Telefonmøde mellem Danmark og Brasilien

 

Mobilmødets vision er at tilbyde globale telefonmøder – på en nemmere, billigere og enklere måde end nogen anden operatør. Du vil i det følgende blive præsenteret for relevant information og gode tips vedrørende et mobilmøde mellem Danmark og Brasilien.

Simple instruktioner til dit telefonmøde mellem Danmark og Brasilien

Bliv enige om et tidspunkt og en 8-cifret kode og ring derefter til indkaldsnummeret (Danmark +45 78 77 22 77, Brasilien +55 11 3198 6103). Del en 8-cifret kode efter eget valg med alle i telefonmødet og indtast det for at tilslutte dig. Du kan vælge hvilken som helst kode du ønsker, f.eks. de sidste otte cifre af dit telefonnummer. Den første person, der indtaster koden, opretter telefonmødet – så simpelt er det.

Sørg for at få det bedst mulige ud af dit telefonmøde ved hjælp af disse 3 råd

1) Lav små talepauser i dit møde
At holde en pause på et par sekunder efter du har sagt din pointe er ikke blot høfligt, men også effektivt, specielt når I ikke kan se hinanden.

2) Tal langsomt og tydeligt
Hvis du taler klart og tydeligt og en smule langsomt vil alle forstå dig bedre – specielt hvis dit telefonmøde har deltagere, som taler et andet sprog end deres modersmål.

3) Vis og del online præsentationer og andre dokumenter
Her hos Mobilmødet kan du vise præsentationer online som en del af dit møde på en super simpel måde uden at nogle skal downloade noget.Lær om dette nu. Forbered dig på det interkulturelle aspekt af dit møde. Ved at følge disse tre tips sørger du for et mere behageligt internationalt møde for alle. Det er specielt relevant i internationale telefonmøder, fordi de kulturelle forskelle kan gøre ting mere komplicerede. Læs venligst næste sektion, der sætter fokus på kulturelle forskelle mellem Danmark og Brasilien, og hvad du specifikt skal være forberedt på.

Det kulturelle aspekt af internationale telefonmøder

Mere succesfulde telefonmøder via viden om kulturelle forskelle.
Kulturelle forskelle kan skabe flere udfordringer, end mange umiddelbart tror. Det bedste værktøj til at lære om disse forskelle er de seks kulturelle dimensioner, udviklet af socialpsykologen Geert Hofstede. De seks dimensioner har potentiale til at udpege eventuelle forskelle, som er vigtige at have for øje, når man deltager i et telefonmøde.

Magtdistance-dimensionen

Magtdistance indikerer graden af hierarki, der er i arbejds- og dagligdagslivet. Danmark scorede 18, hvorimod Brasilien scorede 69 på en skala op til 100. Danmarks score er under scoren for Brasilien vedrørende magtdistance, hvilket leder os til konklusionen, at hierarki typisk vil være mere vigtigt i Brasilien end i Danmark. Selvom personen du taler med er lavere rangeret end dig, så vær opmærksom på, at vedkommende stadigt kan være i stand til at træffe beslutninger. Bliv ikke fornærmet over en mere uformel tone i telefonmødet, da det som oftest er relateret til en generel mere uformel tone i samfundet.

Analyse af individualisme-dimension

Denne dimension indikerer, hvor afhængige folk fra et samfund er af hinanden. Danmark har en score på 74, og på den anden side har Brasilien en score på 38 på en skala op til 100. Danmarks høje score i denne dimension indikerer en mere løs struktur i sociale sammenhænge sammenlignet med Brasilien.Husk at gøre opmærksom på eventuelle uenigheder på en respektfuld måde, da andet kan virke stødende for din mødedeltager i Brasilien.

Maskulinitet-dimensionen

Maskulinitetsdimensionen omhandler et lands præference vedrørende succes eller livsglæde generelt. Danmark scorede 16, hvorimod Brasilien scorede 49 på en skala op til 100. For Brasilien er det vigtigere at være succesfuld på jobbet fremfor at have en god balance i privatlivet, som resultaterne for denne dimension indikerer. Du kan være direkte og eksplicit i din kommunikation med folk fra Brasilien, uden at de bliver stødt, så vær ikke bange for dette – men bevar naturligvis stadigvæk respekten for din modpart.Din mødedeltager fra Brasilien vil typisk ikke have et problem med, at du arrangerer et møde uden for almindelig arbejdstid.

Aspektet af undgåelse af usikkerhed

Denne dimension måler, hvorvidt uforudsigelige situationer er noget, man som samfund kan håndtere eller gør alt for at undgå eksempelvis via regler. I denne dimension har Danmark en score på 23, hvorimod Brasilien har en score på 76 på en skala op til 100.I denne dimension har din mødedeltager fra Brasilien det bedst med at lave specifikke regler og aftaler og befinder sig ikke så godt med overraskende eller uforudsigelige situationer.Folk fra Brasilien vil typisk have det bedst med planer, der er aftalt fra starten og et minimum af uforudsigelige situationer.

Pragmatisme-analyse

Når du taler om pragmatisme-dimensionen, taler du om et samfunds villighed til at beholde og værdsætte traditioner samt dets holdning til det, der ikke kan forklares i livet. I denne dimension har Danmark en score på 35, hvorimod Brasilien har en score på 44 på en skala op til 100.Som den numeriske analyse tydeligt viser, så er kulturen og folket generelt mere pragmatisk af natur i Brasilien, og det skal du være opmærksom på i dine forberedelser, hvor der kan være en anderledes indstilling i Danmark. Dette betyder, at du via dit telefonmøde kan forvente at opnå hurtige resultater i forhandlinger med Brasilien.

Eftergivenhed-elementet

Eftergivenhed-dimensionen giver dig information om i hvilken grad et samfund giver sig hen til sine lyster. Danmark måler en score på 70, hvor Brasilien på den anden side rapportede en score på 59 på en skala op til 100.Danmark har en højere score end Brasilien, hvorfra det indikeres, at Danmark hellere vil sætte sig tilbage, slappe af og nyde livet i stedet for at arbejde hele tiden, som det til tider blandt andet ses i Brasilien.Beslutninger bliver generelt taget med en højere grad af implusivitet i Danmark end i Brasilien, hvilket kan være afgørende i forhold til hvordan du vil planlægge og forberede dig til dit telefonmøde.

Tak fordi du har læst disse simple tips til, hvordan du opnår det bedst mulige af dit internationale telefonmøde.