er netop derfor, enkelhed og simpel kommunikation er hovedkonceptet bag Mobilmødet. Kulturelle forskelle kan ligeledes spille en væsentlig rolle i dit møde, hvilket er grunden til, at vi her præsenterer en dybdegående guide til, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med dit mobilmøde mellem Danmark og Costa Rica.

Sådan laver du et telefonmøde mellem Danmark og Costa Rica

Hver deltager starter med at ringe til indkaldsnummeret (Danmark +45 78 77 22 77 og Costa Rica +506 4000 1916). Derefter indtaster du mødekoden, som kan være alle 8 cifre efter eget ønske. Vælg hvilken som helst kode du ønsker, hvilket gør dit møde unikt, f.eks. de sidste eller første 8 cifre af dit telefonummer. Dit personlige mobilmøde er nu oprettet.

3 tips til internationale telefonmøder

1) Benyt korte kunstpauser efter du har sagt din pointe for at tillade kommentarer
I kan afbryde hinanden og snakke flere på samme tid med Mobilmødet, men forsøg at lade være med dette.

2) Brug en klar stemme og sig dit navn, når du kommenterer
Hvis dine deltagere taler et andet sprog i mødet, end de normalt ville, vil det være en stor hjælp at tale med en klar og tydelig stemme uden at snakke for hurtigt.

3) Vis en præsentation til de andre deltagere online
At dele en præsentation eller hvilket som helst andet dokument online som en del af dit møde kan hjælpe dig med at overholde din agenda og illustrere dine idéer. Se instruktioner her. Tænk på den internationale dimension. Disse 3 råd er lette at implementere, men kan have en stor betydning for udbyttet af dit møde. Det er specielt relevant i internationale telefonmøder, fordi de kulturelle forskelle kan gøre ting mere komplicerede. I den følgende sektion har vi samlet vores bedste analyser og råd til kulturelle faktorer, du skal være opmæskom på, når du laver forretning mellem Danmark og Costa Rica.

Seks dimensioner af kulturelle forskelle

Kulturelle forskelle i telefonmøder mellem Danmark og Costa Rica.
Kulturelle forskelle mellem Danmark og Costa Rica kan være en udfordring i forretningssammenhænge. Geert Hofstede udviklede seks kulturelle dimensioner, som har vist sig at være et værdifuldt værktøj i sammenligning af kulturer. Disse dimensioner kan give dig brugbar og vigtig information om den anden kultur og hjælpe dig med at forstå den bedre.

Analyse af magdistance-dimension

Magtdistance-dimensionen viser på hvilken måde, en lavere rangeret medabejder bliver behandlet på af en højere rangeret medarbejder. I denne dimension har Danmark en score på 18, hvorimod Costa Rica har en score på 35 på en skala op til 100.Det højere tal for Costa Rica forklarer, at hierarki generelt vægtes højere i Costa Rica end i Danmark. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende stadigt kan være i stand til at træffe beslutninger. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der måske vil være en mindre formel tone, end du havde forventet, men forsøg ikke at blive irriteret eller fornærmet over dette, da det med al sandsynlighed er relateret til den anden kultur.

Individualisme-analyse

Individualisme måler i hvor høj grad, vi har – eller ikke har – behov for andre i samfundet. Danmark har en score på 74, og på den anden side har Costa Rica en score på 15på en skala op til 100. I Costa Rica eksisterer der en højere grad af afhængighed af hinanden end i Danmark.For at gøre telefonmødet så behageligt som muligt for din mødepartner i Costa Rica, er det vigtigt, at du undgår at formulere dig så eksplicit, som du eventuelt ellers ville gøre.

Aspektet af maskulinitet

0Maskulinitet definerer, om et samfund primært er drevet af succes eller i højere grad livsglæde. I maskulinitetsdimensionen har Danmark has en score på 16, hvorimod Costa Rica har en score på 21 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra Costa Rica er ikke så drevet imod at finde en god balance i privatlivet – det er vigtigere, at arbejdslivet fungerer, og at vedkommende er succesfuld med sit arbejde.Når du er i et telefonmøde med en deltager fra Costa Rica kan du gå direkte til pointen ved dit møde og generelt være tydelig i din attitude og tilgang. Du skal ikke tage voldsomt hensyn til skiftende arbejdstider i Costa Rica, hvis dit møde er vigtigt nok – din mødedeltager fra Costa Rica prioriterer det højt nok til, at det kan overlappe med privatlivet.

Aspektet af undgåelse af usikkerhed

Undgåelse af usikkerhed omhandler, hvor behageligt et samfund er med ikke at lave specifikke planer, og til hvilken grad en kultur føler sig truet af ukendte situationer. Danmark scorede 23, hvorimod Costa Rica scorede 86 på en skala op til 100. I denne dimension har din mødedeltager fra Costa Rica det bedst med at lave specifikke regler og aftaler og befinder sig ikke så godt med overraskende eller uforudsigelige situationer.Din mødedeltager fra Costa Rica er generelt mere ukomfortabel med løse strukturer, og ser derfor gerne at der er lavet klare planer for samarbejdet.

Vi håber, disse anbefalinger kan hjælpe dig til at opnå det bedst mulige resultat af dine internationale telefonmøder.