Telefonmøde mellem Danmark og Bulgarien

 

Det gælder om at være produktiv og effektiv, og det er lige præcis dét, Mobilmødets telefonmødeservice er opbygget omkring. Du vil i det følgende blive præsenteret for relevant information og gode tips vedrørende et mobilmøde mellem Danmark og Bulgarien.

Sådan laver du et telefonmøde mellem Danmark og Bulgarien

Ring først til dit landespecifikke nummer (Danmark +45 78 77 22 77 og Bulgarien +359 2 448 6340). Derefter indtaster du mødekoden, som kan være alle 8 cifre efter eget ønske. Du kan ændre din 8-cifrede kode for hvert møde eller beholde den samme. Dit telefonmøde er oprettet automatisk, når den første deltager indtaster mødekoden.

Sørg for at få det bedst mulige ud af dit telefonmøde ved hjælp af disse 3 råd

1) Benyt dig af små pauser efter du har sagt din pointe
Det er vigtigt, da du i modsætning til et ansigt-til-ansigt-møde ikke har mulighed for at se, hvem der gerne vil sige noget.
2) Tal tydeligt og en smule langsomt, så alle kan forstå dig
Hvis du taler klart og tydeligt og en smule langsomt vil alle forstå dig bedre – specielt hvis dit telefonmøde har deltagere, som taler et andet sprog end deres modersmål.

3) Vis en præsentation til de andre deltagere online
Mobilmødet gør det super nemt for dig at dele hvilket som helst slags dokument eller præsentation online i løbet af dit møde. Gå til instruktioner. Planlæg på forhånd eventuelle kulturelle udfordringer. Hvis du bruger disse tre guidelines, vil dit møde være mere brugbart for alle deltagere. I internationale telefonmøder er det faktisk mere vigtigt, da kulturelle forskelle kan skabe unødvendige komplikationer, hvis man ikke forbereder sig.For at assistere dig har vi i den følgende sektion lagt fokus på kulturelle forskelle mellem Danmark og Bulgarien.

Kulturelle forskelle i internationale telefonmøder

Kulturelle forskelle i telefonmøder mellem Danmark og Bulgarien.
Kulturelle forskelle mellem Danmark og Bulgarien kan være en udfordring i forretningssammenhænge. Geert Hofstede udviklede seks kulturelle dimensioner, som har vist sig at være et værdifuldt værktøj i sammenligning af kulturer. I telefonmøder med Bulgarien kan disse værktøjer hjælpe dig med at få en mere indgående forståelse for den anden kultur og hjælpe dig med at forstå, hvad du eventuelt skal være mere opmærksom på i denne specifikke kontekst.

Magtdistance-elementet

Denne dimension siger noget om, hvordan højtrangerende medarbejdere behandler medarbejdere, der er under dem i hierarkiet. Danmark måler en score på 18, hvor Bulgarien på den anden side rapportede en score på 70 på en skala op til 100.Danmark scorer lavere end Bulgarien i denne dimension, hvilket indikerer, at hierarkier er langt fladere i Danmark end i Bulgarien. Det kan ske, at du kommer til at tale med en medarbejder, som er rangeret under dig i organisationen, men undervurder ikke, at der i forskellige lande kan være forskelligt deligerede opgaver, som giver adgang til samme beføjelser som dig. Det er ikke nødvendigvis et tegn på manglende respekt at lade dig afholde et telefonmøde med en medarbejder, der er lavere rangeret end dig.

Individualisme-faktoren

Individualisme-dimensionen giver information omkring niveauet af afhængighed af andre mennesker i samfundet. I individualismedimensionen har Danmark en score på 74, hvorimod Bulgarien har en score på 30 på en skala op til 100.Din telefonmødedeltager fra Bulgarien er generelt vant til en højere afhængighed af andre mennesker, end du selv er.I Bulgarien er der ikke samme kommunikationskultur som i Danmark, hvilket betyder at der ikke eksisterer samme eksplicitte måde at formulere sig på. Men hvis du på en høflig måde fremfører dine synspunkter, vil din telefonmøde-partner ikke bliver stødt, uanset hvad du siger.

Maskulinitets-analyse

Maskulinitet vurderer, om et folk foretrækker succes fremfor livsglæde eller omvendt. Danmark måler en score på 16, hvor Bulgarien på den anden side rapportede en score på 40 på en skala op til 100.Bulgarien prioriterer succes på arbejdet højt, hvilket indikerer, at din mødedeltager fra Bulgarien altså også er træfbar uden for almindelige arbejdstider.At komme til pointen hurtigt er meget normalt i Bulgarien, hvor effektivitet og at være konkret værdsættes.Du skal ikke tage voldsomt hensyn til skiftende arbejdstider i Bulgarien, hvis dit møde er vigtigt nok.

Undgåelse af usikkerhed-faktoren

At måle trangen til undgåelse af usikkerhed giver os indsigt i behovet for at planlægge og etablere regler for samfundet. Danmark scorede 23, hvorimod Bulgarien scorede 85 på en skala op til 100. Din mødedeltager fra Bulgarien gør altså, hvad vedkommende kan for at undgå uforudsigelige situationer og i modsætning til det lave planer og aftaler.Din mødedeltager fra Bulgarien vil have det bedre med specifikke aftaler og klarlagte planer.

Pragmatisme-dimensionen

Pragmatisme omhandler hvor godt folk tilpasser dig nye situationer, og hvor komfortable de er med det faktum, at alt i livet ikke kan forklares. Danmark scorede 35, hvorimod Bulgarien scorede 69 på en skala op til 100. Den højere score hos Bulgarien i denne dimension viser, at det er relativt let for folk i Bulgarien at tilpasse sig nye omstændigheder og miljøer, da de føler sig tilpas ved, at ikke alting hverken kan eller skal forklares i modsætning til de typiske kulturtræk for Danmark i denne sammenhæng. Du kan derfor forvente forholdsvist hurtige resultater fra dit telefonmøde.

Måling af eftergivenhed

Eftergivenhed-dimensionen giver dig information om i hvilken grad et samfund giver sig hen til sine lyster. Danmark måler en score på 70, hvor Bulgarien på den anden side rapportede en score på 16 på en skala op til 100.Når man sammenligner scorer Danmark højere end Bulgarien, hvilket med andre ord betyder, at folk i Danmark som regel vil fokusere mere på at nyde livet og vil have lettere ved at give sig hen til fristelser.Beslutninger bliver generelt taget med en højere grad af implusivitet i Danmark end i Bulgarien, hvilket kan være afgørende i forhold til hvordan du vil planlægge og forberede dig til dit telefonmøde.

Referer til disse guidelines for at opnå det bedst mulige resultat af dine internationale møder med dine globale samarbejdspartnere.