Telefonmøde mellem Danmark og Australien

 

Her hos Mobilmødet ved vi udmærket, at din tid er væsentlig, hvilket er grunden til, at vi har udarbejdet den mest simple løsning til telefonmøder. Denne side vil hjælpe dig med, hvad du skal være opmærksom på, når du har et telefonmøde mellem Danmark og Australien.

Tre simple trin til at lave et telefonmøde mellem Danmark og Australien

Start med at ringe til nummeret i dit land, som er listet på vores hjemmeside (Danmark +45 78 77 22 77, Australien +61 2 8599 2463). På dette tidspunkt skal du indtaste en 8-cifret mødekode efter eget valg for at tilslutte dig dit respektive telefonmøde. Du kan ændre din 8-cifrede kode for hvert møde eller beholde den samme. Den første person, der indtaster koden, opretter telefonmødet – så simpelt er det.

Maksimering af resultatet af dit telefonmøde via 3 tips

1) Sørg for at tillade korte pauser mellem pointer
På denne måde kan andre deltagere tilkoble sig diskussionen mere effektivt.

2) Tal med en klar og tydelig stemme og ikke for hurtigt
Hvis du taler klart og tydeligt og en smule langsomt vil alle forstå dig bedre – specielt hvis dit telefonmøde har deltagere, som taler et andet sprog end deres modersmål.

3) Brug powerpoints, PDFs eller andre dokumenter og del dem online i dit møde
En præsentation eller andet dokument kan hjælpe til med at illustrere dine vigtigste pointer, og billeder kan være ligeså hjælpsomme. At dele præsentationer er meget nemt her hos Mobilmødet. Lær om dette nu. Tænk fremad vedrørende interkulturelle udfordringer. Nu har du en god chance for at have en god oplevelse med dit internationale møde. I internationale telefonmøder kan tips som disse være rigtig brugbare, fordi der er en interkulturel dimension, som ikke kan ignoreres. Vi har oprettet en hurtig guide til aspekter ved kommunikation mellem Danmark og Australien, som vi mener, du skal være opmærksom på.

Kulturelle forskelle i relation til internationale telefonmøder

Telefonmøder mellem to forskellige kulturer: Danmark and Australien.
Du bør være opmærksom på kulturelle forskelle mellem Danmark og Australien før et telefonmøde. Geert Hofstede, en hollandsk socialpsykolog, udviklede et godt værktøj til tværkulturel forståelse, som er baseret på seks såkaldte kulturelle dimensioner. I telefonmøder med Australien kan disse værktøjer bidrage med relevant information angående kulturelle aspekter, som du skal være ekstra opmærksom på.

Aspektet af magtdistance

Denne dimension giver en generel beskrivelse af hierarkiet i en organisation og i dagligdagen for folk. Danmark scorede 18, hvorimod Australien scorede 36 på en skala op til 100. Danmark er under scoren for Australien vedrørende magtdistance, hvilket illustrerer at hierarki ikke er så udbredt i Danmark sammenlignet med Australien. Du vil måske ikke tale med en højere rangeret i telefonmødet – men vær opmærksom på, at personen stadigvæk kan presse på for at komme igennem med sine planer. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der måske vil være en mindre formel tone, end du havde forventet, men forsøg ikke at blive irriteret eller fornærmet over dette, da det med al sandsynlighed er relateret til den anden kultur.

Individualisme-faktoren

Individualisme måler i hvor høj grad, vi har – eller ikke har – behov for andre i samfundet. I denne dimension har Danmark en score på 74, hvorimod Australien har en score på 90 på en skala op til 100.Australiens høje score i denne dimension indikerer en mere løs struktur i sociale sammenhænge sammenlignet med Danmark. Vær forsigtig med at fremføre en modstridende mening i forhold til deltageren fra Australien, da åben uenighed typisk er bedst at undgå. Du vil ikke altid være i stand til at vide, om du har stødt nogen over telefonen, fordi vedkommendes kultur ikke normalt udviser det eksplicit, så tag hensyn og vær opmærksom på, hvordan du formulerer dig.

Maskulinitet-elementet

Maskulinitetsdimensionen omhandler et lands præference vedrørende succes eller livsglæde generelt. Danmark måler en score på 16, hvor Australien på den anden side rapportede en score på 61 på en skala op til 100.Australien scorer højere end Danmark i denne dimension, hvilket indikerer, at det for din mødedeltager i Australien er vigtigere med et succesfuldt arbejdsliv end at prioritere privatlivet.Du kan være direkte og eksplicit i din kommunikation med folk fra Australien, uden at de bliver stødt, så vær ikke bange for dette – men bevar naturligvis stadigvæk respekten for din modpart.Du skal ikke tage voldsomt hensyn til skiftende arbejdstider i Australien, hvis dit møde er vigtigt nok.

Undgåelse af usikkerhed-dimensionen

Undgåelse af usikkerhed-dimensionen omhandler graden af folkets villighed til ikke at tillade uforudsigelige situationer. I undgåelse af usikkerhed-dimensionen har Danmark has en score på 23, hvorimod Australien har en score på 51 på en skala op til 100.Australien kan godt føle sig utryg eller dårligt tilpas, hvis der ikke er specifikke planer for jeres samarbejde.Den høje score for Australien i denne dimension indikerer, at din mødedeltager fra Australien vil have det bedst med at have specifikke planer.

Pragmatisme-elementet

Pragmatisme handler om, hvor meget folk sætter pris på traditioner og desuden hvor stort et behov der er for at forklare det uforklarlige. Danmark har en score på 35, og på den anden side har Australien en score på 21 på en skala op til 100. For din deltager fra Australien er det ikke så vigtigt at kunne forklare det uforklarlige.

Eftergivenhed-elementet

Danmark og Australien har stort set samme score i denne dimension, hvilket du derfor ikke behøver spekulere for meget på i forbindelse med dit telefonmøde.Eftergivenhed-dimensionen omhandler graden af nydelse i livet og i hvilken grad et samfund holder sig fra umiddelbare fristelser. I eftergivenhed-dimensionen har Danmark en score på 70, hvorimod Australien har en score på 71 på en skala op til 100.Grundet disse resultater kan det sluttes, at Australien generelt giver sig hen til flere nydelser i livet uden bekymringer, end det typisk vil ses i Danmark. Australien har en højere score end Danmark, hvorfra det indikeres, at Australien hellere vil sætte sig tilbage, slappe af og nyde livet i stedet for at arbejde hele tiden, som det til tider blandt andet ses i Danmark.

Forhåbentligt vil både du og dine internationale konferenceopkaldspartnere været hjulpet af at læse ovenstående ideer.