Information om telefonmøde mellem Danmark og Canada

 

Vi har skabt Mobilmødet for at servicere dig med den mest konkurrencedygtige og enkle telefonmødeløsning. Vi ønsker alle en simpel løsning, som man kan stole på virker for telefonmøder, og det er grunden til, vi har lavet denne guideline til mobilmøder mellem Danmark og Canada.

Tre simple trin til at lave et telefonmøde mellem Danmark og Canada

Ring først til dit landespecifikke nummer (for Danmark +45 78 77 22 77 og for Canada +1 514 819 0355). Efter det indtaster du simpelthen en allerede aftalt 8-cifret kode for at blive tilsluttet dit specifikke telefonmøde. Du kan vælge en kode, du ønsker, f.eks. din fødselsdag inklusiv år, da koden skal være 8 cifre. Det er såmænd ikke sværere – mødet er oprettet og afsluttes, når du lægger på.

3 tips, som vil forøge udbyttet af dit telefonmøde

1) Skab plads til andres kommentarer ved at holde små pauser
Det vil gøre det nemmere at kommunikere effektivt og forståeligt.

2) Tal med en klar og tydelig stemme og ikke for hurtigt
Dette er vigtigt, hvis du har deltagere med forskellige modersmål i dit telefonmøde.

3) Vis og del online præsentationer og andre dokumenter
At dele en præsentation eller hvilket som helst andet dokument online som en del af dit møde kan hjælpe dig med at overholde din agenda og illustrere dine idéer. Lær om dette nu. Hav en plan for hvordan du vil tackle internationale kulturelle forskelle. Disse tre råd er forholdsvist nemme at følge og kan gøre en stor forskel for dit møde. Specielt i de internationale telefonmøder vil du få noget ud af en smule planlægning, fordi kulturelle forskelle ellers kan skabe forvirring.Vi har oprettet en hurtig guide til aspekter ved kommunikation mellem Danmark og Canada, som vi mener, du skal være opmærksom på.

Know-how omkring kulturelle forskelle i dit internationale telefonmøde

Mere succesfulde telefonmøder via viden om kulturelle forskelle.
Kulturelle forskelle mellem Danmark og Canada kan være en udfordring i forretningssammenhænge. Den hollandske socialpsykolog Geert Hofstede lavede research vedrørende tværkulturelle forskelle, og kom op med seks såkaldte kulturelle dimensioner som et værktøj til at sammenligne dem. Disse dimensioner kan give dig brugbar og vigtig information om den anden kultur og hjælpe dig med at forstå den bedre.

Magtdistance-faktoren

Denne dimension forklarer måden, hvorpå en højere rangeret medarbejder bliver behandlet af medarbejdere, der er placeret under dem i hierarkiet. Danmarks score er under scoren for Canada vedrørende magtdistance, hvilket leder os til konklusionen, at hierarki typisk vil være mere vigtigt i Canada end i Danmark. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende naturligvis stadig kan være have beføjelser til at tage beslutninger på samme niveau som dig. Det er ikke nødvendigvis et tegn på manglende respekt at lade dig afholde et telefonmøde med en medarbejder, som er lavere rangeret end dig.

Individualisme-dimensionen

Denne dimension giver, som navnet indikerer, en indikation på, hvor afhængige medlemmer af samfundet er af hinanden. Fordi Canada har en højere score end Danmark, er mennesker i Canada generelt ikke så afhængige af hinanden som i Danmark. Uenighed er ikke en ting, som typisk er tilkendegivet eksplicit, da individer i højere grad er tilknyttet en gruppe, hvorfor deres ry er essentielt. Modparten i telefonmødet vil ikke fortælle dig, hvis vedkommende er stødt, hvorfor du netop skal være lidt mere påpasselig i din kommunikationsform.

Maskulinitets-analyse

Denne dimension giver information omkring, hvad et samfund skønner som vigtigt: succes eller livsglæde. I denne dimension scorer Danmark lavere end Canada og er derfor i højere grad drevet af at finde en perfekt balance mellem arbejde og privatliv. Det er helt okay at diskutere på en direkte facon med deltagere fra Canada, hvorimod kulturen godt kan være noget anderledes i Danmark, hvor samme kommunikation kan være stødende. Forskellige tidszoner kan måske være et problem for folk i Danmark, men typisk ikke i Canada, hvor arbejdslivet generelt også inkluderes i privatlivet.

Aspektet af undgåelse af usikkerhed

Denne dimension bidrager med information omkring, hvor vigtige regler og planer er for et folk. For folk fra Canada vil det være naturligt og at foretrække at lægge planer og regler, hvilket ikke er tilfældet for Danmark. Hvis du taler med folk fra Canada omkring et projekt eller en kontrakt vil de foretrække en klart defineret plan for, hvordan det skulle udarbejdes, hvorimod det modsatte vil være tilfældet for Danmark. Folk fra Canada har typisk et større behov for altid at have travlt, men vær opmærksom på, at det ikke er virkeligheden for Danmark, som kan have en mere afslappet tilgang.

Pragmatisme-dimensionen

Pragmatisme handler om, hvor meget folk sætter pris på traditioner og desuden hvor stort et behov, der er for at forklare det uforklarlige. Danmarks lave score i denne dimension indikerer, at Danmark har et forholdsvist normativt værdisæt, som har et lavere behov for at spørge ind til og forklare alting sammenlignet med Canada. Hurtige resultater og enigheder kan derfor forventes af dit telefonmøde med Canada.

Eftergivenhed-faktoren

Denne dimension indikerer, hvor meget et folk giver sig hen til lyster og nyder livet. At gøre hvad man vil og give sig hen til fristelser er mere sandsynligt at se i kulturen i Danmark fremfor Canada, og det skal du holde dig for øje i dine forberedelser. Beslutninger bliver generelt taget med en højere grad af implusivitet i Danmark end i Canada, hvilket kan være afgørende i forhold til hvordan du vil planlægge og forberede dig til dit telefonmøde.

Forhåbentligt vil både du og dine internationale konferenceopkaldspartnere været hjulpet af at læse ovenstående ideer.