Telefonmøde mellem Danmark og Belgien

 

Vi har skabt Mobilmødet for at servicere dig med den mest konkurrencedygtige og enkle telefonmødeløsning. Vi har lavet denne side for at hjælpe dig med at få det maksimale ud af forberedelserne til et telefonmøde mellem Danmark og Belgien.

Nem måde at lave et telefonmøde mellem Danmark og Belgien

Start med at fastsætte et tidspunkt for dit møde. På det aftalte tidspunkt kan du og resten af deltagerene ringe til jeres lokale numre (Danmark +45 78 77 22 77, Belgien +32 2 880 16 70). På dette tidspunkt skal du indtaste en 8-cifret mødekode efter eget valg for at tilslutte dig dit respektive telefonmøde. Du kan vælge hvilken som helst 8 cifret kode, der er 100 millioner forskellige muligheder! Dit telefonmøde virker med det samme og stopper, når du lægger på.

3 tips til internationale telefonmøder

1) Benyt dig af små pauser efter du har sagt din pointe
På denne måde kan andre deltagere tilkoble sig diskussionen mere effektivt.

2) Tal langsomt og tydeligt
Hvis dine deltagere taler et andet sprog i mødet, end de normalt ville, vil det være en stor hjælp at tale med en klar og tydelig stemme uden at snakke for hurtigt.

3) Brug powerpoints, PDFs eller andre dokumenter og del dem online i dit møde
Mobilmødet gør det super nemt for dig at dele hvilket som helst slags dokument eller præsentation online i løbet af dit møde. Lær mere om dette. Husk den internationale dimension. Dine chancer for et succesfuldt møde er nu gode. For internationale telefonmøder er disse tre tips endnu mere relevante, fordi den kulturelle dimension skal inddrages i overvejelserne. Vi har oprettet en hurtig guide til aspekter ved kommunikation mellem Danmark og Belgien, som vi mener, du skal være opmærksom på.

Seks dimensioner af kulturelle forskelle

Lær om kulturelle forskelle i forretningsverdenen i Danmark og Belgien.
Kulturelle forskelle kan skabe flere udfordringer, end mange umiddelbart tror. Geert Hofstede udviklede seks kulturelle dimensioner, som har vist sig at være et værdifuldt værktøj i sammenligning af kulturer. I telefonmøder med Belgien kan disse værktøjer bidrage med relevant information angående kulturelle aspekter, som du skal være ekstra opmærksom på.

Aspektet af magtdistance

Magtdistancedimensionen giver os information omkring, hvordan lavere rangerede medarbejdere bliver behandlet af højere rangerede kollegaer. Danmark måler en score på 18, hvor Belgien på den anden side rapportede en score på 65 på en skala op til 100.Belgien scorer højere i denne dimension end Danmark, hvilket viser, at hierarki tages lettere på i Danmark end i Belgien. I dit telefonmøde med Belgien kan det ske, at du taler med en lavere rangeret medarbejder end dig selv, hvilket er meget normalt og ikke nødvendigvis betyder, at personen ikke har beføjelser til at træffe beslutninger. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der måske vil være en mindre formel tone, end du havde forventet, men forsøg ikke at blive irriteret eller fornærmet over dette, da det med al sandsynlighed er relateret til den anden kultur.

Individualisme-analyse

0Individualisme måler i hvor høj grad, vi har – eller ikke har – behov for andre i samfundet. Danmark scorede 74, hvorimod Belgien scorede 75 på en skala op til 100. Den højere score for Belgien viser, at den sociale struktur er mere tætknyttet i Danmark. Vær forsigtig med at fremføre en modstridende mening i forhold til deltageren fra Belgien, da åben uenighed typisk er bedst at undgå. Modparten i telefonmødet vil ikke fortælle dig, hvis vedkommende er stødt, hvorfor du netop skal være lidt mere påpasselig med din kommunikation.

Maskulinitets-analyse

Denne dimension indikerer, hvilken faktor, der er vigtigst for folk: succes eller livsglæde. Danmark har en score på 16, og på den anden side har Belgien en score på 54 på en skala op til 100. Belgien prioriterer succes på arbejdet højt, hvilket indikerer, at din mødedeltager fra Belgien altså også er træfbar uden for almindelige arbejdstider.At komme til pointen hurtigt er meget normalt i Belgien, så det skal du ikke være nervøs for.Arbejde værdsættes generelt højere end privatliv, hvorfor det ikke er noget problem at ringe til folk uden for normal arbejdstid i Belgien.

Måling af undgåelse af usikkerhed

Denne dimension bidrager med information omkring, hvor vigtige regler og planer er for et folk. I undgåelse af usikkerhed-dimensionen har Danmark has en score på 23, hvorimod Belgien har en score på 94 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra Belgien har altså en lavere villghed med hensyn til at tillade uforudsigelige situationer og befinder sig bedst med klare aftaler.Din deltager fra Belgien føler sig typisk mere utilpas, hvis der ikke er fastlagt regler for samarbejdet.

Pragmatisme-dimensionen

Pragmatisme omhandler hvor godt folk tilpasser dig nye situationer, og hvor komfortable de er med det faktum, at alt i livet ikke kan forklares. Danmark scorede 35, hvorimod Belgien scorede 82 på en skala op til 100. Danmarks lave score i denne dimension indikerer, at Danmark har et forholdsvist normativt værdisæt, som sammenligningsmæssigt har et lavere behov for at spørge ind til og forklare alting sammenlignet med Belgien. Dette betyder, at du via dit telefonmøde kan forvente at opnå hurtige resultater i forhandlinger med Belgien.

Aspektet af eftergivenhed

Evnen til at nyde livet og give sig hen til fristelser er, hvad eftergivenhed-dimensionen i en nøddeskal angiver.I denne dimension har Danmark en score på 70, hvorimod Belgien har en score på 57 på en skala op til 100.Grundet disse resultater kan det sluttes, at Danmark generelt giver sig hen til flere nydelser i livet uden bekymringer i forhold til, hvad man typisk vil se i Belgien. Generelt prioriterer Danmark frihed højere end Belgien, så vær opmærksom på dette, når du planlægger et møde – du kan derfor have held med at planlægge mødet udenfor vedkommendes normale arbejdstid, også hvis der er tidsforskelle etc. at tage højde for.

Disse forslag er lavet for at hjælpe dig med at opnå de bedst mulige resultater i dine fremtidige internationale telefonmøder.