Telefonmøde mellem Danmark og Chile

 

Mobilmødet har fra sin begyndelse inkluderet globale services, hvilket tillader dig at kommunikere hurtigt og nemt på tværs af grænser. I denne sektion vil der være yderst relevante råd og information omkring afholdelse af telefonmøder mellem Danmark og Chile.

Således afholder du et telefonmøde mellem Danmark og Chile

Bliv enige om et tidspunkt og en 8-cifret kode og ring derefter til indkaldsnummeret (Danmark +45 78 77 22 77 og Chile +56 2 938 1350). Bliv enige om en 8-cifret mødekode, som du indtaster for at tilslutte dig dit telefonmøde. Du kan vælge hvilke som helst 8 cifre til mødekode. Dit personlige mobilmøde er nu oprettet.

Sørg for at få det bedst mulige ud af dit telefonmøde ved hjælp af disse 3 råd

1) Hold en pause med at sige noget, når du har sagt en pointe, for at give andre plads til at tale
Små pauser er gode, fordi du ikke kan se, hvem der gerne vil diskutere eller tilføje noget til pointer. Det er naturligvis også mest høfligt.

2) Tal langsomt og tydeligt
Det er meget vigtigt, hvis du har deltagere med forskellige modersmål i dit telefonmøde.

3) Brug præsentationer eller andre dokumenter og del dem online i dit møde
Med Mobilmødet er deling af præsentationer online blevet ekstremt nemt uden at nogle af deltagerne skal installere eller downloade noget som helst. Se instruktioner her. Vær opmærksom på kultur. Dine chancer for et succesfuldt møde er nu gode. Endnu vigitigere er det i internationale telefonmøder grundet de kulturelle forskelle. Nedenfor vil du finde analyser og råd til at møde de interkulturelle udfordringer, du står over for i mødet med Danmark og Chile.

Kulturelle forskelle i internationale telefonmøder

Kulturelle forskelle mellem Danmark og Chile at tage in mente under telefonmøder.
Kulturelle forskelle mellem Danmark og Chile er meget interessante, men kan også skabe problemer, hvis du ikke er opmærksom på dem. Socialpsykologen Geert Hofstede etablerede 6 såkaldte kulturelle dimensioner, hvilket er et fantastisk værktøj til sammenligning af kulturer, og som kan være med til at forklare forskelle og ligheder. Det er specielt behjælpeligt i kontakt med forretningspartnere i udlandet. Dimensionerne giver dig indsigt i den anden kultur og hjælper dig med at forstå den bedre. I telefonmøder med Chile vil disse værktøjer give dig essentiel information, så du nemmere kan forberede dig på dit telefonmøde.

Magtdistance-faktoren

Magtdistancedimensionen giver os information omkring, hvordan lavere rangerede medarbejdere bliver behandlet af højere rangerede kollegaer. Danmark har en score på 18, og på den anden side har Chile en score på 63på en skala op til 100. Danmarks score er under scoren for Chile vedrørende magtdistance, hvilket leder os til konklusionen, at hierarki typisk vil være mere vigtigt i Chile end i Danmark. Det kan ske, at du kommer til at tale med en lavere rangeret medarbejder end dig i organisationen, men undervurder ikke, at der i forskellige kulturer kan være forskelligt miljø og retningslinjer, som giver adgang til samme beføjelser som dig. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der måske vil være en mindre formel tone, end du havde forventet, men forsøg ikke at blive irriteret eller fornærmet over dette, da det med al sandsynlighed er relateret til den anden kultur.

Aspektet af individualisme

Individualisme-dimensionen giver information omkring niveauet af afhængighed af andre mennesker i samfundet. I individualismedimensionen har Danmark en score på 74, hvorimod Chile har en score på 23 på en skala op til 100.Chile scorer lavere end Danmark i denne dimension, hvilket indikerer at din telefonmødedeltager er vant til en større afhængighed af andre mennesker end du er.Din telefonmødedeltager i Chile vil værdsætte, hvis samtalen er af høflig karakter, og at der tages hensyn til at man formulerer sig på en respektfuld måde.

Maskulinitet-faktoren

Denne dimension giver information omkring, hvad et samfund skønner som vigtigt: succes eller livsglæde. I denne dimension har Danmark en score på 16, hvorimod Chile har en score på 28 på en skala op til 100.Chile prioriterer succes på arbejdet højt, hvilket indikerer, at din mødedeltager fra Chile altså også er træfbar uden for almindelige arbejdstider.Du kan være direkte og eksplicit i din kommunikation med folk fra Chile, uden at de bliver stødt, så vær ikke bange for dette – men bevar naturligvis stadigvæk respekten for din modpart.Arbejde værdsættes generelt højere end privatliv, hvorfor det ikke er noget problem at ringe til folk uden for normal arbejdstid i Chile.

Undgåelse af usikkerhed-dimensionen

Denne dimension måler, hvorvidt uforudsigelige situationer er noget, man som samfund kan håndtere eller gør alt for at undgå eksempelvis via regler. Danmark måler en score på 23, hvor Chile på den anden side rapportede en score på 86 på en skala op til 100.Din deltager fra Chile prioriterer generelt planlægning og regler højt i forhold til, hvad du selv kan være vant til.Din deltager fra Chile føler sig typisk mere utilpas, hvis der ikke er fastlagt regler for samarbejdet.

Pragmatisme-analyse

Den næste dimension er pragmatisme, og den indikerer niveauet af accept af det uforklarlige samtsamfundets værdsættelse af traditioner. I pragmatisme-dimensionen har Danmark en score på 35, hvorimod Chile har en score på 31 på en skala op til 100.Chile scorer lavt her, hvilket indikerer, at din mødedeltager fra Chile ikke har et behov for at beholde og værdsætte traditioner.

Eftergivenhed-dimensionen

Afsnittet nedenfor giver dig information omkring eftergivenheds-forskellene mellem Danmark og Chile, men eftersom de to lande scorer næsten det samme i Hofstede-testen, er det ikke noget du behøver at overveje yderligere i dit telefonmøde.Eftergivenhed-dimensionen giver dig information om i hvilken grad et samfund giver sig hen til sine lyster. Danmark har en score på 70, og på den anden side har Chile en score på 68 på en skala op til 100. For denne dimension scorer Danmark højere end Chile og er derfor i højere grad villig til at give sig hen til livets glæder og fristelser, end det typisk ville være tilfældet i Chile. Den typiske borger fra Danmark vil prioritere fritid højere end tilfældet vil være i Chile, hvorfor vi råder dig til at slå typiske arbejdstider op for vedkommende.

Disse anbefalinger er lavet med intentionen om at hjælpe dig til at samarbejde bedre med dine fremtidige internationale telefonmødepartnere.