Telefonmøde mellem Danmark og Argentina

 

Hos Mobilmødet har vi en passion for at vedholde den simple, pålidelige og globale telefonmødeservice til gavn for alle parter. Du kan tage et nærmere kig på nogle af vores top-råd og guidelines for Argentina, som vil gøre dit mobilmøde lettere og endnu mere effektivt.

Sådan laver du et telefonmøde mellem Danmark og Argentina

Hver deltager starter med at ringe til indkaldsnummeret (Danmark +45 78 77 22 77, Argentina +54 11 5199 3159). Du indtaster en 8-cifret kode for at tilslutte dig dit specifikke telefonmøde. Du kan vælge en kode, du ønsker, f.eks. din fødselsdag inklusiv år, da koden skal være 8 cifre. På automatisk vis er dit møde oprettet, og du kan tilslutte eller forlade mødet efter behag.

3 tips, som vil forøge udbyttet af dit telefonmøde

1) Hold en lille pause efter du har sagt din pointe, så andre kan kommentere
Det gør det lettere for andre at kommentere på, hvad du har sagt.

2) Tal tydeligt og en smule langsomt, så alle kan forstå dig
Da der vil være folk med forskellige modersmål i dit telefonmøde, vil det gøre mødet langt mere effektivt at tale tydeligt og lidt langsommere end normalt.

3) Vis præsentationer online for at få mere ud af dit møde
Med Mobilmødet er deling af præsentationer online blevet ekstremt nemt uden at nogle af deltagerne skal installere eller downloade noget som helst. Lær om dette nu. Husk på de kulturelle udfordringer, der kan være til stede. Disse tre simple guidelines er en nem måde at være sikker på at optimere dit møde. For internationale telefonmøder er disse tre tips endnu mere relevante, fordi den kulturelle dimension skal inddrages i overvejelserne. For at hjælpe dig har vi her udarbejdet en lille guide til internationale telefonmøder med specielt fokus på kulturelle forskelle imellem Danmark og Argentina.

Kulturelle forskelle i relation til internationale telefonmøder

Lær om kulturelle forskelle i forretningsverdenen i Danmark og Argentina.
Du bør være opmærksom på kulturelle forskelle mellem Danmark og Argentina før et telefonmøde. Det bedste værktøj til at lære om disse forskelle er de seks kulturelle dimensioner, udviklet af socialpsykologen Geert Hofstede. I telefonmøder med Argentina kan disse værktøjer bidrage med relevant information angående kulturelle aspekter, som du skal være ekstra opmærksom på.

Magtdistance-analyse

Denne dimension fra Hofstede indikerer i hvor høj grad, der er hierarki til stede, både på arbejdspladsen og i samfundet generelt. Danmark har en score på 18, og på den anden side har Argentina en score på 49på en skala op til 100. Danmark er under scoren for Argentina vedrørende magtdistance, hvilket illustrerer at hierarki ikke er så udbredt i Danmark sammenlignet med Argentina. Grundet dette skal du – selvom du taler med en lavere rangeret medarbejder – være obs på, at de kan have samme eller lignende beføjelser som dig. Det er ikke nødvendigvis et tegn på manglende respekt at lade dig afholde et telefonmøde med en medarbejder, som er lavere rangeret end dig.

Individualisme-analyse

Individualisme er defineret ved, hvor afhængige medlemmerne af et samfund er af hinanden. Danmark har en score på 74, og på den anden side har Argentina en score på 46på en skala op til 100. Den sociale struktur er mere tætknyttet i Argentina end du er vant til fra Danmark.Husk at kommunikere på en respektfuld måde, så din mødedeltager i Argentina ikke føler sig stødt eller overrumplet.

Maskulinitets-analyse

Maskulinitet vurderer, om et folk foretrækker succes fremfor livsglæde eller omvendt. I denne dimension har Danmark en score på 16, hvorimod Argentina har en score på 56 på en skala op til 100.Argentina vil altså højst sandsynligt være mere orienteret mod arbejde og et succesfuldt projekt, end du kan være vant til.At komme til pointen hurtigt er meget normalt i Argentina, så det skal du ikke være nervøs for.Din mødedeltager fra Argentina vil typisk ikke have et problem med, at du arrangerer et møde uden for almindelig arbejdstid.

Undgåelse af usikkerhed-faktoren

Denne dimension måler, hvorvidt uforudsigelige situationer er noget, man som samfund holder af eller gør alt for at undgå via f.eks. regler. I denne dimension har Danmark en score på 23, hvorimod Argentina har en score på 86 på en skala op til 100.Din mødedeltager fra Argentina har altså en lavere villghed med hensyn til at tillade uforudsigelige situationer og befinder sig bedst med klare aftaler.Din deltager fra Argentina ser gerne, at der er fastlagt planer som en slags sikkerhedsnet for samarbejdet.

Pragmatisme-analyse

Pragmatisme-dimensionen forsøger i store træk at vise et folks attitude og villighed til at bevare traditioner.Danmark måler en score på 35, hvor Argentina på den anden side rapportede en score på 20 på en skala op til 100.Din deltager fra Argentina er ikke nødvendigvis ligeså god til at tilpasse sig nye situationer, som du selv er.

Måling af eftergivenhed

Fordi eftergivenhedsdistancen viser sig at være nogenlunde ens for både Danmark og Argentina, behøver du ikke nærlæse dette afsnit, da kulturforskellene på dette område vil være minimale.Eftergivenhed-dimensionen omhandler graden af nydelse i livet og i hvilken grad et samfund holder sig fra umiddelbare fristelser. Danmark scorede 70, hvorimod Argentina scorede 62 på en skala op til 100. Når man sammenligner scorer Danmark højere end Argentina, hvilket med andre ord betyder, at folk i Danmark som regel vil fokusere mere på at nyde livet og vil have lettere ved at give sig hen til fristelser, sammenlignet med Argentina. Den typiske borger fra Danmark vil prioritere fritid højere, end det er tilfældet i Argentina, hvorfor vi råder dig til at slå typiske arbejdstider op for vedkommende.

Tak fordi du har brugt vores service. Vi håber, ovenstående vil gavne dig i dine fremtidige internationale telefonmøder.